Tudomány

India tudomány területén is sokat tett le a tudományos világ asztalára. India öröktől fogva sorsfordító tényekkel járult hozzá a tudományhoz. Akár orvostudomány, jog, matematika vagy csillagászat terén az indiai tudósokról szóló írásainkból megbizonyosodhatunk róla, hogy Indiára a spirtualitás mellett tudományos okokból is érdemes odafigyelni. India nagyjai és tudósai, mint amilyenek az óind matematikusok, és orvosok rég olyanokról beszéltem, amikről a nyugati féltekén még csak nem is sejtettek. Budhayana Krisztus előtt 800 évvel kiszámolta a Pí számot, Charaka a világ első orvosa, Susruta a világ első plasztikai sebésze, valamint a világ első egyeteme is Indiához kötődik - csak hogy néhányat említsünk az indiai tudósok listájából.

 

Tudomány és spiritualitás

 

A Bharata szerkesztősége nagy érdeklődéssel figyeli a mai India tudományos vívmányait is, de különös érdeklődéssel van az évezredekkel ezelőtt lefektetett tudományos alapok indiai oldala iránt. Ki gondolná, hogy többek között az informatika, a nulla fogalma, a telekommunikáció is India tudósainak köszönhető? Jó olvasást kívánunk a tudomány világában!


Nyugat már hosszú évtizedek óta Kelet felé tekintget, a gyarmatosítás ideje alatt csupán anyagi haszon reményében, majd később felismerve az ott megtapasztalható magas szintű gondolkodást és lelkiséget, már önzetlen tudásvágyból is. A védikus tudás tiszta átörökítése céljából mindig is voltak olyan szent életű tanítók, akik életüket a tudás feltétel nélküli átadásának szentelték.

Az elmúlt évtizedben drámai növekedés következett az „indológia" területén, s mivel ez magába foglalja a nem-hinduk boncolgató kommentárjait, felelősséget érző tudósok nemrégiben megalakítottak egy újabb tudományos fórumot, a British Board of Hindu Scholars, mely szeretné elérni, hogy sem a hindu szent szövegek, sem a történelmi események ne elferdítve kerüljenek nyilvánosságra. Emellett nem titkolt célja a hinduk önbecsülésének növelése.

Dr. Pratap Dakshinamurthy Dikshitulu, a sokoldalú védikus tudós, ájurvédikus szaktekintély nemrégiben egyetemi diákok tömege előtt különleges előadást tartott, melyre a nyugati média is felfigyelt. A tudós kijelentette: a Védák univerzális tanítása átfog mindent, ami nemes és szent, ez a hatalmas tudás hasznos az egész emberiség számára. Azok, akik voltak olyan szerencsések, hogy hallhatták Dr. Dikshitulu varázslatos előadását, meggyőződhettek hatalmas tudásáról.

Dr. Pratap Dakshinamurthy Dikshitulu

Köztudott, hogy a tudós memorizálta mind a négy Védát (csak a Rigvéda 1028 szanszkrit himnuszt, 10600 verset tartalmaz!), folyékonyan beszél 18 nyelven, s mégis oly egyszerűen fogalmazott. Kifejtette, hogy a védikus etika követése nemcsak az ember saját életére lesz jó hatással, hanem az egyetemes jólét eléréséhez is szükséges.

Hét éve egy ősi Visnu szobrot találtak Oroszországban. Bár a felfedezés jónéhány évvel ezelőtt történt, most újra reflektorfénybe került, mert a kutatók nemzetközi konferenciát szerveznek, mely radikálisan megváltoztathatja az ókori orosz történelmet. A Volga-menti régi orosz faluban végzett ásatások megkérdőjelezik az ősi orosz történelem uralkodó nézetét, s megerősítenek bizonyos eszméket, melyek szerint a gyökerek a védikus ősi és dicső földön és kultúrában találhatók.

Vishnu-russiaStaraya Maina falu Ulyanovsk régióban 1700 évvel ezelőtt egy sűrűn lakott város volt, sokkal idősebb, mint Kijev, amit eddig minden orosz város anyjának véltek. „Lehet, hogy hihetetlennek tűnil, de talán a Közép-Volga régió az eredeti területe Oroszországnak. Ez a hipotézis alapos kutatást igényel" – mondta Dr. Alexander Kozhevin az Ulyanovsk Állami Egyetem régészeti tanszékének professzora az állami tulajdonban lévő televízióban.

Dr. Kozhevin, aki már végzett ásatásokat Staraya Mainaban az elmúlt hét évben, beszámolt arról, hogy a környék minden egyes négyzetméterén a régi város maradványai láthatóak. Már a Visnu szobor előtt is találtak régi érméket, medálokat, gyűrűket és töredék fegyvereket.

Dr. Kozhevin úgy véli, hogy a mai Staraya Maina tízszer népesebb volt az ókorban. Innen indultak el az emberek, s később alapították az ősi Kijevet az 5. században.

Az ősi Visnu szobor csak megerősít bizonyos eszméket, melyek mindig is a védikus civilizációval való kapcsolatot hangsúlyozták. A Rig Védában olvashatunk Staraya Maina-ról, a 45 folyó földjeként tesz említést róla, amelynek egyik folyópartján a nemes Rishi mutatta be a híres ló áldozatot. A Rig Véda ide vonatkozó versének első sora azonosítja a helyet, a második sorban a pontos hosszúsági és szélességi fokról, s interferencia vonalakról beszél. A számítások rendkívüli pontossága a védikus időszak fejlett tudományának újabb bizonyítéka, mely alapos ismerettel rendelkezett az SI-mértékegységek terén is, mely a 10 hatványain alapul. A többi ókori kultúra, majd Európa Indiának köszönheti ezt a rendszert is.

A Visnu szobor megtalálása megerősítette a Rig Veda szavait, s e kettő együtt sokak számára egyértelművé tette az Oroszország és India közötti régi kapcsolatot. Amikor Vlagyimir kijevi nagyfejedelem Oroszországot keresztény hitre kényszerítette, minden más vallási gyakorlatot betiltották. Oroszországot ezzel elvágta Indiától, de még a 6-7. században is voltak kereskedelmi kapcsolatok, s a tudósok mindennek ellenére felfedezték a hasonlóságokat az orosz ortodox istentisztelet s a Visnu templomokban zajló szertartások között. Hivatkoztak például a Vizhnyir Ekoratsya Vikhunh ünnepre, mely az indiai Vaikhunda Ekhadasinak felel meg.

Az orosz nyelv a szanszkritnak is sokat köszönhet. A régészek számára közismert a Parasuráma Szútra is, mely az egykori Kerala királyság kormányzati politikájának alapja.

A megtalált Visnu szobor több karral ábrázolja az Urat, egyikben kalapáccsal, míg egy másik kezében sarlót tart. Ez a sarló és kalapács kép is megtalálható a Parasuráma Szútrában, meggyőzően bizonyítva a szovjet politika téves ideológiai elméletének védikus eredetijét.

A politikai lobbi sajnos arra törekedett, hogy aláássa a védikus kultúra emlékeit, bár jól dokumentált, hogy Marx annak idején meglátogatta Kerala és Nyugat-Bengál tartományait, sőt ismerete a Parasuráma Szútrát, melynek másolatát egy régi könyveket áruló standnál vette Cochin repülőterén. Később persze nem tartotta fontosnak.

1952-ben Szovjet-Oroszországban egy régész, Varely Smirzkoff, az odesszai egyetem professzora ősi indiai leleteket talált a fehérorosz város Kozhikodz közelében. Ő volt az első, aki úgy gondolta, hogy hazája uralkodó politikai ideológiájának jót tenne, ha bebizonyosodna a történelmi kapcsolat, hogy a gyökerek az indiai védikus kultúrában, nem pedig Európában keresendők. Amikor Sztálin Szibériába száműzte vele ment szinte az összes tudományos bizonyíték, mely Oroszországot és Indiát közelebb hozta volna egymáshoz.

Ez az új felfedezés, valamint Dr. Kozhevin kutatásai most feltámasztották a Prof. Varely Smirzkoff által megkezdett úttörő munkát.

Egy korábbi őszi indiai utam végén adtam magamnak egy-két szabad napot a 12 milliós Delhiben. Bár az indiai nagyváros kevésbé tartozik célállomásaim közé, mégis jólesett beleszimatolni a XXI. század Indiájának a levegőjébe. Nem arra a levegőre gondolok, amiről Pekinggel versengve a szmogriadóval kapcsolatban emlegetnek.

Ha már Delhi levegőjénél tartunk, egyre jobb a helyzet. Folyamatosan bővítik a szupermodern metrót, így valamivel csökkent a közúti forgalom. Ugyanakkor egyre több a jármű. Ami biztos, hogy a közlekedés a metró megnyitása óta sokkal szervezettebb. Persze európai agynak még korántsem rendeződött teljesen.

 

Ramayana

 

Kutakodás a könyvesboltban

Delhiben töltött szabad napjaimon napközben könyvesboltokat kerestem fel, esténként pedig kulturális rendezvényeket. Így történt, hogy abban az évben már második alkalommal nézhettem meg az egyik színház már közel ötven éve színen levő Rámájana feldolgozását. Korábban már írtunk arról, hogy az UNESCO világörökséggé nyilvánította a Rámájana klasszikus előadásmódját, a Rámlílát. Erről a Rámájana világörökség az UNESCO listán c. írásunkban olvashat.

Könyvesbolti látogatásaim is sikerrel jártak. A Motilal Banarsidas az óind irodalom egyik legnevesebb kiadója. Itt találtam rá a Dating the Era of Lord Ram (Az Úr Ráma korszakának meghatározása) című könyvre. A szerző, Pushkar Bhatnagar, tízévnyi csillagászati kutatása eredményeit írja le 2004-ben megjelent könyvében. Megfigyelésének alapja a bolygók ciklikus mozgásából eredő bolygóegyüttállások tanulmányozása.

Ekkor élt Ráma

Valmiki, a Rámájana szerzője Ráma kortársa volt. Abban az időben a bolygók megfigyelése legalább olyan fontos tudomány volt, mint az irodalom vagy a matematika. Így történhetett, hogy Valmiki a Rámájanában pontos leírást ad Ráma életének fontos eseményei közben fennálló bolygóállásokról.

A Rámájana többek között két napfogyatkozást és egy holdfogyatkozást említ. Pushkar megállapította, hogy a szóban forgó holdfogyatkozás, vagyis amikor Hanumán Sri Lankára látogat, hogy megvigasztalja az elrabolt Szítát, az időszámításunk előtt pontosan 5076. szeptember 12-én történt.

Természetesen egy ilyen tanulmány önmagában nem feltétlenül bizonyíték a Rámájana korának meghatározására, de az embert bizonyára gondolkodásra készteti a világtörténelem pillanatnyilag alkotott képéről.

 

Írta: Leveles Zoltán

 

 

 

 

A templomok előtt kígyózó sorokból ítélve manapság a két legnépszerűbb félisten Ganesa és Sani Mahárádzs. Ganesától azt kérik, hogy távolítsa el, Sanitól meg azt, hogy eleve ne támasszon akadályokat. Sani, Sanaiscsara szó szerint azt jelenti, lassan mozgó. Szúrja (a nap) fia, ismeri az emberi szív mélységeit. Nagyon ragaszkodik Sivához.

Miért félünk tőle?

A hindu asztrológia azt mondja, 9 graha (bolygó) van: Szúrja, Csandra, Angaraka, Búdha, Brhaszpati, Sukra, Sani, Ráhu és Ketu. Az állatöv 12 jegyének megfelelően, 12 rasi, holdjegy is van. Sani (Szaturnusz) kb. 30 év alatt fordul meg a nap körül. Mindegyik rasiban kb. 2,5 évet tölt. Mindenkinek van egy rasija, a születés napja, órája és helye alapján. Sani hatása akkor kezdődik, amikor belép a holdjegyünk előttibe, és akkor ér véget, amikor elhagyja a holdjegyünk utánit. Ez összesen kb. 7,5 év, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor az emberek nehéz időket élnek, problémáik vannak. De senkinek nem sima az életútja, és nem fair, ha egy bolygót okolunk a balszerencse miatt. Gondoljunk inkább a karma tanítására. Ne kárhoztassuk Sanit, gondoljunk rá úgy, mint barátra és tanítóra, akitől fontos dolgokat tanulhatunk. Sani azokat szereti, akik bátrak és türelmesek (és még a szézámmagvat is nagyon kedveli). Minden hindu templomban ott van a 9 bolygó kis szentélye. Sani általában a kedvenc színét, a sötétkéket viseli. A legrégebbi Navagraha (9 bolygó) templom Kumbakónamban, Tamil Náduban van; a legjóságosabb Sani Tirunallarban, a Darbáranjésvara (Siva) templomban él. Fontos Sani-templom van Singnapurban, Mahárástrában. Itt a múrti szvájambhú, „önmagától megnyilvánult," a jelen esetben egy kőtömb. Itt az emberek még ma is nagyon félnek Sanitól. A templom körül 1 km sugarú körben a házakat nem merik bezárni. Nem is kell, mert a tolvajokkal mindig rettenetes dolgok történnek. Muthuszvámi Diksitar, Dél-India nagy költője mindegyik bolygóhoz írt egy himnuszt. Sanihoz így imádkozik: Nap fia, bátor, lassan mozgó, mindig rajtad meditálok. Félelmet keltesz azokban, akik elmerültek a világi élet óceánjában; nem segít más rajtuk, csak Siva. Jama testvére, varjún utazol, tested sötéten ragyog, mint a szén, kék ruhát, kék virágfüzért és pompás zafírokat viselsz. Téged imád Málini (Draupadi), örömet szerzel a híveidnek, két ház ura vagy (Makara – Bak, és Kumbha – Vízöntő). Kegyesen elfogadod a szézámolajban meggyújtott mécseseket, és a szézámos rizst. Sántítasz, mert gyermekkorodban a testvéreddel, Jamával együtt megátkozott Cshájá. Cshájá fia, tűz vagy mégis, elpusztítod az időt, és mint a kámadhenu, a minden kívánságot teljesítő tehén, minden jó dolgot nagyon kegyesen megadsz.

Az amerikai Szilícium-völgyben tapasztalthoz hasonló fejlődést él át India. A legnagyobb technológiai cégek, mint az IBM, a Microsoft vagy az Oracle programozók tízezreit képzik ki és állítják munkába.

Szilícium-völgy

Az Oracle folyamatosan figyeli India csúcsiskoláit, a végzősőknek autót, lakóhelyet és rugalmas munkabeosztást kínálva próbálja megnyerni őket alkalmazottnak. A cég Bangalore-ban és Hyderabadban található fejlesztőközpontjai mára már a Redwood Shores-i főhadiszállás utáni legnagyobb kutatóhelyeknek számítanak, és nemsokára elkészül az új Hyderabadi Egyetem ezer autónak elegendő parkolóval, könyvtárral és konditeremmel. "Folyamatos bővülés és építés zajlik. Robbanásszerű a fejlődés" - nyilatkozta Murali Subramanian, az Oracle indiai e-üzletágért felelős alelnöke Hyderabadban.

Az Oracle bővítéseit a "Kövesd a Napot" tipusú szoftverfejlesztési modellje fűti. Ez azt jelenti, hogy a világ körül megduplázza fejlesztőközpontjait, így amikor Redwood Shoresban lemegy a nap, és az alkalmazottak befejezik a munkát, az elvégzett anyagot Indiába továbbítják, akik ott folytatják a munkát. Ennek eléréséhez az adatbázis-óriás átlagban naponta négy új programozót vesz fel Indiában.

Az Oracle nem egyedüli ezzel a folyamattal, más nagy technológiai cégek is hasonlóképp gondolkodnak.

Példaként az Intel, a Hewlett-Packard, az IBM és a Microsoft is folymatosan bővíti munkásainak körét.

Az amerikai vállalatok minden munkakörben felvesznek embereket, még a régen a Szilícium-völgyben védjegyének számító szoftvertervezésben is bedolgoznak.

India előnye a magasan képzett munkaerő roppant tömege és az internet nagyarányú fejlődése, ezek tették lehetővé ezt a szuperhatékony, futószalagszerű munkafolyamatszervezést. Amikor a nap lenyugszik Kaliforniában, akkor van reggel Indiában. Az Oracle Redwood Shoresban dolgozó műszaki emberei elektronikus levélen és konferenciahívásokon keresztül tartják a kapcsolatot indiai kollégáikkal, és míg amerikai kollégáik alszanak, ők elvégzik a következő munkafázist. Indiai idő szerint este kilenc órakor pedig visszaküldik az anyagot a Közel-Keleten és Anglián keresztül, az Atlanti-óceán alatt vissza Redwood Shoresba, és késő esti telefonhívásokon vagy azonnali üzenetküldő szoftvereket használva (pl. ICQ) egyeztetik az előrehaladást. Ezután az amerikaiak elvégzik a szükséges fejlesztéseket, minőségi teszteket, így feleannyi idő alatt elvégezhető a munka.

Az Oracle bizalma már egy évtizede nő az olcsón működtethető indai telephelyek iránt, ezért is vesznek át egyre több és több munkakört a Völgyből. Nemcsak a fejlesztés, hanem a marketing, a tanácsadói és a kereskedelmi részleg is idetelepül. "Egy ügyfél felhívhatja problémájával a céget az Államokban hajnali négykor, azt hozzánk továbbítják, és reggelre már vissza is küldjük nekik a megoldást" - mondta Krishnamurthy Seetharama, a szerverüzletág indiai igazgatónője. A gyors munka különösen fontos lehet az esetlegesen veszélyes biztonsági hibák orvoslása esetén.

Mára már szinte minden szilícium-völgyi vállalatnak vannak munkásai Indiában - akár a chipfejlesztés, akár a biotechnológia területén. Persze a világkörüli munkafolyamat kezdetben korántsem volt ilyen zökkenésmentes. A kultúrális különbségek és fordítási problémák régen számtalan problémát okoztak.

Máskor az egymástól távoli munkahelyekből természetszerűen adódó, az együttdolgozás szinkronizálásának hibái okoztak időleges lassulásokat. Egyéb, váratlan dolgok is felmerülhetnek, például májusban a Richter- skála szerinti 6,7-es erősségű algériai földrengés rongálta meg az Oracle országon átmenő, a kalifornai összekötettést biztosító dedikált internetkapcsolatát, ami két napra drasztikus termelésviszsaesést okozott Indiában. Azóta a vállalat redundánsá tette a vonalat az ellenkező irányban, egy másik vonalat lefektetve a Csendes-óceánon és Szingapúron keresztül.

A kulturális különbségek közötti egyensúlyozás sem egyszerű.

Az Oracle indiai részlege 1993-ban alakult, kezdetben még csak egyes projekteken dolgoztak. A cég négy éve döntött a "Kövesd a Napot" elv alkalmazása mellett, kihasználni szándékozva a hatalmas helyi emberi erőforrásban rejlő előnyöket és az olcsó munkaerőt. Egy indiai programozó átlagosan 15-20 dollárt keres óránként, míg egyesült államokbeli társa 120 dollárt is kaphat. Még az ingyen autó, egészségügyi biztosítás és nemzetközi utazások nyújtásával is felénél kevesebbe kerülnek az indiai mérnökök, mint az amerikaiak.

Az államokbeli technológiai cégek számára egyre fontosabbak a külföldi piacok. Az Oracle eladásainak már közel 60 %-a külföldről származik, és India a vállalat ötödik legnagyobb ázsiai piaca. Tehát a cég nemcsak a Napot, hanem a piacot is legalább annyira követi. Forrás: Alex

A Pew Forum on Religion and Public Life nevű újság múlt éves adatai szerint, az amerikaiak negyede hisz a lélekvándorlásban, az új testben való újjászületésben. A nők inkább mint a férfiak, a demokraták nagyobb valószínűséggel mint a republikánusok.

 

lélekvándorlás

 

Májusban a Cannes-i filmfesztiválon egy thai filmet jutalmaztak Aranypálmával, mely a reinkarnációról szólt "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" címmel. Nemrég az Elle magazinnak Julia Roberts elmondta, hogy mint keresztényt nevelték fel, de mégis "igazi hindu" lett belőle.

Az az emberi hit, mely a születésből, életből, halálból és feltámadásból áll, évezredek óta közvetlenül a nyugati vallás sajátossága. Megszülettél. Élsz. Eltávozol. Miután ítélkeztek feletted a menny vagy a pokol vár rád az idők végezetéig. Az örökkévalóságban nincs lehetőséged újrakezdésre.

Közel egy milliárd Hindu és fél milliárd Buddhista évezredek óta hisznek valami egészen más örökkévalóságban. Ahogy a teológusok mondják, van egy ciklikus nézet. Megszületsz, élsz, meghalsz, és az emberi hibák miatt, a lelked újjá születik –nem egy másik helyre vagy egy másik térbe, hanem ide a Földre.

Gadadhara Pandit Dasa, a Columbia Egyetem első hindu lelkésze ezt a folyamatot "újrakezdés"-nek nevezte el, próbának, amit újra keresztül kell vinni. Megszámlálhatatlan próba után, a halhatatlan lélek végül eléri a tökéletességet. Csakis ekkor élhet a lélek Istennel. A hinduk ezt moksának (felszabadulásnak) nevezik.

A spirituális gondolkodású amerikaiak számára a keleti tanok akkor váltak érdekessé és vonzóvá, mikor a Beatles 1968-ban elutazott Indiába. Előtte több generáción keresztül a reinkarnáció szélsőséges hit maradt.

"Emlékszem, 30 évvel ezelőtt, ha valaki tudni akart valamit a lélekvándorlásról, akkor a könyvesbolt egy sötét eldugott sarkában az okkult részlegen találhatott könyveket magának."-mondja Janet Cunnigham a Nemzetközi Regressziós Terápiás Intézet elnöke, amely egy az előző életek kutatóiból és terapeutáiból álló szakmai csoport. Mostanában a Kelet már az ajtónkon kopogtat, az ismeretek hozzáférhetőek az Interneten és minden jóga stúdióban.

Ebben az időkben a nyugati vallások nem tudják már kielégíteni a felnövekvő generációkat, különösen a fiatal felnőttek körét. Mr. Dasa főiskolai diákokkal való találkozása után, akinek legtöbbje keresztény vagy zsidó vallásban nevelkedett, megállapította, hogy még nem adták fel a spirituálist vagy vallásosságot. Próbálnak azon vallásos nézetek szerint élni, amiben felnőttek.

Egy 2008-as amerikai vallási hovatartozási felmérés szerint az amerikaiak 15%-nak nincs kapcsolata a hagyományos vallásokkal, ez dupla annyi mint amit 1990-ben mértek.

Bár az elfogadott tudományos területek szélén helyezkedik el, de néhány kutató kitart azon tanulmányi mellett, amely a tudatosságot és a tartós testen kívüliséget vizsgálja. Dr Jim Tucker, aki Gyermek és Családi Pszichiátriai Klinikát vezet a Virginiai Egyetemen, elkötelezte magát azon tudományos kutatások mellett, amit reinkarnációnak hívhatunk.

Folytatja a kutatásokat, amit az Ő mentora Dr Ian Stevenson kezdett az 1960-as években. Stevenson adatokat gyűjtött több mint 2000 2-7 év közötti gyermekről, akik úgy tűnik, hogy élénken emlékeztek az előző életeikre, hipnózis segítsége nélkül. Dr Stevenson esettanulmányainak többsége ázsiai származású volt, ahol gyakori a reinkarnációba vettet hit.

Dr Tucker amerikai gyermekekről készített tanulmányiban egy esetben találtak egy kétév körüli gyermeket, aki arról mesélt, hogy ő a saját , (elhunyt), nagyapja volt. "Elmondta a nagyapja életének azon részleteit, amiről a szülei bizonyosan, úgy érezhették, hogy ezt normál ésszel fel nem foghatott még." Dr Tucker leírta: "Például tudott olyanokat, hogy a nagyapja nővérét meggyilkolták, vagy hogy a nagymamája minden nap turmix géppel készített tejes turmixokat a nagypapa számára élete végéig."

Dr Tucker nem állítja azt, hogy ezek a reinkarnáció bizonyítékai, de szeretne nyitott maradni erre a kérdésre. "Van valami, ami tovább él az agy és a test halála után, ami valahogy kapcsolatba lépett az újszülött gyermekkel. Egyre inkább meggyőződésem, hogy több a világ mint egy fizikai univerzum.

Hogy az elme egy önálló entitás."

Forrás: Hinduism Today, fordította: Karlaki Orsolya - Dániel Lóránt

 

2010. május 09

Az Indiai Űrügynökség (ISRO) céljai között immár az emberes űrrepülés is szerepel, 2014-es megvalósítási dátummal.

Az ISRO terveiben az ezután következő lépés indiai űrhajós(ok) Holdra küldése 2020-ig, Kínát is megelőzve. Az ellentmondásos javaslat gyökeres változást jelentene az ázsiai ország évtizedek óta hangoztatott hivatalos űrpolitikájában. Ez az űrtechnológia gyakorlati alkalmazását helyezi előtérbe, a társadalmi igények kiszolgálására. A fő kutatási-fejlesztési területek a távközlés, az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem. Mindeddig az indiai űrügynökségnél szóba sem jött az emberes program, annak költségessége miatt.

ISRO

A mostani váltás hivatalos indoka, hogy az emberi jelenlét a világűrben hosszabb távon elengedhetetlen a Naprendszer kutatásához, márpedig ez az ISRO egyik kiemelt célja 20 éves távlatban. Másrészt az ország gyors gazdasági fejlődése nyomán a pénz „nem probléma" többé. Ha India a jövőben vezető szerepre törekszik, akkor szüksége van az emberes űrprogramra is – hangzik az érv, amellyel az ISRO elnöke október közepén a miniszterelnök elé terjesztette az elképzelést.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy az „űrverseny" egy újabb frontjának megnyitásáról lenne szó, a közvetlen vetélytárs pedig Kína. Az indiai előkészületek valójában már az első kínai űrhajós repülése, 2003 óta csendben folynak. Ebbe tartozik a meglevő hordozórakéták átalakítása, valamint a visszatérés technikájának kidolgozása.

Ha – amint az várható – a kormány rábólint a tervekre, az első indiai emberes űrrepülés előkészítése évente 2,5-3 milliárd amerikai dollárnak megfelelő összegbe kerülne. Összehasonlításul: ez az ISRO jelenlegi költségvetésének több mint háromszorosa! A még távolibb cél, a Holdon való leszállás kiindulópont lehet a Naprendszer távolabbi vidékeinek felfedezéséhez, és majdan a Hold ásványi kincseinek megszerzéséhez. A terv számos kritikusa azonban rámutat, hogy a nemzetközi együttműködés talán célravezetőbb volna, mint újra „feltalálni a spanyolviaszt". Arról nem is beszélve – mondják az ellenzők –, hogy az ország hasznosabban is fel tudná használni a programra szánt pénzt, például a nyomor felszámolására, az emberek egészségi állapotának és oktatásának javítására...

Az ISRO jelenleg egy Hold körüli pályára álló űrszonda megvalósításán dolgozik, 2008-as indítással.

A remények szerint a 2007. április 1-jén kezdődött költségvetési évtől már az emberes program előkészületei is beindulhatnak, űrhajósjelöltek kiválasztásával és képzésével, műszaki fejlesztésekkel, az űrügynökség alkalmazotti létszámának növelésével. Forrás: Űrpolitika

Joomla SEF URLs by Artio