fbpx Hindu erotika − Krisna és a tehénpásztorlányok - Bharata Kultúrtér

Hindu erotika − Krisna és a tehénpásztorlányok

Tanulmányok

Leveles Zoltán írása

Amikor Krisnáról beszélünk, akkor a védikus irodalom értelmében kell Őt elfogadnunk: Krisna Maga Isten. Viharos körülmények között, a mai Delhitől 160 km-re található Mathura városban jelent meg 5000 évvel ezelőtt. Tudatosan használom a születés helyett a megjelenés kifejezést. Ugyanis ha Krisna Maga Isten, akkor hogyan születhetne? Ha valamikor megszületne, akkor nem lehetne Isten, mert Isten örökkévaló.

Krisna alászállása

Krisna földi élettörténetében a védikus irodalom az Ő alászállásáról beszél. Vagyis eredeti formájában alászállt, eljátszva különféle szerepeket hívei megörvendeztetésére. Eljátszotta megszületését és gyermekkorát, hogy hívei olyan intenzitással szerethessék Őt, mint ahogyan a szülők csintalankodó kisdedjeiket, játszótársak a pajtásaikat. Sokkal közelebbi és intenzívebb kapcsolat Istennel a vele hancúrozó gyerekek, vagy éppen az Őt megdorgáló szülőkkel való viszonya, mint az imádott Mindenható Urat félelemmel, de legalábbis tisztelettudó fenntartással közeledő hívőé. Egyfajta játékról beszélünk. Mint ahogyan mi is szeretünk játszani, mert játék közben új világ tárul az ember elé.

Krisna a gopik között

Krisna Mathurából átkerült Vrindávanba, ahol 12 éves koráig maradt. Mindenféle pajkos játékokat és csínytevéseket talált ki. Képes volt vajat csenni, hogy azt barátai és a majmok között szétossza, s máskor helyreigazított egy-egy ellenségeskedőt. Ha csak tehette azonban, mint minden gyermek, szívesen játszott a barátaival, a tehénpásztor fiúkkal és a tehénpásztor lánykákkal.

Ha Krisnáról beszélünk, nem kerülhetjük el az elválás fogalmát. Krisna hívei Krisnára és a gópikra, mint az elválás fájdalmától megbabonázottakra emlékeznek. Elragadóbbnak vélik az Istentől való elválásban az Ő társasága után vágyakozó hívek szeretetét: Krisna hiánya miatt a gópik sajgó szíve legkedvesebbjük iránt epekedik.

Krisna elhagyja Vrindávant

Nem véletlen, hogy Krisna 12 évesen elhagyta Vrindávant. Ezzel szerette volna megmutatni a gópikkal való kapcsolatának lelki mivoltát. A védikus irodalom óva int bennünket Krisna tetteinek világi megítélésétől. Félreértelmezéssel (elefántként a porcelánboltban) könnyen lesöpörhetjük a polcról a valódi értékeket. A nemkívánatos anyagi szennyeződésekkel összekeverve így visszakanyarodhatunk az illúzió bűvkörébe. Végül a Védákkal megerősítve érezve magunkat, jogot formálunk a környezet, jelen esetben a másik nem kihasználására. Mindez nem túlzás: a védikus tanítások lényegét ismerő bölcsek végkövetkeztetésével megegyező fejtegetés.

Téves megközelítések

Az úgynevezett „tudományos körökben” nyilvánvalóan találkozhatunk más megközelítéssel is. Ha azonban valaki nem ismeri a valódi tartalmat, akkor az egész védikus kultúra értelmét veszíti.

Mi értelme volna egy playboy-istenképnek? Hiszen akkor nem kellene igyekeznünk lelki törekvéseinkben, mert a szoknyavadászat nem igényel különösebb tudományt. Bárki, mindenféle előképzettség nélkül képes a csábításra. Ezért is sajnálatos, ha félreértelmezik ezeket a bensőséges tanításokat. Illetve, ha valaki mégis az érzéki élvezetet választja, annak rendelkezésére áll a Káma-szútra.

Nagy hiba volna összekeverni a Káma-szútrát az istenszeretettel. Ezt a súlyos tévedést a világirodalom remekírói közül is többen elkövették, amikor az óind irodalomhoz nyúltak. Lehet, hogy stilisztikailag és hangtanilag jól visszaadják az eredeti művet, de tartalmuk a műfordító legnagyobb jóindulata ellenére is elferdített.

Mire taníthatna bennünket Krisna és a gópik története, ha kapcsolatuk világi volna? A lelki gyakorlatokat komolyan folytató törekvő megtapasztalhatja a lényegét. Azt, hogy az anyagi világban legnagyobb élvezetnek számító nemi öröm nyomába sem ér a lelki megbékélés folyamatában átélt transzcendentális íznek. Aki a transzcendenst meg szeretné tapasztalni, az óvakodjék a felszínes és téves megítéléstől.

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*