fbpx A vallások világnapja az egyetemesség ünnepe - Bharata Kultúrtér

A vallások világnapja az egyetemesség ünnepe

Tanulmányok

A vallások világnapja minden év januárjának harmadik vasárnapjára eső Jeles Nap. Egy 1949-es vallásközi eseményhez vezethető vissza. Egyfajta vallásközi dialógus eredményeképpen alakult. Lássuk, mit is ünneplünk ezen a napon?

Leveles Zoltán írása

A vallások világnapja célja

A vallások világnapja kikiáltásának célja a különböző vallások közötti közös nevező megtalálása. E kommunikáció elfogadja, hogy egyetlen Isten létezik.

Értjük. Egy az Isten, Akit több módon közelíthetünk meg. Vajon szükséges-e a vallás Istennel való kapcsolatunk kialakításához? Nem csak problémák tárházát jelenti-e a vallások sokasága? A különböző vallások nem csupán csoportosítják az embereket, hogy a megosztottságban jobban manipulálhatóak legyenek? Nem csak tömeghipnózis volna a különféle világvallások megélése és gyakorlása? Mire jó egyáltalán a sok vallás?

Világvallások létjogosultsága

A hinduizmus tanítása egyértelműen sokat tud letenni a vallásközi kommunikáció kerekasztalára. Igenis, szükség van különböző vallásokra. Miért?

Az óind gondolkodásban egyazon Istennek megszámlálhatatlan arca van. Minden élőlény más-más hangulatban szereti és/vagy tiszteli Isten különböző megnyilvánulásait. Ezek az Istenhez fűződő kapcsolatok lehetnek semlegesek, amikor is a hívő egyfajta passzív módon szemléli Isten létezését.

Az Istenhez fűződő aktív kapcsolatban pedig érezhetjük Őt Mindenhatónak, Félelmetesen Óriásinak, szerető és törődő Atyának, Legjobb barátnak vagy éppen legbensőségesebb társnak.

Egyik viszony sem jobb vagy rosszabb a másiknál, hanem más hangulatú. Nincs szükség arra, hogy másokat a mi szájízünk szerinti formára alakítsunk. Legyen mindenki a lehető legboldogabb a saját természete szerinti lelki gyakorlatokban és istenimádatban.

A vallások világnapja a tolerancia ünnepe is legyen

Kár volna különféle természetű embereket egy fa alá terelni, össze nem illő virágokat egy csokorba szedni. Kár volt ősi tradíciókat kiirtani és saját formára faragni. Kár másokat magunknál alacsonyabb szintűnek gondolni.

Kár más vallási elvek képviselőit hitetlen pogánynak, hitetlen gyaurnak, hitetlen gójnak nevezni. Kár anyagi élvezetvágyunkat, leigázó szándékainkat, übermensch, rasszista és soviniszta gátlástalanságainkat vallási köntösbe bújtatni. Kár nacionalizmust keverni a vallásba.

Univerzalizált vallások kontra nacionalista vallásosság

Hiba egy vallást univerzalizálni. Ha egy vallás külsőségeit Indiában, Amerikában vagy Európában egyformára erőltetik, akkor az valóban kultúridegen lesz.

Ha pedig egy nép nem tesz különbséget vallása és nemzeti identitása között, akkor a vallás elveszíti a lényegét. A vallás hordozza ugyan a kulturális értékeket, de a vallás nem jelenthet kulturális vagy nemzeti hovatartozást.

Nem jelenthetjük ki, hogy indiai vagy, ezért hindunak kell lenned és pont. Magyar vagy, kereszténynek kell lenned. Határozottan nem.

A vallás lelki értékeket hordoz

Bartók és Kodály nem csak a magyaroké. Bárki játszhatja darabjaikat. És talán másképp játsza egy japán vagy egy német zenész, mint a magyar. Joguk van hozzá.

Ez Bartók és Kodály értékét csak növeli. Egész biztos, hogy ők maguk is izgatottan hallgatnák darabjaikat a különféle hangulatú előadásban. Természetesen ettől még Bartók és Kodály magyarok voltak és büszkék is vagyunk rájuk.

Meg kell értenünk, hogy a vallás egy lelki értékeket hordozó, és azokat helyre, korra adoptáló eszköz. Nem pedig cél.

Élet a valláson túl

A vallás olyan, mint az egyetem. Azzal mindenki egyetért, hogy a szakmában való fejlődéshez elengedhetetlen a tanulás. A való életbe kerülve azonban az egyetem egy háttérré és múlttá válik.

Fontos az intézmény, de túllépve azon, az életben önmagunk szárnyalunk. Meglehet, hogy egyetemi társaink és tanáraink kísérnek bennünket röptünkben. Helyesebben, mi vagyunk azok, akik melléjük szegődünk. Így alakulnak ki a madárrajok, az élő kis közösségek.

„Add fel a vallás minden változatát!”

A hinduk „Bibliája”, a Bhagavad-gítá végkövetkeztetésében olvashatjuk a Legfelsőbb kissé sokkoló, de felettébb megnyugtató szavait:

„Add fel a vallás minden változatát, hódolj meg egyedül Énelőttem…”

Ebből a nem mindennapi kijelentésből azt kell megértenünk, hogy ne ragadjunk le a vallási tudatban. A vallási identitás végső soron még mindig földi azonosítás. E szerint a gondolat szerint emelkedjünk lelki tudatszintre. Ezen a lelki szinten nem látunk nemeket, korosztályokat, nációkat, fajokat; hanem csak lelkeket, élőlényeket látunk.

Végkövetkeztetés a vallások világnapja kapcsán

A különféle vallásokra szükség van. Mindenkinek joga van a saját szájíze szerinti isteni kapcsolatra. Senkinek sincs joga mások hitét becsmérelni. Nem helyénvaló másokat lesajnálni, amiért nem a mi vallásunkat követik.

Minden igaz vallásnak megvan a létjogosultsága. Ha én volnék az Isten, akkor annak egész bisztosan örülnék, hogy oly sokféle liturgiával és hangulattal szeretnek engem.

Ha pedig valami hibás, akkor azt Isten minden bizonnyal helyreigazítja. Mi magunk pedig igyekezzünk ne az isteni hibajavító részleg eszközeivé, hanem az isteni szeretet eszközévé válni. S ebben a fohászban biztosan egyek vagyunk. Ez lehet minden igaz keresztény, hindu, muszlim, zsidó és buddhista szívből fakadó imája. Íme, ez az én meditációm a vallások világnapja alkalmából.

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*