Nők holnap

Tanulmányok

Nők Holnap címmel érdekes statisztikát tett közzé ezév nyarán Surekha Poddar aNielsen Holdings vezető szakembere Mumbaiban. Maga a cég egy világszerte elismertinformációs vállalat, mely mintegy 100 országban van jelen, székhelye New York és Diemen(Hollandia).A Nők Holnap az egyik legátfogóbb vizsgálat, mely a nők mai élethelyzetére koncentrál.Világszerte 6500 nőtt kérdeztek meg 21 fejlett és fejlődő országban: […]

Kérdések az oktatásról

Tanulmányok

Előző részünkben a kétely természetét fejtegettük. A gondolatmenet végkövetkeztetése szerint a konstruktív kétely megóvja a szemlélődőt a vak követés és a hiszékenység útvesztőjétől. De a szemlélődő már tele van előítélettel a régmúlt korok bölcselete iránt. Mostani részünkben utána járunk annak, hogy Indiában milyen ismeretek szerezhetők Indiával kapcsolatban. Követve a XX. századi fuvallatot, India politikai elitje […]

Ciklikus univerzum

Tanulmányok

A Science című amerikai szakfolyóiratban megjelent tanulmányukban Neil Turok, az angliai Cambridge és Paul Steinhardt, az amerikai Princeton Egyetem elméletfizika-professzorai megállapították, hogy az eddigi elképzelésekkel ellentétben a világot nem egyetlen ősrobbanás hozta létre. A Turok és Steinhardt által ciklikus univerzumnak nevezett, összeomlások és újjászületések sorozatán alapuló világmodell Big Bangek és Nagy Reccsek végtelen láncolatát feltételezik. […]

Jogos kételyek?

Tanulmányok

Vajon a kételkedés építi vagy rombolja az emberi jellemet? Sok mindenben kételkedhetünk. Házastársban, Isten létében, végső soron önmagunkban is. A kétely pedig segít a meggyőződés megerősítésében. Ha pedig egyszer a meggyőződés jelen van, hogyan is férne hely a kétely számára? A szeretet alapú kapcsolatokban nincs helye kételynek. Leveles Zoltán írása A kételyek segítő ereje Komoly […]

Világegyetem keletkezése a hindu vallásban

Tanulmányok

A világegyetem keletkezése komplex témakör. A hindu teremtés érdekessége és az óind teremtéselmélet jellemzője, hogy a lelkeket az időkerék mindkét irányában örökkévalónak tekinti: „mindig létező, halhatatlan és ősi, nem teremtetett” (Bhagavad-gítá). A védák tehát a teremtést csakis az anyagi világra értik. A teremtésben Isten közvetlenül nem vesz részt, ahogyan a király sem vesz részt közvetlenül […]

Választhatunk-e kultúrát

Tanulmányok

Nem, de igen: ami nem válasz, mindössze arra utaló kijelentés, hogy van fából vaskarika. Nem tudom, van-e a viselkedésünket, gondolkodásmódunkat intenzívebben meghatározó tényező, mint az a kultúra, amelynek emlőjén felnövekedünk. Már ott különbségek mutatkoznak, milyen körülmények között tölti kisded korát az ember. Anyjára kötve osztozik annak zsúfolt életében, vagy kényelmes, nyugodalmas, ringó bölcsőben növekszik, de […]

Az idő és a szeretet

Tanulmányok

Az ősi Hitopadesha szanszkrit nyelven íródott a 12. században. Az egyik legszélesebb körben olvasott szanszkrit könyv Indiában. Hita és upadésa szavakból áll, ami jóindulatú tanácsot jelent. Egyszerű történeteket mond el, mesék, novellák formájában, melyek valamely emberi tulajdonságot emelnek ki, vagy egy szituáción keresztül küldik tanításukat. Az államvezetés kézikönyve mesés formában, mely könnyen emészthető volt a […]

Tolerancia és zűrzavar

Tanulmányok

Szinte nincs olyan zug a világon, ahol ne találnánk magunkat szemben a kultúrák találkozásából eredő jelenségekkel, melyek olykor előnyére válnak az adott közösségeknek, máskor pedig feszültségek forrása vagy a hanyatlás oka lehet. Ez alól India sem kivétel. Sőt, ha valahol, akkor Indiában valóban megannyi kultúra él együtt. Más-más vallások, népek, ókor és a XXI. század. […]

Statisztika a fiatalságról

Tanulmányok

Egészen nyilvánvaló, ha egy kultúra továbbörökítéséről beszélünk, akkor a fiatalok mai szokásait és viselkedését is meg kell vizsgálnunk. Mi sem nagyobb segítség, mint néhány friss statisztikai adat. De mielőtt belevetnénk magunkat az adathalmazba, elmesélnék egy személyes élményt. Szó volt már egy korábbi India Hangjában a madraszi Dzsajanthi Szubramaniam táncosnőről. (Itt jegyzem meg, hogy lesz még […]

Rövid képek észak-indiáról

Tanulmányok

Indiából hazajönni majdnem olyan rossz, mint oda megérkezni, ugyanis kevés olyan sokkoló pillanatot tudok elképzelni, mint amikor Delhi repülőterét elhagyjuk. Szmogként terjeng a fekália, és a virágillat keverékéből kialakult évezredes szagorgia, fáradtak vagyunk, mégis küzdeni kell az átvágásunkkal kísérletező gyakorlott taxissal, aki annyira butának néz minket, amilyen buta csak egy indiai taxis lehet. 40 fok […]