Hét éve egy ősi Visnu szobrot találtak Oroszországban. Bár a felfedezés jónéhány évvel ezelőtt történt, most újra reflektorfénybe került, mert a kutatók nemzetközi konferenciát szerveznek, mely radikálisan megváltoztathatja az ókori orosz történelmet. A Volga-menti régi orosz faluban végzett ásatások megkérdőjelezik az ősi orosz történelem uralkodó nézetét, s megerősítenek bizonyos eszméket, melyek szerint a gyökerek a védikus ősi és dicső földön és kultúrában találhatók.

Vishnu-russiaStaraya Maina falu Ulyanovsk régióban 1700 évvel ezelőtt egy sűrűn lakott város volt, sokkal idősebb, mint Kijev, amit eddig minden orosz város anyjának véltek. „Lehet, hogy hihetetlennek tűnil, de talán a Közép-Volga régió az eredeti területe Oroszországnak. Ez a hipotézis alapos kutatást igényel" – mondta Dr. Alexander Kozhevin az Ulyanovsk Állami Egyetem régészeti tanszékének professzora az állami tulajdonban lévő televízióban.

Dr. Kozhevin, aki már végzett ásatásokat Staraya Mainaban az elmúlt hét évben, beszámolt arról, hogy a környék minden egyes négyzetméterén a régi város maradványai láthatóak. Már a Visnu szobor előtt is találtak régi érméket, medálokat, gyűrűket és töredék fegyvereket.

Dr. Kozhevin úgy véli, hogy a mai Staraya Maina tízszer népesebb volt az ókorban. Innen indultak el az emberek, s később alapították az ősi Kijevet az 5. században.

Az ősi Visnu szobor csak megerősít bizonyos eszméket, melyek mindig is a védikus civilizációval való kapcsolatot hangsúlyozták. A Rig Védában olvashatunk Staraya Maina-ról, a 45 folyó földjeként tesz említést róla, amelynek egyik folyópartján a nemes Rishi mutatta be a híres ló áldozatot. A Rig Véda ide vonatkozó versének első sora azonosítja a helyet, a második sorban a pontos hosszúsági és szélességi fokról, s interferencia vonalakról beszél. A számítások rendkívüli pontossága a védikus időszak fejlett tudományának újabb bizonyítéka, mely alapos ismerettel rendelkezett az SI-mértékegységek terén is, mely a 10 hatványain alapul. A többi ókori kultúra, majd Európa Indiának köszönheti ezt a rendszert is.

A Visnu szobor megtalálása megerősítette a Rig Veda szavait, s e kettő együtt sokak számára egyértelművé tette az Oroszország és India közötti régi kapcsolatot. Amikor Vlagyimir kijevi nagyfejedelem Oroszországot keresztény hitre kényszerítette, minden más vallási gyakorlatot betiltották. Oroszországot ezzel elvágta Indiától, de még a 6-7. században is voltak kereskedelmi kapcsolatok, s a tudósok mindennek ellenére felfedezték a hasonlóságokat az orosz ortodox istentisztelet s a Visnu templomokban zajló szertartások között. Hivatkoztak például a Vizhnyir Ekoratsya Vikhunh ünnepre, mely az indiai Vaikhunda Ekhadasinak felel meg.

Az orosz nyelv a szanszkritnak is sokat köszönhet. A régészek számára közismert a Parasuráma Szútra is, mely az egykori Kerala királyság kormányzati politikájának alapja.

A megtalált Visnu szobor több karral ábrázolja az Urat, egyikben kalapáccsal, míg egy másik kezében sarlót tart. Ez a sarló és kalapács kép is megtalálható a Parasuráma Szútrában, meggyőzően bizonyítva a szovjet politika téves ideológiai elméletének védikus eredetijét.

A politikai lobbi sajnos arra törekedett, hogy aláássa a védikus kultúra emlékeit, bár jól dokumentált, hogy Marx annak idején meglátogatta Kerala és Nyugat-Bengál tartományait, sőt ismerete a Parasuráma Szútrát, melynek másolatát egy régi könyveket áruló standnál vette Cochin repülőterén. Később persze nem tartotta fontosnak.

1952-ben Szovjet-Oroszországban egy régész, Varely Smirzkoff, az odesszai egyetem professzora ősi indiai leleteket talált a fehérorosz város Kozhikodz közelében. Ő volt az első, aki úgy gondolta, hogy hazája uralkodó politikai ideológiájának jót tenne, ha bebizonyosodna a történelmi kapcsolat, hogy a gyökerek az indiai védikus kultúrában, nem pedig Európában keresendők. Amikor Sztálin Szibériába száműzte vele ment szinte az összes tudományos bizonyíték, mely Oroszországot és Indiát közelebb hozta volna egymáshoz.

Ez az új felfedezés, valamint Dr. Kozhevin kutatásai most feltámasztották a Prof. Varely Smirzkoff által megkezdett úttörő munkát.