Az indiai tánc hagyományairól már a Védákban is olvashatunk, de több leírás megtalálható a két nagy eposzban, a Rámájanában és a Mahábháratában is. A legfontosabb indiai tánctörténeti mű, a Natya Sastra (ejtsd. nátja sásztra) pedig hozzávetőlegesen Kr. e. 400 körül keletkezett, addig szájhagyomány útján terjedt.

Natya Sastra

A Nátjasásztra, vagyis a Dráma kézikönyve szanszkrit nyelven íródott, s nemcsak a tánccal, más előadó-művészettel, a színházzal is foglalkozik. Részletesen tárgyal olyan alapvető fogalmakat, mint a színpad felállítása, a kéz- és arcmozdulatok kifejező ereje. A könyv arra akarja felhívni a figyelmet, hogy a táncosnak vagy a színésznek bizonyos érzéseket kell megjelenítenie, mégpedig oly módon, hogy az a nézőben is tükröződjön.

A Nátjasásztra szerint a tánc Istentől származik, és a hagyomány szerint Istennek való felajánlásként adták elő a templomokban. Manapság több tánciskola és művész dolgozik nemcsak Indiában, de nyugaton is, akik hitelesen képviselik ezt a csodálatos műfajt.

Az indiai dráma érzelmei a Nátjasásztrában

Tanulmányok

Az indiai színjátszást drámának fordítják, aminek következtében a görög drámákra gondolunk, holott a kettő közt igen sok különbség van. A görög dráma főként a cselekményre teszi a hangsúlyt, míg az indiai drámában a látvány fontos szerepet kap. Az indiai klasszikus táncban egyszerre kap hangsúlyt a ritmus, a mozdulatok, a zene, az érzelmek kifejeződése és a […]

Érzelmek kifejezése az indiai táncban

Tanulmányok

Túri Virág Réka írása A hétköznapi életben az érzelmeink a leghamarabb és legőszintébben az arcunkon mutatkoznak meg. Még ha igen erősen el is akarjuk azt takarni, az arcunk nehezen tud hazudni. A másodperc töredéke alatt jönnek létre különböző igen összetett mimikai gesztusok. Az arc egyes részeinek számtalan mozdulata lehet, ezeket pedig kombinálhatjuk is. Ily módon […]

A Nátjasásztra szerint a tánc Istentől való

Tanulmányok

Túri Virág Réka írása Indiai tánc felajánlás az Istenségnek A Nátjasásztra legelső oldalain egy olyan fejezetet találunk, ami egy mai módszertani könyvben biztosan nem szerepel. Ez pedig az Istenségnek való felajánlás menete. Magát a táncot is szentként tisztelik, hiszen Istentől való, így a tánc helyét fel kell szentelni, mint egy templomot. Ennek pontos, részletes menete […]

A Nátja Sásztra eredete és tartalma

Tanulmányok

Túri Virág Réka írása A legősibb klasszikus táncformákat keresve Ázsia földjére érkezünk, ahol írott formában is megőrizték tradicionális táncaikat. India rendkívül gazdag védikus kultúrája és művészete több ezer éves múltra tekint vissza, melyet a védikus irodalom örökített meg, ennek gerincét a négy Véda alkotja: Rig-véda, Jadzsur-véda, Száma-véda és Atharva-véda. A Száma-véda már foglalkozott a zene […]

Natya sastra, a tánc és dráma egyik legősibb tankönyve

Tanulmányok

A Natya sastra (Nátjasásztra) a tánc ősi tankönyve. 36 fejezetből álló, 6000 verset tartalmazó mű, mely a világtörténelem első tánc és dráma tankönyveként ismeretes. Az előadóművészet páratlan kincse, mely a tánc és dráma előadásához szükséges instrukciókat tartalmaz. Túri Virág Réka odisszi táncművész írása A Nátjasásztra eredete és tartalma A Nátjasásztra keletkezése kétezer évvel ezelőttre tehető, […]