fbpx Maria Montessori spirituális hagyatéka - Bharata Kultúrtér

Maria Montessori spirituális hagyatéka

Tanulmányok


A Montessori-módszer a pedagógia egyik nemzetközileg elismert része. Maria Montessorit háromszor jelölték Nobel-békedíjra. A második világháború idejét Indiában töltötte. 1944-ben 30 előadásból álló sorozatot tartott a gyermekkor első három évéről, és egy kormány által elismert képzést Srí Lankán. Kevesen tudják, hogy híres könyve, az Absorbent Mind – „felszívó elme” – éppen indiai tartózkodása alatt körvonalazódott. Ez a könyv segítette forradalmasítani az oktatást nyugaton. Azóta a megismerés- és neurológiai tudomány megerősítette mindazt, amit Maria Montessori évtizedekkel korábban leírt.

Ki volt Maria Montessori?

Maria Montessori olasz orvos, pedagógus és pszichológus volt. A XX. század egyik legéletszerűbb pedagógia rendszerének létrehozója. Az oktatás terén úttörő munkát végzett, megreformált sok téves nézetet. Új nézőpontból világította meg a gyermeknevelést. A „pedagógia apostolának” nevezték.

Abban a korban, amikor ez még nők számára ritkaságszámba ment, orvostudományi végzettséggel is rendelkezett. 1904-ben egyetemi magántanár lett, majd filozófiai, természettudományi doktori fokozatot szerzett, orvosi könyveket írt.

Dr. Montessori élete során tudósokkal, művészekkel, politikai és vallási vezetőkkel találkozott. Ezek a kapcsolatok mélyen befolyásolták tetteit és gondolkodását. Mély humanizmus jellemezte. Pedagógusként a fogyatékossággal élő gyermekek oktatásával kezdte munkáját. Vallásos volt, ráadásul nyitott gondolkodású, akit érdekelt Kelet bölcselete.

Mario Montessori története

Maria Montessori viszonya Giuseppe Montesano professzorral szomorú végkimenetellel zárult. Házasságon kívüli gyermekét örökbe kellett adni egy családhoz. Az anya, aki egy szegénynegyedben gyermekotthont alapított, aki sok-sok gyereken segített, nem nevelhette saját fiát. Bár rendszeresen látogatta, fia 15 éves koráig a nagynénjének tekintette.

Remek kapcsolat lehetett köztük, mert amikor kiderült az igazság, Mario teljes mellszélességgel kiállt anyja mellett. Ő is ledoktorált, s mindvégig édesanyja munkáját segítette. Annak halála után pedig minden idejét a nagyszerű örökség megőrzésre és terjesztésére fordította. Dr. Mario Montessori egy riportban elmondta:

„A dél-indiai Kodaikanalban végzett munka az elemi oktatás kezdete volt. Amikor visszaértünk Indiából, Hollandiában nagy meglepetéssel hallottuk, hogy »mindent tudnak az általános iskoláról«. Óriási különbség volt a tapasztalataink és az ottani módszer között. Új felfedezésekkel gyarapodtunk, amely különleges volt és tartós. Mindez a hegyekben jött létre Kodaikanalban, ahol a gyakorlat és az eszmék találkoztak, és jobb látásmódot eredményeztek.

Édesanyám, dr. Montessori számunkra azt jelentette, hogy Isten valóságát keltsük életre a gyerekekben. A teremtés valóságát és csodáját úgy kell kezelni, hogy a gyerekek ne csak lássák, de be is fogadják az érzést.”

Montessori iskola Kodaikanalban
Montessori iskola Kodaikanalban

Maria Montessori Indiában

Maria Montessori 1939-ben az Indiai Teozófiai Társaság meghívására Indiába ment, fia angol nyelű tolmácsként kísérte. Azonban Olaszország háborúba lépésével a fasiszta országból érkező más helyzetbe került. A rendelkezés Mariát – korára és hírnevére való tekintettel – nem érintette, de fiát internálták. Végül az indiai hatóságok különleges ajándékot adtak Maria Montessorinak 70. születésnapjára. Elengedték Mariót, aki folytathatta munkáját anyja segítőjeként és hivatalos tolmácsaként.

A Montessori-féle kozmikus nevelés koncepciója 1942-re nyúlik vissza. Maria Montessori gondolkodásának, kutatásának és megfigyelésének csúcspontja éppen Indiában töltött évei alatt bontakozott ki. A történelem ugyan kényszerű száműzetésre ítélte, de óriási haszonnal lépett tovább.

Kifejlesztette oktatási módszerét. A „kozmikus nevelés” hangsúlyozta a természeti világ összes elemének kölcsönös függőségét. A kozmikus terv a kozmikus feladat ötletéhez vezette, amely minden élő és élettelen lény együttműködésén alapul. Az indiai Kodaikanalban fiával közösen saját iskolát nyitott, 2-12 éves gyermekeket tanítottak. Montessori kozmikus oktatási elképzeléseit az indiai kultúra ihlette – állítja az utókor.

1945-ben Montessori részt vett az első All India Montessori konferencián Jaipurban. 1946-ban, a háború végén, rövid időre fiával visszatért Európába. 1947-ben Olaszországban két tanfolyamot tartott. Ugyanebben az évben visszatért Indiába és kurzusokat adott Adyarban, Ahmedabadban, Chennaiban, Púnában, Ahmedábádban és Karachiban.

Maria Montessori híres könyve

Az Indiában tartott tanfolyamok az Absorbent Mind című könyvhöz vezettek. Montessori leírta a gyermek fejlődését a születéstől kezdve, és bemutatta a négy fejlődési szint koncepcióját. A cím arra utal, hogy a kisgyermek szivacsként szív magába minden hatást, amit tapasztal. Ez alapozza meg felnőtt életét. Könnyedén megtanulja a hallott szavak tömkelegét is. Maria Montessori könyve 1948-ban jelent meg Indiában, Madrasban.

Maria Montessori spirituális hagyatéka

„A felnőttnek szerető és avatott vezetőként kellene mutatkoznia a gyermek előtt, aki végigsegíti őt a mennyei birodalomba vezető úton.”

Ez volt dr. Montessori egyik fontos megállapítása. A vallási és spirituális életet úgy tekintette, mint ami összekapcsol minket, nem pedig megoszt. A Montessori-elmélet a spiritualitást az öt alapvető emberi cselekvési szükséglet között sorolja fel. A másik négy: a munka, a kutatás, vagyis érdeklődés, a csoportos viselkedés formái és a logikus gondolkodás.

Napjainkban a legtöbb montessori iskola úgy dönt, hogy a vallást kulturális tantervének részeként mutatja be. A diákok nemzetük és kultúráik nagyköveteként járnak el, feltárják saját és megismerik mások lelki örökségét. A tanárok lehetővé teszik a tanulóknak, hogy mindegyikben megtapasztalják azt a csodát és szépséget, melynek középpontja azonos.

Ezek voltak Maria Montessori tanácsai

Maria Montessori számtalanszor figyelmeztette hallgatóságát: Példával taníts! Mindezt úgy, hogy a pedagógusnak figyelembe kell vennie a gyerekek különböző adottságait. Montessorinak a nevelés legfontosabb célját a gyermek fokozatos önállóságra segítése jelentette. Így vélekedett:

„Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége.”

„Ha egy gyereket gyakran kritizálnak, megtanulja, hogyan ítéljen el másokat.”

„Ha biztonságban érzi magát, megtanulja, hogy bízhat másokban.”

„Koncentrálj a gyerekben létező JÓ erősítésére, így nem marad hely a rossz számára.”

„A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szüksége van.”

A Maria Montessori módszer lényege

Maria Montessori arra törekedett, hogy a nevelés alapelve tartalmazza a következő elsajátítandó tulajdonságokat: tolerancia és segítőkészség, a különböző népek kultúrájának megismerése és tisztelete, a természet szeretete és a környezet védelme.

Montessori alapelvei minden vallást és minden embert tiszteletben tartanak. A megbecsülés kulcsfontosságú eleme a montessori osztálynak: a gyermek, a környezet, a mások iránti tisztelet. Montessori számára a tanári munka nem ismeretközlést, információátadást jelentett.

Ő maga nem tartotta munkáját különlegesnek:

„ Nem igaz, hogy feltaláltam az úgynevezett Montessori módszert… tanulmányoztam a gyermekeket. Vizsgáltam azt, amit a gyermek adott nekem, feldolgoztam, és ezt nevezik Montessori módszernek.”

Mik a Montessori módszer hátrányai?

A Montessori módszer hátrányairól csak akkor beszélhetünk, ha nem megfelelő pedagógus van jelen. Ez egy gyermekközpontú program, melyben a személyiség áll a nevelés középpontjában, hogy a tanulás öröm legyen. A Montessori módszer célja a „pozitív szabadság” előmozdítása. Ekkor a szabadság nem azt jelenti, hogy azt csinálsz, amit csak akarsz. Inkább a negatív tendenciáktól való megszabadulást. A rossz szokások legyőzését, melyek rossz döntésekhez vezethetnek, valamint a pozitív képességek fejlesztését.

Dr. Montessori a középiskolára is kidolgozta módszerét, hazánkban csak néhány óvodában és általános iskolában van jelen. Alkalmazkodik az állami rendszer előírásaihoz, de nem a megszokott tanterv az alap. Ezt nem mindenki tudja elfogadni.

Maria Montessori idézetek

„Ha az oktatás mindig a tudás puszta továbbításának ugyanazon elavult módját jelenti, kevés remény van az ember jövőjének javítására. Mi értelme lenne átadni a tudást, ha az egyén teljes fejlődése elmaradna?”

Montessori idézet

„A tudományos pedagógia rendszerét (…) sohasem dolgozták ki, és nem is került pontos meghatározásra. Valami olyan homályos fogalomról van itt szó, amelyről mindenki beszél, de a valóságban egyáltalán nem létezik.”

„Aki valaha is nagy és eredményes művet alkotott, sohasem azért dolgozott, mert vonzotta a jutalom, vagy félt a büntetéstől.”

„A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka.”

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”

„A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál.”

„A korai gyermekkori nevelés a társadalom fejlődésének kulcsa.”

„A nők és az anyaság tiszteletét és védelmét elidegeníthetetlen társadalmi kötelességgé kell tenni, az emberi erkölcs egyik alapelvévé kell válnia.”

„Az a tudatosság, mely érti, hogyan teheti magát hasznossá, hogyan segíthet sokféle módon az embereknek, nemes bizalommal, szinte vallásos méltósággal tölti meg a lelket.”

„Kétféle »hit« létezik, amely megőrzi az embereket: Istenbe és az önmagunkba vetett hit. És e kettőnek egymás mellett kell működnie: az egyik a belső élethez, a másik a társadalomban elfoglalt szerephez tartozik.”

„A személyes egészség egész természetes szépségében az önkontrollhoz és az élet tiszteletéhez kapcsolódik. Az önkontroll boldogságot, megújult ifjúságot és hosszú életet ad.”

Legfontosabb Maria Montessori könyvek

Angol és olasz nyelven természetesen több Montessori könyv és tanulmány látott napvilágot.
Eddig magyarul az alábbi Montessori könyvek jelentek meg:

  • Módszerem kézikönyve
  • Montessori Mária előadásai az új nevelésről
  • Az ember nevelése
  • Montessori-pedagógia. Szöveggyűjtemény pedagógusoknak, pedagógusjelölteknek
  • A gyermek felfedezése

Összegzés

Maria Montessori élete a hivatásáért küzdő nő története. A férfiak uralta világban eleinte sokat szenvedett, de belső kitartása és töretlen akaratereje átsegítette minden nehézségen. Napjainkban mintegy 25 000 Montessori iskola működik szerte a világban, több mint 120 országban, különféle kulturális és társadalmi-gazdasági környezetben.

3 Comments

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*