India függetlenné válása

Tanulmányok

1947 India függetlenné válása. A brit gyarmatbirodalom felbomlását több megoldatlan társadalmi és politikai ok is megelőzte. Ezek vezettek Gandhi híres felkiáltásához: „Angolok, távozzatok Indiából!” A függetlenség kivívása India történelmének fontos mérföldköve.

India függetlenné válása előtti helyzet

Az első világháború után az angol gyarmatok nagy része domíniumi státuszt kapott – India kivételével. Ez azért is felháborító, mert az első világháborúban több mint egymillió indiai katona szolgálta a brit birodalmat.

Az 1930-as évektől megkezdődött a brit gyarmatbirodalom felbomlása. Ezzel egyidejűleg az indiai tartományokban a Nemzeti Kongresszus befolyása megnőtt. Indiában megerősödött a Mahátma Gandhi által irányított polgári engedetlenségi mozgalom. Gandhi e korszak egyik főszereplője, a világtörténelem egyedülálló alakja.

A második világháborúba Indiát az akkori alkirály rángatta bele. Az indiai politikusokat meg sem kérdezve, egyszerűen hadviselő félnek nyilvánította Indiát. Ennek hatására lemondtak a nemzeti tartományi kormányok. Az angol kormány ismét erőszakkal lépett fel, a politikai vezetőket bebörtönözték.

Angliának komoly nehézségekkel kellett szembenéznie a második világháború alatt. A gyarmati kapzsiság azonban még mindig erősen hatott, képesek voltak csupán „domíniumi státuszt” ajánlani Indiának a háború utánra. Emlékezzünk arra, hogy korábban ezt megtagadták Indiától.

India függetlenné válása

Erre Gandhinak csak egy válasza lehetett:

„Angolok, távozzatok Indiából!”

Erőszak nélküli politikája révén Gandhi békés eszközökkel fordult szembe az angol uralommal. Ennek ellenére az angolok többször is börtönbüntetésre ítélték.

Azonban a történelem kerekét már nem lehet megállítani. Gandhi a Kongresszus vezetőjeként egyre nagyobb népszerűségre és támogatottságra tesz szert. Ekkor már világhírnévnek örvendett, sokan példaképüknek tekintették, számtalan író, filozófus méltatta.

Gandhi nem érhette meg 1947-et, India teljes függetlenségét. De neve azóta szinonimája lett az ahimsza, az erőszaknélküliség elvének.

1947. India függetlenségének éve

1947 az egyik legfontosabb évszám a modern India történelmében. Az angolok még utoljára beleavatkoztak az ország helyzetébe. Az új alkirály, Lord Louis Mountbatten India felosztásáról készült tervezetét elfogadtatták. A hindu–muszlim ellentét polgárháborúval fenyegetett.

Gandhi India utolsó alkirálya, Lord Louis Mountbatten társaságában

Ennek elkerülése érdekében a Kongresszus hozzájárult az önálló muszlim állam megalakulásához. Így jött létre 1947. augusztus 14-én a muszlim többségű Pakisztán. 1947. augusztus 14-én éjfélkor India függetlenné vált. A 200 éves gyarmati elnyomás hivatalosan is véget ért.

India függetlenné válásának következményei

Voltak, akik úgy gondolták, hogy India még nem érett meg a függetlenségre, mert elmaradott tömegekről van szó. Számukra az angolok a nyugati civilizáció letéteményeseiként áldást jelentettek az országra. Ne felejtsük azonban el a két legfontosabb tényt. Azt, hogy egy ősi, Európánál sokkal régebbi, magas szintű kultúráról és civilizációról van szó, melyet csak a gyarmatosító politika próbált primitívnek beállítani.

Másodsorban pedig a gazdasági fejlődésnek épp a gyarmatosítók voltak a gátjai, hiszen nem fűződött érdekük hozzá. Csupán az ország kincseit élvezték, és vitték el. Többek között erre épült hazájuk gazdagsága és fellendülése.

Brit India helyett megalakult egy demokratikus ország, melynek óriási lemaradást kellett behoznia. A vasútépítésen kívül szinte minden területen hátránnyal indult. A vasúthálózat is csupán azért született meg, mert segítette az ország kifosztásában a szállítás feltételeit. A gyarmati időszak egyetlen előnye az angol nyelv általános elterjedése az iskolázott emberek között.

Dzsaváharlál Nehru emelte fel először a független India zászlaját. Miniszterelnökként roppant feladat várt rá, többek között a közigazgatás újjászervezése, földreformok, iparosítás. Az új alkotmány szövetségi köztársasággá nyilvánította az országot. Nehru hamarosan kivételes nemzetközi elismerésben részesült. Az ő nevéhez fűződik az „el nem kötelezett országok” fogalma. Ez a két szemben álló tömbtől, a szocialista és kapitalista rendszertől való távolságtartást jelentette.

India mára gazdasági nagyhatalommá nőtt.

Post a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*