fbpx India lakossága - Bharata Kultúrtér

India lakossága

Tanulmányok

India lakossága óriási méreteket öltött. A világon 6 ember közül egy Indiában él. India népessége Kína mögött a második, és 2040-re várhatóan meg is haladja ezt, az 1,5 milliárdos létszámmal. India 2000 elején érte el az 1 milliárdos népességet, ami csaknem háromszorosa az 1951-es, 361 milliós számadatnak.

India népessége

India népsűrűsége a világon az egyik legmagasabb, 789 személy/négyzetmérföld, az amerikai népsűrűség tízszerese.

India 25 államra és 7 uniós területre oszlik. 2000-ben Uttar Pradés (India legnagyobb állama), függetlenként a világ hatodik legnagyobb országa lett volna, 166,6 millió emberrel. A fiatalságot érintő felmérés a Statisztika a fiatalságról c. írásunkban olvasható.

Ha Indiába szeretne utazni, akkor érdemes elolvasni az Indiai utak c. ajánlónkat.

1998-ban a népesség 80%-a vallotta magát hindunak, 14% muszlimnak. A vallási kisebbségek között szikheket, keresztényeket, buddhistákat és dzsainákat tartanak számon. A kaszt, osztály és vallás gyakran okozott feszültséget a különböző közösségek között.

India nagyrészt agrárország. Az elmúlt néhány évtizedben az emberek fokozatosan városi területekre költöztek. A városi népesség a teljes népesség 19%-a volt 1965-ben, ez 2000-re 28%-ra emelkedett.

India fővárosa

India fővárosa Delhi. Az indiai főváros lakossága 12,8 millió, az elővárosokkal együtt 22 millió fő. Delhi a Jamuna folyó partján fekszik. A világ egyik legrégebben lakott települése. India történelme több évezredre nyúlik vissza. A Mahábháratához is kötődik, ahol Indraprasta néven említik.

Bharat mata – India anya

India elhelyezkedése

India az Egyenlítőtől északra fekszik. A földrajzi koordináta-rendszerben az északi földrajzi szélesség 36. fokától az északi szélesség 8. fokáig terjed. A földrajzi hosszúság skáláján pedig 69. foktól a 97. fokig terjed. (Forrás: mapsofindia.com)

India határai

India minden oldalról természetes határokkal körülvett ország. Északon a Himalája, a többi oldalról a tengerpart jelenti a határvonalat. India a Hindusztáni-félszigeten fekszik. Déli oldalról az Indiai-ócán, nyugatról az Arab-tenger, keletről pedig a Bengáli-öböl határolja. Szomszédos országai: Pakisztán, Kína, Nepál, Bhutan, Banglades és Myanmar – korábban Burma.

India területe

India területe 3 287 000 négyzetkilométer. Erre a területre a 2013-as népszámlálás szerint 1,252 milliárd ember jut. Viszonyításképpen Magyarország területe 93 030 km2. Erre a magyar területre a 2013-as népszámlálás szerint 9,897 millió ember jut. Európa területe mind az 50 országot beleértve, tehát nem csak az EU tagállamokat beleszámítva, 10 180 000 négyzetkilométer. Az egész európai kontinensre 2015-ös adat szerint 743,1 millió ember jut.

A Föld területe 510 100 000 négyzetkilométer. A Föld népessége 2017 áprilisi adat szerint 7,5 milliárd.

A Föld lakosságának 17%-a indiai, 0,3 %-a magyar, 9,9 %-a európai.

India területe nagysága szerint a világ 7. legnagyobb állama, Ázsiában a 3. legnagyobb.

India észak-déli hossza 3214 km, kelet-nyugati szélessége 2933 km. Nemzetközi határsáv hossza, azaz teljes kerülete 15200 km. Indiai partszakasz hossza 7517 km.

India népessége

Indiában 1921 óta növekszik a népesség, 2,5 %-os csúcsot ért el 1981-ben. 2000-ben a növekedés ütemét 1,8 %-ra becsülték, ami azt jelenti, hogy a népesség 39 év alatt megkétszereződhet. 2025-re Indiában több ember élhet, mint az egész fejlett világban, ideértve Japánt.

A teljes termékenységi ráta az 1947-es 6-ról 3,3-ra csökkent 2000-ben. Várhatóan tovább csökken, 2020-ra egészen a szinten tartásig. Ennek fő oka az átlagos házasságkötési életkor emelkedése. 1961- ben az átlagos házasságkötési életkor a férfiaknál 26, a nőknél 16 év volt. 1993-ra ez 26,5 illetve 24,5- re emelkedett. Bár a növekedési ráták csökkennek, a népesség éves gyarapodása folytatódik. India minden évben több embert ad a világnak, mint bármely egyéb ország.

A 70-es évek végén, amikor a növekedési ráta a legmagasabb volt, az éves növekedés átlagosan 13,7 milliót ért el. India kormánya a függetlenség óta hangsúlyozza a családtervezést, fogamzásgátlók használatával. 2000-ben a becslések azt mutatták, hogy a férjezett indiai nők 48%-a használt valamilyen fogamzásgátló módszert; 43% modern fogamzásgátló módszert. A valamilyen fogamzásgátló módszert használó párok közül a nők 67%-át, a férfiak 9%-át sterilizálták.

India népsűrűsége

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének legfrissebb adatai szerint India jelenlegi, 2021-es népessége 1 393 679 418 ember. India népsűrűsége 2021-ben 423fő négyzetkilométerenként, ami 0,97% -os növekedést jelent 2020-hoz képest.

India népsűrűsége 2020-ban 419,80 fő volt négyzetkilométerenként, ami 0,99% -os növekedést jelent 2019-hez képest.

A legnagyobb népsűrűség Nyugat-Bengáliára jellemző, a legalacsonyabb népsűrűség Arunachal Pradeshban, Északkelet-India egyik államában tapasztalható.

A legnagyobb népsűrűségű uniós terület: Delhi, a legnagyobb sűrűségű körzet: Mumbai.

Összehasonlításként: a nagyobb országok közül Banglades a legsűrűbben lakott: négyzetkilométerenként 1252 emberrel. Ez majdnem háromszor több, mint a szomszéd Indiában. Budapest népsűrűsége 2019-ben 105 fő/km2.

Egészség és halandóság

A betegségek jobb gyógykezelése alacsonyabb halálozási rátát eredményezett. A halálozási ráta/1000 ember az 1955-ös 26,6%-ról 9%-ra csökkent 2000-ben. Az elmúlt tíz évben a csecsemőhalandóság/ 1000 születés az 1989-es 96%-ról 72%-ra csökkent 2000-ben, ami megfelel a dél-közép-ázsiai 74%- os átlagnak.

A halálozási ráta 1955 óta tartó csökkenésének fő oka a nagy járványok megfékezése, különösen a sikeres malária eltörlési program a 70-es években, és a gyerekek átfogó oltási programja. Az anyák és gyerekek egészsége területén a kormányprogramok között szerepelnek: oltások DPT, himlő, tetanusz és más gyerekbetegségek ellen, nők, különösen terhes és szoptató anyák egészséggondozása.

1996 végére a terhes nők 78%-át oltották be tetanusz, 89%-át DPT, 90%-át himlő és 81%-át kanyaró ellen. Bár az oltások számos járvány csökkentéséhez járultak hozzá, a HIV/AIDS ellen nincs vakcina. Jelenleg világszerte 60 millió ember él együtt a HIV/AIDS vírussal. Ez a vírus egyre jobban terjed, különösen Indiában.

Valamennyi ország közül Indiában él a legtöbb fertőzött személy, több, mint 8 millióan. Férfiak és nők egyaránt tovább élnek. 1965-ben a férfiak és nők életkilátásait 46 illetve 44 évre becsülték. Ezek a számok 60 illetve 61-re emelkedtek 2000-ben.

Népességi jellemzők

Indiában a népességi struktúra fiatal. Amerikában 2000-ben a népesség 21%-a volt 15 év alatti, 13%-a 65 feletti. India népessége 36%-a 15 év alatti, és csak 4%-a 65 felett.

A nemzetközi migráció nem jelentős Indiában. Az 1947-es függetlenség óta főként Pakisztánból és Bangladesből történt bevándorlás. A kivándorlás nem volt elég nagy ahhoz, hogy demográfiailag jelentős legyen; bár aggódnak a nyugati „brain drain” miatt. A 80-as évek elején a legtöbb kivándorlót, különösen gazdasági értelemben, a Közel-Kelet vette fel.

Népesedéspolitika

India kormánya a jelenlegi népesedési helyzetet rendkívül komolynak tekinti, különösen a szegénység enyhítését illetően. Kísérletet tettek arra, hogy a népesedéspolitikát és az általános fejlesztési terveket integrálják az ötéves tervekbe, amelyeket 1951-ben kezdtek el. Az egymást követő tervek szélesítik a programokat, hogy átfogó anya- és gyerekegészség gondozást biztosítsanak. Népszámlálás tíz évenként, 1881 óta folyik rendszeresen.

1976-ban, a negyedik ötéves terv (1972-77) során Szandzsaj Gandhi, a miniszterelnök fia kísérletet tett a kényszerű sterilizálással. A kényszerű sterilizálások végül megbuktatták a kormányt. A következő kormány hangsúlyozta a családtervezés önkéntes jellegét, annak beépítését az általános anya- gyerekegészség gondozás és táplálkozás programokba. A hetedik ötéves terv (1987-1992) arra törekedett, hogy szinten tartó termékenységet érjenek el 2000-re.

A nyolcadik ötéves terv (1992-97) több program megvalósítását kezdeményezte, köztük a gyerek túlélés és biztonságos anyaság programokat 1992-ben. Erőfeszítések történtek, hogy biztosítsák a nők szülés előtti, alatti és utáni gondozását.

1996-ban azt a célt tűzték ki, hogy 2000-re felszámolják a himlőt. A kilencedik ötéves terv (1997-2002) céljai: a népesség növekedésének megfékezése, valamint a gazdasági fejlődés felgyorsítása. További célok a megfelelő termelékeny foglalkoztatás, a szegénység felszámolása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása, a nők mint aktív szereplők bevonása a társadalmi-gazdasági változásokba és fejlődésbe.

Társadalmi, gazdasági jellemzők

1987 óta az egy főre eső jövedelem 23%-al emelkedett, 300 $-ról 370-re. 1951-től 1981-ig a bruttó nemzeti termék évente elég állandó, 3,5%-os szinten növekedett, 1980-87 között elérte a 4,6%-ot. 1997-ben a GDP reálnövekedési rátát 5%-ra becsülték. 1996-ban még mindig a mezőgazdaság adta a GDP 30%-át, az ipar és a szolgáltatások 28 illetve 42%-a mellett. 1995-ben a 390 millió munkás 67%-a dolgozott a mezőgazdaságban, 18% a szolgáltatásokban, és 15% az iparban.

India lakossága: magas a jövedelem egyenlőtlenség. Fotó: Leveles Zoltán

A jövedelmi egyenlőtlenség magas. A népesség 35%-a élt a szegénységi határ alatt 1994-ben. A 350-400 millió, szegénységi határ alatt élő vidéken él. Ugyanakkor Indiában van a világ legnagyobb középosztálya (300 millió), amely 1947-ben még szinte nem létezett. A fogamzásgátlók kevéssé elterjedt használatát azzal indokolják, hogy sok nő nem tud írni-olvasni.

1981-ben a vidéki indiai nőknek csak 18%-a tudott írni és olvasni. Csaknem 15 évvel később ez a szám 37,7%-ra emelkedett, 1995-ben. Mindkét nem esetében magasabbak a számok a városi térségekben. Pl. Keralában, India leginkább urbanizált és gazdaságilag legfejlettebb államában a férfiak 93%a, a nők 86%-a volt írástudó 1991-ben. Sokkal több férfi olvas és ír, városokban és vidéken egyaránt.

2000-ben a férfiaknál ez a mutató 65% volt, csaknem kétszer annyi, mint a nőknél. A kormány hosszútávú célkitűzése az általános elemi oktatás minden gyermek számára, 14 éves korig.

A fenti tanulmányt Carson Friedman állította össze 2000 szeptemberében. A szakmai felülvizsgálást Dr. Charles Westoff (Pinceton University) végezte.

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*