Nikola Tesla élete: mérnök és látnok

Tudomány

Nikola Tesla feltaláló, fizikus, aki egy személyben mérnök és látnok is volt. Mint mérnök legalább 700 eszközt alkotott. A váltakozó áram, a villamos energiának az a formája, amelyet ma használunk a háztartásban és a számítógépeink áramellátásához, Nikola Tesla munkásságából származik.

Az 1893-as chicagói Világallások Parlamentjén megismerkedett Vivekánanda szvámival. Teslát megérintette a Védák tana, helyesen használta a szanszkrit szavakat. Neve kapcsolatba került például az antigravitációval, az időutazással, a szabad energiával, sőt a más bolygókkal kapcsolatos kommunikációval is. Valóság vagy mítosz?

Tény, hogy halála után az amerikai kormány Tesla kutatásait, jegyzeteit begyűjtötte és zárolta. Egy részük később visszakerült a családtagjaihoz, illetve szülőhelyére.

„Az igazi tudományos géniusz a misztika világában él, és ezt személyesíti meg Nikola Tesla. Tudományos zsenialitása a misztika és a spiritualitás világában gyökerezett.”

Ezt írta róla Albert Einstein. A zsenit nehezen érti meg kora, de még az utókor is. Mi az, amit erről a különleges emberről biztosan elmondhatunk?

Nikola Tesla élete

Nikola Tesla (1856-1943) szerb nemzetiségű, a horvátországi Smiljanban született, ami akkor az Osztrák-Magyar Monarhiához tartozott. Édesanyja egy szerb lelkészi család tagja, édesapja európai műveltségű ortodox pap volt. Talán édesanyjától is örökölt egy kis feltalálói hajlamot, aki híres volt apró, maga készítette szerkezeteiről. Fiának is ilyen játékokat adott, kis vízimalmot, csörlőt. A családi hagyományok szellemében Tesla is papnak tanult, de egy súlyos betegsége után apja átengedte a mérnöki pályára.

Tesla már kora ifjúságától tudatosan formálta önmagát. A leghitelesebb képet önéletrajzi írásaiból kapjuk:

„Az emberi élet egyik legalapvetőbb igazságát érzékletesen fejezi ki az a francia közmondás, ami szabadon fordítva így hangzik: Ha az ifjúkornak van tudása, ideje és energiája a cselekvésre, az öregkori testi és szellemi állapotunk csupán annak igazolása, ahogyan a fiatalságunkat töltöttük. A mostani saját teherbírásomnak és életerőmnek az a titka, hogy fiatalkoromban olyan életet éltem, amit erkölcsösnek lehet nevezni. Sohasem folytattam kicsapongó életet.”

„Úgy látszik, hogy már egészen fiatalon jó értelmi képességekkel rendelkeztem, ugyanis ha azt akartam, hogy néhány álmom valóra váljon, uralkodnom kellett a szenvedélyeimen és étvágyamon. Ezt szem előtt tartva, az életben elég korán elkezdtem fegyelmezni magam, kitervelve egy olyan életvitelt, amelyet a legtudatosabbnak és megvalósításra érdemesnek gondoltam.”

Nikola Tesla találmányai

28 évesen került Amerikába, Edison cégénél kapott munkát. Hamarosan kibékíthetetlen ellentét támadt köztük, Edison csúnyán elbánt vele. Később a pittsburghi Electric Company vezetője, Westinghouse megvásárolta Tesla váltóáramú dinamóinak, trafóinak és motorjainak szabadalmi jogát. Ez tette lehetővé, hogy megvalósítsa álmait.

Westinghouse támogatta Teslát, ők az ún. „áramok háborújában” a váltóáram mellett szálltak síkra, míg Edison és az általa befolyásolt csoport az egyenáramért. A vita évekig elhúzódott, és Edison távolról sem úriemberként viselkedett. A váltóáram akkoriban még ismeretlen volt, Tesla mindent megtett a népszerűsítés érdekében. Még saját testébe is vezette, amitől a kezében tartott izzó világítani kezdett.

1883-ban már bemutatta az indukciós motort. Valamennyi háztartási gépünk ilyen motorral működik. 1891-ben találta fel azt a tekercset, amit róla neveztek el, ezt ma is használják a rádiókban és tévékben. 1893-ban a chicagói világkiállítás az ő rendszerének segítségével borult fénybe. Itt találkozott Szvámi Vivékánandával, és bepillantást nyert a Védák tudományába is.

Tesla olyan generátort épített, amivel az ívlámpák egyenletes fénnyel, zaj nélkül működtek. A siker nem maradt el. Megbízást kapott a Niagara-vízesés erőművének kiépítésére. 1898-ban távirányítással irányított hajójával ejtette ámulatba a közönséget. A robottechnika első jeleit láthatták.

Első helyezés

Több olyan „első” helyezést mondhatott volna a magáénak, amit bár ő kezdett el, nem fejezett be, vagy éppen nem foglalkozott a levédésével. Ilyen például:

  • az első radarrendszer
  • a később Röntgenről elnevezett sugárzás
  • a vezeték nélküli rádió adótorony. Jóval Marconi előtt, elsőként továbbított rádióhullámokat.

Számos legendának tűnő történet kapcsolódik hozzá: az időutazás, az üzemanyag nélkül működő motor. Jegyzeteiből nem sokat tud az utókor, mert többnyire fejben készítette el terveit, és csak a legvégén vetette papírra.

1935-ben egy amerikai újságíró riportot készített Teslával. Ebben a cikkben a tudós olyan fontos témákról beszélt, mint a vízkészlet megóvása, a környezetvédelmi hivatal szükségessége vagy a robotok világa. Már hét évvel korábban, az Elektromos Kiállításon bemutatta távirányítású hajóját, mely a robotika első képviselője.

Sokszor meglepte közönségét, amikor két fémlapot tett le a helyiségbe, és a levegő hamarosan izzani kezdett a lapok között. A mai napig nem tudják, hogy ezt milyen fizikai ok váltotta ki.

Tudós volt, csak a hozzá nem értők szemében tűnt varázslónak, amikor azt látták, hogy szikrák pattognak róla, de semmi baja sincs. A nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű áram nem tett benne kárt, csak a bemutatók kedvéért vállalt ilyen mutatványokat.

Tesla és Mark Twain

Tesla zárkózott ember volt, csak keveseket engedett egy kicsit is közel magához. Ilyen barát volt Mark Twain, akit még odahaza megismert a könyvekből.

„Egy napon néhány új könyvet kaptam, mely ellentétben állt azzal, amit valaha is olvastam. Annyira magával ragadt, hogy teljesen elfelejtettem reménytelen állapotomat. Mark Twain korábbi munkái voltak, és talán ennek következménye lett csodálatos fellendülésem. Huszonöt évvel később, amikor találkoztam Clemens úrral, és barátok lettünk, elmeséltem neki ezt a tapasztalatomat, és csodálkoztam, hogy a nevettetés e nagy embere könnyezett.”

Nikola Tesla idézetek

„Azon a napon, amikor a tudomány elkezdi tanulmányozni a nem fizikai jelenségeket, egy évtized alatt nagyobb utat tesz meg, mint létezésének összes korábbi századában.”

„Természetesen többre becsülendők a növényi étkek, ezért is gondolom, hogy a vegetarianizmus helyesebb módszer a húsevés barbár szokásánál. Ha végre meg tudunk elégedni a növényi ételekkel és befejezzük jelenlegi helytelen cselekedeteinket, akkor a hallomásból ismert előnyök nem csak elméletek lesznek, hanem saját magunkon bebizonyosodott igazságok.” – Nikola Tesla vegetáriánus volt.

„Az agyam csak vevő, az Univerzumban van egy mag, amelyből ismeretet, erőt és inspirációt szerezhetünk. Nem ismerem a mag titkait, de tudom, hogy létezik.”

„A szellemi hatalom ajándék Istentől, az Isteni Létezőtől származik. Ha elménket az igazságra összpontosítjuk, ezzel a nagy hatalommal egyezünk.”

„A hiányos megfigyelés csupán a tudatlanság egyik formája, amely felelős a sok morbid fogalomért és az ostoba ötletekért.”

Nikola Tesla hagyatéka

A 78 éves Tesláról a Kansas City Journal-Post 1933. szeptember 10-én ezt írta:

„Mr. Tesla már régóta egy olyan tudós, aki évekkel jár a kora előtt, és akit a haladó elméletei miatt váltakozva hol őrültnek, hol varázslónak bélyegeztek.”

Nemcsak mint feltaláló és fizikus volt különleges, de emberként is: kitartása, egyszerű életmódja révén pozitív példát állít elénk. Sok elismerést és kitüntetést kapott, de fájdalmára a Nobel-díjat nála kevésbé kiemelkedőknek adták. Hagyatékát 2003-ban az UNESCO a dokumentációs világörökség részévé tette.

Post a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*