India lakossága

Tanulmányok

India lakossága óriási méreteket öltött. A világon 6 ember közül egy Indiában él. India népessége Kína mögött a második, és várhatóan meg is haladja Kína népességét 2040-re, 1,5 milliárdos létszámmal. India 2000 elején érte el az 1 milliárdos népességet, ami csaknem háromszorosa az 1951-es, 361 milliós népességnek.

India népessége

India népsűrűsége a világon az egyik legmagasabb, 789 személy/négyzetmérföld, az amerikai népsűrűség tízszerese.

India 25 államra és 7 uniós területre oszlik. 2000-ben Uttar Pradés (India legnagyobb állama), függetlenként a világ hatodik legnagyobb országa lett volna, 166,6 millió emberrel. a filatalságot érintő felmérés a Statisztika a fiatalságról c. írásunkban olvasható.

Ha indiába szeretne utazni, akkor érdemes elolvasni az Indiai utak c. ajánlónkat.

1998-ban a népesség 80 %-a vallotta magát hindunak, 14 % muszlimnak. A vallási kisebbségek között szikheket, keresztényeket, buddhistákat és dzsainákat tartanak számon. A kaszt, osztály és vallás gyakran okozott feszültséget a különböző közösségek között.

India nagyrészt agrárország. Az elmúlt néhány évtizedben az emberek fokozatosan városi területekre költöztek. A városi népesség a teljes népesség 19 %-a volt 1965-ben, ez 2000-re 28 %-ra emelkedett.

INDIA FŐVÁROSA
India fővárosa Delhi. Az indiai főváros lakossága 12,8 millió, az elővárosokkal együtt 22 millió fő. Delhi a Jamuna folyó partján fekszik. A világ egyik legrégebben lakott települése. India történelme több évezredre nyúlik vissza. A Mahábháratához is kötődik, ahol Indraprasta néven említik.

INDIA ELHELYEZKEDÉSE
India az egyenlítőtől északra fekszik. A földrajzi koordináta-rendszer koordinátáján az északi földrajzi szélesség 36. fokától az északi szélesség 8. fokáig terjed. A földrajzi hosszúság skáláján pedig 69 foktól a 97.fokig terjed.

India elhelyezkedéseForrás: mapsofindia.com

INDIA HATÁRAI
India minden oldalról természetes határokkal körülvett ország. Északon a Himalája, a többi oldalról a tengerpart jelenti a határvonalat. India a Hindusztáni-félszigeten fekszik. Déli oldalról az Indiai-ócán, nyugatról az Arab-tenger, keletről pedig a Bengáli-öböl határolja. Szomszédos országai: Pakisztán, Kína, Nepál, Bhutan, Banglades és Myanmar – korábban Burma.

INDIA TERÜLETE
India területe 3 287 000 km2. Erre a területre a 2013-as népszámlálás szerint 1,252 milliárd ember jut. Viszonyításképpen Magyarország területe 93 030 km2. Erre a magyar területre a 2013-as népszámlálás szerint 9,897 millió ember jut. Európa területe mind az 50 országot beleértve, tehát nem csak az EU tagállamokat beleszámítva, 10 180 000 km2. Az egész európai kontinensre 2015-ös adat szerint 743,1 millió ember jut.

A Föld területe 510 100 000 km2. A Föld népessége 2017. áprilisi adat szerint a föld népessége 7,5 milliárd.

A Föld lakosságának 17%-a indiai. A Föld lakosságának 0,3 %-a magyar. A Föld lakosságának 9,9 %-a európai.

India területe nagysága szerint a világ 7. legnagyobb állama, Ázsiában a 3. legnagyobb.

India észak-déli hossza 3214 km, kelet-nyugati szélessége 2933 km. Nemzetközi határsáv hossza, azaz teljes kerülete 15200 km. Indiai partszakasz hossza 7517 km.

Bharata Webshop

INDIA NÉPESSÉGE
Indiában 1921 óta növekszik a népesség, 2,5 %-os csúcsot ért el 1981-ben. 2000-ben a növekedés ütemét 1,8 %-ra becsülték, ami azt jelenti, hogy a népesség 39 év alatt megkétszereződhet. 2025-re Indiában több ember élhet, mint az egész fejlett világban, ideértve Japánt.

A teljes termékenységi ráta az 1947-es 6-ról 3,3-ra csökkent 2000-ben. Várhatóan tovább csökken, 2020-ra egészen a szinten tartásig. Ennek fő oka az átlagos házasságkötési életkor emelkedése. 1961- ben az átlagos házasságkötési életkor a férfiaknál 26, a nőknél 16 év volt. 1993-ra ez 26,5 illetve 24,5- re emelkedett. Bár a növekedési ráták csökkennek, a népesség éves gyarapodása folytatódik. India minden évben több embert ad a világnak, mint bármely egyéb ország.

A 70-es évek végén, amikor a növekedési ráta a legmagasabb volt, az éves növekedés átlagosan 13,7 milliót ért el. India kormánya a függetlenség óta hangsúlyozza a családtervezést, fogamzásgátlók használatával. 2000-ben a becslések azt mutatták, hogy a férjezett indiai nők 48 %-a használt valamilyen fogamzásgátló módszert; 43 % modern fogamzásgátló módszert. A valamilyen fogamzásgátló módszert használó párok közül a nők 67 %-át, a férfiak 9 %-át sterilizálták.

EGÉSZSÉG ÉS HALANDÓSÁG
A betegségek jobb gyógykezelése alacsonyabb halálozási rátát eredményezett. A halálozási ráta/1000 ember az 1955-ös 26,6 %-ról 9 %-ra csökkent 2000-ben. Az elmúlt tíz évben a csecsemőhalandóság/ 1000 születés az 1989-es 96 %-ról 72 %-ra csökkent 2000-ben, ami megfelel a dél-közép-ázsiai 74 %- os átlagnak.

A halálozási ráta 1955 óta tartó csökkenésének fő oka a nagy járványok megfékezése, különösen a sikeres malária eltörlési program a 70-es években, és a gyerekek átfogó oltási programja. Az anyák és gyerekek egészsége területén a kormányprogramok között szerepelnek: oltások DPT, himlő, tetanusz és más gyerekbetegségek ellen, nők, különösen terhes és szoptató anyák egészséggondozása.

1996 végére a terhes nők 78 %-át oltották be tetanusz, 89 %-át DPT, 90 %-át himlő és 81 %-át kanyaró ellen. Bár az oltások számos járvány csökkentéséhez járultak hozzá, a HIV/AIDS ellen nincs vakcina. Jelenleg világszerte 60 millió ember él együtt a HIV/AIDS vírussal. Ez a vírus egyre jobban terjed, különösen Indiában.

Valamennyi ország közül Indiában él a legtöbb fertőzött személy, több, mint 8 millióan. Férfiak és nők egyaránt tovább élnek. 1965-ben a férfiak és nők életkilátásait 46 illetve 44 évre becsülték. Ezek a számok 60 illetve 61-re emelkedtek 2000-ben.

NÉPESSÉGI JELLEMZŐK
Indiában a népességi struktúra fiatal. Amerikában, 2000-ben a népesség 21 % volt 15 év alatti, 13 % 65 felett. India népessége 36 %-a 15 év alatti, és csak 4 % 65 felett.

india lakosságaFotó: Leveles Zoltán

A nemzetközi migráció nem jelentős Indiában. Az 1947-es függetlenség óta főként Pakisztánból és Bangladesből történt bevándorlás. A kivándorlás nem volt elég nagy ahhoz, hogy demográfiailag jelentős legyen; bár aggódnak a nyugati „brain drain” miatt. A 80-as évek elején a legtöbb kivándorlót, különösen gazdasági értelemben, a Közel-Kelet vette fel.

NÉPESEDÉSPOLITIKA
India kormánya a jelenlegi népesedési helyzetet rendkívül komolynak tekinti, különösen a szegénység enyhítését illetően. Kísérletet tettek arra, hogy a népesedéspolitikát és az általános fejlesztési terveket integrálják az ötéves tervekbe, amelyeket 1951-ben kezdtek el. Az egymást követő tervek szélesítik a programokat, hogy átfogó anya- és gyerekegészség gondozást biztosítsanak. Népszámlálás tíz évenként, 1881 óta folyik rendszeresen.

1976-ban, a negyedik ötéves terv (1972-77) során Szandzsaj Gandhi, a miniszterelnök fia kísérletet tett a kényszerű sterilizálással. A kényszerű sterilizálások végül megbuktatták a kormányt. A következő kormány hangsúlyozta a családtervezés önkéntes jellegét, annak beépítését az általános anya- gyerekegészség gondozás és táplálkozás programokba. A hetedik ötéves terv (1987-1992) arra törekedett, hogy szinten tartó termékenységet érjenek el 2000-re.

A nyolcadik ötéves terv (1992-97) több program megvalósítását kezdeményezte, köztük a gyerek túlélés és biztonságos anyaság programokat 1992-ben. Erőfeszítések történtek, hogy biztosítsák a nők szülés előtti, alatti és utáni gondozását.

1996-ban azt a célt tűzték ki, hogy 2000-re felszámolják a himlőt. A kilencedik ötéves terv (1997-2002) céljai: a népesség növekedésének megfékezése, valamint a gazdasági fejlődés felgyorsítása. További célok a megfelelő termelékeny foglalkoztatás, a szegénység felszámolása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása, a nők mint aktív szereplők bevonása a társadalmi-gazdasági változásokba és fejlődésbe.

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK
1987 óta az egy főre eső jövedelem 23 %-al emelkedett, 300 $-ról 370-re. 1951-től 1981-ig a bruttó nemzeti termék évente elég állandó, 3,5 %-os szinten növekedett, 1980-87 között elérte a 4,6 %-ot. 1997-ben a GDP reálnövekedési rátát 5 %-ra becsülték. 1996-ban még mindig a mezőgazdaság adta a GDP 30 %-át, az ipar és a szolgáltatások 28 illetve 42 %-a mellett. 1995-ben a 390 millió munkás 67 %-a dolgozott a mezőgazdaságban, 18 % a szolgáltatásokban, és 15 % az iparban.

India Lakossága: magas a jövedelem egyenlőtlenség

Fotó: Leveles Zoltán

A jövedelmi egyenlőtlenség magas. A népesség 35 %-a élt a szegénységi határ alatt 1994-ben. A 350-400 millió, szegénységi határ alatt élő vidéken él. Ugyanakkor Indiában van a világ legnagyobb középosztálya (300 millió), amely 1947-ben még szinte nem létezett. A fogamzásgátlók kevéssé elterjedt használatát azzal indokolják, hogy sok nő nem tud írni-olvasni.

1981-ben a vidéki indiai nőknek csak 18 %-a tudott írni és olvasni. Csaknem 15 évvel később ez a szám 37,7 %-ra emelkedett, 1995-ben. Mindkét nem esetében magasabbak a számok a városi térségekben. Pl. Keralában, India leginkább urbanizált és gazdaságilag legfejlettebb államában a férfiak 93 %a, a nők 86 %-a volt írástudó 1991-ben. Sokkal több férfi olvas és ír, városokban és vidéken egyaránt.

2000-ben a férfiaknál ez a mutató 65 % volt, csaknem kétszer annyi, mint a nőknél. A kormány hosszútávú célkitűzése az általános elemi oktatás minden gyermek számára, 14 éves korig.

A fenti tanulmányt Carson Friedman állította össze 2000. szeptemberében. A szakmai felülvizsgálást Dr. Charles Westoff (Pinceton University) végezte.

Post a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*