fbpx Jogos kételyek? - Bharata Kultúrtér

Jogos kételyek?

Tanulmányok

Vajon a kételkedés építi vagy rombolja az emberi jellemet? Sok mindenben kételkedhetünk. Házastársban, Isten létében, végső soron önmagunkban is. A kétely pedig segít a meggyőződés megerősítésében. Ha pedig egyszer a meggyőződés jelen van, hogyan is férne hely a kétely számára? A szeretet alapú kapcsolatokban nincs helye kételynek.

Leveles Zoltán írása

A kételyek segítő ereje

Komoly kételyekkel és előítéletekkel kell szembenéznünk az eltűnt civilizációkkal kapcsolatban is. A történelem súlya akaratlanul rátelepszik a lelkiismeretünkre, akár egy nehezék. A múltban ugyanakkor sok évezredes élettapasztalat bölcsessége is jelen van. Ha közelebbről megismerünk egy régi kultúrát, akkor érthetjük meg annak mély értékeit.

A korábbi civilizációk leértékelése

Valami azonban azt sejteti, hogy a miénknél korábbi civilizációk nem voltak teljesek, oly sok minden hiányzott belőlük. Nem lehetett internetezni, repülőgéppel utazni stb. Vagyis e sugallat szerint a régi kultúrák nemcsak technikailag, de szellemileg és a bölcseletben is primitívebbek voltak. A mai ember nehezen tudja elhinni egy-egy régi kultúra történeti leírásait, vagy megfontolni valamely problémakörre adott megoldásait. Mondának, legendának vagy mitológiának tekinti. Mondjuk ki: mesének. Tehát nem valós, de ha mégis létezett volna, akkor is fejletlenebb a mai modern társadalomnál.

A mai ember a fejlett, modern kori társadalomnak hisz, tapasztalati úton kíván tanulni. Hasonló ez ahhoz, hogy bár egyenlőségről beszélünk, olykor mégis lesajnáljuk a nálunk szegényebb ország polgárait, úgy érezzük, hogy ők valamivel kevesebbek nálunk. A modern ember ugyanígy viszonyul a régi kultúrákhoz. Kiindulópontja, hogy az ember a teremtés koronája (egész pontosan a biokémiai folyamatok tökéletessége) és azon belül is a mai világ a világok világa, ehhez képest minden más kevesebb. S minden jó szándék ellenére ilyen kételyekkel és előítéletekkel kerülünk ki az iskolapadból.

Hiszékenység és naivitás

A kétely létjogosultsága ellentétpárjában keresendő. A hiszékenység és a naivitás nyilvánvalóan nem kívánatos. Talán ezeket a hibákat kívánja kiküszöbölni a modern világ, amikor kételkedésre nevel, hisz oly sokszor visszaélt a világtörténelem az emberi hiszékenységgel és naivitással. Vagyis a kétely segít a hiszékenység legyőzésében.

Kételkedjünk hát bátran! A negatívnak látszó kétely a meggyőződés elmélyítésének eszköze. Kételkedjünk hát az óind kultúra létjogosultságában, történelmének valódiságában!

Tegyük fel, hogy a korai indológusok révén kialakult árja hódítás elmélet megfelel a valóságnak. Hiszen a tudományos kutatásokkal is java részt csak azt tehetjük, mint a régi civilizációk bölcseletével. Kételkedhetünk benne, vagy elhisszük. Elvileg bizonyítékok támasztanak alá egy-egy tudományos állítást. Akkor hogyan lehetséges, hogy időről-időre változnak a tudományos nézetek? Ha több elmélet mellett is bizonyítékokat sorakoztatnak fel elénk, akkor nem marad más hátra, mint kételkedni vagy elhinni egyik elképzelést.

Varanászi India egyik leghíresebb szent helye

A harmadik lehetőség

A harmadik lehetőség pedig, amit most teszünk: megvizsgáljuk a kérdést. Ismételten hitelemekkel találjuk szemben magunkat: vagy elfogadjuk egy korábbi kutatás eredményét vagy nem. Vagyis konstruktív hit szükségeltetik a tudományos vizsgálódáshoz is. Pl. egy régészeti feltárásnál hiszünk abban, hogy az előkerült lelet valóban az adott helyről került elő, hiszünk méréseink hitelességében. A konstruktív kétely pedig a vak elfogadás útvesztőjéből vezeti ki a kutatót.

Tegyük fel tehát, hogy az egész óind civilizáció nem más, mint hiú ábránd, hogy az óind kultúra maradiságánál fogva barbár törzsekből összeverbuválódott kulturálatlan egyveleg, vagy éppen egy egész világot leigázó nagyhatalom. Legyünk még vakmerőbbek: tegyük fel, hogy a Védák esszenciája, a Bhagavad-gítá egy kitalált személyek közötti kitalált eseményen alapuló kitalált párbeszéd. Rendben, tegyenek így, akik így szeretnének. Intézzék el enniyben. Mondják azt, hogy a Bhagavad-gítá és a Puránairodalom kultúridegen. De hogy feltételezésünk megalapozott legyen, meg kell vizsgálnunk, alaposan körbe kell járnunk a kérdést.

Ebben a vizsgálódásban segítenek a Bharata Kultúrtér asrami programjai is, mely alkalmak betekintést nyújtanak az óind irodalom világába.

Tipp>> Asrami programok

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*