fbpx Ki mit mondott a halál előtt? – híres emberek utolsó szavai - Bharata Kultúrtér

Ki mit mondott a halál előtt? – híres emberek utolsó szavai

Tanulmányok

A halál előtti percek nagy horderejű pillanatok. Vajon mi határozza meg, és milyen jelentősége van annak, hogy ki mire gondol halála pillanatában? Utánajártunk, hogy híres embereknek mik voltak a halál előtti utolsó szavai. Érdekes válogatás. Hihetetlen tanítások szűrődnek ki belőlük. A cikk elején összefoglaltuk, hogy a védikus tanítások szerint mi történik a halál előtt és után, majd jönnek a halál pillanatában elhangzott utolsó szavak. Mutatjuk a részleteket.


Spirituális tanítások a Bharatában szerdánként >> Spirituális tanítások


Mi történik a halál előtt?

Mint mondani szokás, a halál biztos. Mégis mindent megteszünk, hogy ne idő előtt kopogtasson be.

Az emberi élet sikere abban rejlik, hogy mi történik velünk a halál előtt. Nem csak a halottas ágyon, de az egész életünkben. Életünk meghatározza a halál előtti órákat is.

A halál előtti állapotban a távozni készülő átszellemül. Kívülről nézve legtöbb esetben borzalom. Belülről nézve valami egészen más. Olyan, mint amikor az ember egy ismeretlen országba készül.

A halál előtti állapotban egyszerre van jelen az ismeretlentől való utazási láznál is erősebb drukk. A testi fájdalom folyamatos tompulásba megy át. Egyre kevésbé veszünk tudomást az anyagi testünk körül történtekről.

Ez volna az élet célja is egyben. Miért is kellene életünk folyamán túlzottan a testre koncentrálni? A test kényelme és élvezetei helyett a belső lényegre, a lélekre kellene figyelni. Akkor a halál előtti órákban sokkal nyugodtabban és letisztultabban tudnánk felkészülni a nagy utazásra.

Fiatalon és egészségesen senki sem foglalkozik a halál gondolatával. Idősen vagy betegen annál inkább. Holott a halál a születésünkkel kezdődő folyamat. Ugyanakkor nagyon fontos megérteni, hogy csupán a testre vonatkozik, a lélek örök, sem születése, sem halála nincs:

„Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál után is egy másik testbe költözik. Az igazi énét megvalósított embert azonban nem téveszti meg az efféle változás.” (Bhagavad-gítá 2.13.)

Ilyen a halál előtti állapot

Mindennapjainkban nem gondolunk a halálra, mert az élettel ellentétesnek érezzük. Jogosan, hiszen valódi önmagunk, a lélek halhatatlan. Az, hogy mi történik a halál előtti állapotban, meghatározza magát a halál előtti órákat, és magát a halál pillanatát is.

A Bhagavad-gítá tanítása szerint a halál pillanatában megéltek meghatározzák a következő születést. Szokásba jött feljegyezni híres emberek utolsó szavait. Érdekes válogatásunk üzenet lehet, segíthet átgondolni életünket.

Sok ember gondolatában a halál ellenség, amit le kell győznie. Rengeteg időt és energiát fordít arra, hogy minél jobban bebiztosítsa a hosszú életet. Ahelyett, hogy tartalmas és hasznos éveket élne mind az adott életfeladata, mind a lelki továbblépés szempontjából.

Mi történik a halál pillanatában

A halál pillanatában a szervezet működése teljesen megszűnik. Orvosi szempontból a halál az élet visszafordíthatatlan leállása. A fizikai tünetek változhatnak, a békés elalvástól a hosszú halálküzdelemig.

Lelki szempontból a halál egy átjáró, a lélek kilép a testből, és hátrahagyja addigi életének mind fizikai, mind szellemi szerzeményeit. Lásd: Mi történik a halál után az indiai temetkezési szokások tüzében?

Mi történik valóban a halál pillanatában

A halál pillanatában a lélek elhagyja a fizikai testet, de tudatát megőrzi. Mivel a legtöbb élőlény az anyagi testével azonosítja magát, ragaszkodik a már megszokott „ruhájához”, a testéhez. Vannak, akik nagyon nehezen halnak meg, Vannak, akik csak átlépnek egy másik létsíkra, mert tudatában vannak lelki mivoltuknak. A hindu halálkép nagyon reményteljes: tudatja velünk, hogy nincs is halál, csak kinyílik egy másik ajtó.

Memento mori

Memento mori! – Emlékezz a halálra! A középkorban komoly kultusz alakult ki e jelmondat körül. Arra biztatva az embert, hogy ne a mulandó pillanatnak éljen, hanem üdvössége érdekében cselekedjen.

Nem csak Halál előtt emlékezni a halálra: Memento Mori

Nem kell senkinek könyvtárakat bújnia, csupán nyissa ki a két tenyerét, és máris láthatja a két nagy M betűt. Magunkkal hordjuk: Emlékezz a halálra, emlékezz az előtted álló vizsgára, és az élet valódi célja szerint élj!

Ki milyen létre gondol teste elhagyásakor

A memento mori hagyományát régen tanították Indiában is. A bölcsek tudták, hogy az élet csak felkészülés a halálra. Arra hívták fel a figyelmet, hogy minden létállapotunk a lelki fejlődés egy-egy állomása. A halál vizsgaként lezárja, és újra kezdődhet a tanulás. Egy másik testben, más körülmények között. Ez kizárólag attól függ, milyen eszmények, célok hajtottak életünk során. Vajon milyen tudatállapotban hagyjuk hátra jelen életünket?

„Ki milyen létre gondol teste elhagyásakor, azt éri majd el kétségtelenül” – mondja Krisna, a Legfelsőbb a Bhagavad-gítában (8.6.)

A leghíresebb halál előtti utolsó szavak

Híres emberek halálakor sokszor feljegyzik utolsó szavaikat. Ezek gyakran a bölcsesség gyöngyszemeiként vagy akár szellemes, vicces szólásként megmaradnak a történelem lapjain. Némelyik egyszerűen szokatlan. Olyant is összegyűjtöttek, melyek nagyon negatív megjegyzések vagy éppen káromkodások. Többnyire bűnözők, kivégzés előtti szavai.

Íme, néhány a leghíresebb utolsó szavak közül, amelyeket ismerünk. A válogatás nyomon követi a fenti állításokat, miszerint mindenkit a leélt élet eszményei foglalkoztatnak a testből való kilépés utolsó perceiben is. Van, aki az utolsó percekben ismer fel egy fontos tanulságot.

A spirituális ember utolsó szavai

Az emberiség üdvösségén munkálkodó természetesen a földi búcsú pillanatáig Istennel áll kapcsolatban. Buddha híres utolsó tanácsa is erre inspirál:

Minden dolog mulandó. Komolyan törekedj a megváltásodra. -Buddha

Jézus utolsó szavait talán mindannyian ismertjük:

Atyám, kezedbe ajánlom a lelkem.

Mohamed próféta pedig így búcsúzott:

Isten a legfelsőbb barátom!

Az ateista utolsó szava

A kontraszt kedvéért most nézzünk egy-két halál előtti utolsó megjegyzést olyanoktól, akik ateisták voltak. Elsőként a hírhedt VI. Sándor pápa fiától, Caesare Borgia-tól. Igaz pappá szentelték, de az istenfélő élettől nagyon messze állt. 1507-ben, 31 évesen hunyt el:

Amíg éltem, a halál kivételével mindenről gondoskodtam; most meg kell halnom, és felkészületlen vagyok a halálra.

Karl Marx híres kijelentését, miszerint a vallás a nép ópiuma, sokan ismerik. Amikor házvezetőnője megkérdezte az idős Marxot, mi lenne az utolsó szava, arrogánsan felelt:

Az utolsó szó a bolondoké, akik nem beszéltek eleget.

Nagyon érdekes Churchill esete. 1898 márciusában ezt írta édesanyjának:

A halálban megsemmisülésre számítok. Materialista vagyok az ujjaim hegyéig.

1930-ban Churchill Indiában szolgálta a gyarmatosító Anglia érdekeit. Megadatott neki, hogy halljon magasabb szintű filozófiáról is. Akkor ezt írta:

„Az ezredben olykor ilyen kérdéseket szoktunk megvitatni: Élünk-e újra egy másik világban, miután ennek vége lett? Vajon éltünk-e már valaha? Emlékezünk-e és találkozunk-e egymással a halál után, vagy csak újra kezdjük? Valamilyen magas intelligencia gondoskodik a világról, vagy csak sodródnak a dolgok?”

Nagyon tanulságos eset. A lehetősége megvolt, de nem élt vele. Isten helyett a Brit Birodalomban hitt. Olyan gyakran élt túl baleseteket, hogy különlegesnek gondolta magát. Vagyona, hírneve megvolt. Bár beszédeiben emlegette Istent vagy használt bibliai kifejezéseket, de ezek csak politikai érdekeket szolgáltak. Utolsó szavaként pedig ezt jegyezték fel:

Unom az egészet.

Filozófusok halál előtti utolsó szavai

Konfuciusz, a Kr. e. 479-ben elhunyt kínai filozófus teljes tudatosságról tett bizonyságot halála előtt:

A menny felém fordult. Nincs bölcs uralkodó, és a birodalomban senki sem akarja, hogy tanítsam. Eljött a halálom órája

Pierre Abélard, francia filozófus (1142):

Nem tudom.

Nostradamus utolsó szavai azt mutatják, meg tudta jósolni saját halálát. A tizenhatodik századi látnokot reggel holtan találták, miután előző nap kijelentette:

Holnap napkeltekor már nem leszek itt.

Luther, német teológus utolsó (1546) méltók spirituális elkötelezettségéhez:

Koldusok vagyunk, ez tény.

Amikor a szokásos szófordulattal arra buzdították Henry David Thoreau-t, hogy béküljön ki Istennel, halála előtti utolsó összefüggő mondata ez volt:

„Nem tudtam, hogy valaha is veszekedtünk.”

Művészek halál előtti utolsó szavai

Leonardo da Vinci, olasz művész és tudós (1519 ) a művészet örök maximalizmusát fogalmazta meg utolsó szavaival:

Megsértettem Istent és az emberiséget, mert a munkám nem érte el azt a minőséget, amilyennek lennie kellett volna.

Hasonló volt Michelangelo, olasz művész és költő vélekedése is (1564): Még tanulok.

Raphael, olasz művész, aki nyugodt, kiegyensúlyozott stílusban festett, csak egy szót mondott halála pillanatában (1520):

Boldog.

Jean-Phillippe Rameau, francia zeneszerző és zeneelméleti író, még haldokláskor sem tudta elviselni a rossz zenét. Nem tetszett neki, ahogy a pap a halálos ágya mellett énekelt, és rászólt (1764):

Mi az ördögért énekli ezeket a dalokat ilyen hamisan, atyám!

Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák zeneszerző (1791) halál előtti utolsó szavai:

A halál íze az ajkamon… Érzek valamit, ami nem e föld része. −

A halál küszöbén Johann Sebastian Bach ezt mondta feleségének:

Ne sírj értem, mert odamegyek, ahol a zene születik.

Andrej Tarkovszkij filmrendező útolsó szavai ezek voltak:

Itt az idő az új irányra.

Híres és gazdag emberek halál előtti utolsó szavai

I. Erzsébet, Anglia királynőjének (1603) utolsó szavai ezek voltak:

Minden földi javam csak egy pillanatra volt.

William Henry Vanderbilt, amerikai multimilliomos (1885) utolsó szavai:

Nem volt valódi örömöm vagy élvezetem. Semmivel sem több, mint a szomszédomnak, aki csak fél milliót ér.

A pacsirtaként éneklő Édith Piaf, francia énekes-dalszerző (1963) utolsó szavai:

Az életben elkövetett átkozott bolond dolgokért, fizetned kell.

Tudósok halál előtti utolsó szavai

A legendás francia esszéista és nyelvtan tanár, Dominique Bouhours utolsó kijelentése (1702) minden bizonnyal felejthetetlenné tette a nyelvtanban való jártasságát: Meg fogok halni, vagy haldoklom: mindkét kifejezés helyes.

Isaac Newton, angol fizikus (1727):

Magamat csak egy kisfiúnak látom, aki a tengerparton játszik. Kavicsokat, kagylókat gyűjt, míg az igazság hatalmas óceánja ott fekszik előtte.

Albert Einstein, német fizikus a halálát megelőző napon elutasította a műtétet (1955):

Menni akarok, amikor akarok. Íztelen, hogy mesterségesen meghosszabbítsuk az életet. Megtettem a részem, ideje elmenni. Elegánsan csinálom.

Marco Polo, a velencei utazó (1324)

Még nem mondtam el mindent, amit láttam.

Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus (1662):

Isten soha ne hagyjon el engem.

Államférfiak halál előtti utolsó szavai

Jól van, nehezen halok meg, de nem félek menni.

George Washington, az Egyesült Államok elnöke (1799).

Hála Istennek, megtettem a kötelességemet.

– mondta Horatio Nelson, a királyi haditengerészet admirálisa (1805), aki a trafalgari csatában halálos sebet kapott. Hazája neki köszönhette, hogy Napóleonnak végleg le kellett mondania Anglia elfoglalásáról.

Mahátma Gandhi egész életével és munkásságával azt tanította, hogy „Nekünk kell a változássá lennünk, amit a világban látni akarunk”. Meggyilkolása pillanatában Isten egyik nevét kiáltotta (1948):

He Rám! Dicsőség Rámának!

A szatírikus

Isten bocsásson meg nekem. Ez az ő munkaköre.

Heinrich Heine, német író és irodalomkritikus (1856).

Miért kellene beszélnem önnel? Éppen beszéltem a főnökével.

– reklamált Wilson Mizner, amerikai drámaíró és vállalkozó a gyóntatópapjának halálos ágyán (1933).

Szintén a gyóntatónak címezte Voltaire utolsó szavait, aki a halál közeledtével sem hazudtolta meg önmagát. A pap arra kérte, hogy tagadja meg a Sátánt, mire Voltaire:

Kedves barátom, most már nincs itt az ideje, hogy ellenségeket szerezzek.

Az üzletember és az önfeláldozó halál előtti utolsó szavai

Mennyi volt a cirkuszi bevétel ma a Madison Square Gardenben?

– volt a legfontosabb kérdés P.T. Barnum amerikai showman számára a halál ajtajában (1891).

Hagyja a zuhanyfüggönyt a kád belsejében!

– válaszolta Conrad Hilton, amikor megkérdezték tőle, van-e valami utolsó bölcs szava (1979).

Például Carlo Gnocch olasz pap, aki a II. világháború után felkarolta a nyomorék árva gyerekeket, alázatosan így búcsúzott az élettől (1956):

Köszönet mindenért.

Akinek példaképe volt…

Thomas Jefferson

− rebegte halálakor John Adams, az Egyesült Államok elnöke (1826). Nem tudta, hogy Jefferson, korábbi politikai riválisa, későbbi barátja, néhány órával előtte, ugyanazon a napon halt meg.

Mozart!

Gustav Mahler cseh-osztrák zeneszerző (1911).

Shakespeare, jövök!

Theodore Dreiser, amerikai regényíró (1945).

…és aki példát akart mutatni:

Látod, így halsz meg.

– mondta Coco Chanel, francia divatdiktátor (1971).

A sztárkirálynő és a világfi

XVI. Lajos extravagáns felesége, Marie Antoinette nemcsak utolsó szavaival, főleg korábbi kijelentésével vált legendássá. Amikor említették neki, hogy a nép éhezik, nincs kenyere, csak annyit válaszolt: Akkor mért nem esznek kalácsot? 1793-ban a francia forradalom guillotine-ra küldte. A vérpadon véletlenül a bakó lábára lépett, és a mindig tökéletes etikett szerint viselkedő asszony tisztelettel bocsánatot kért tőle:

„Elnézést, uram, nem szándékos volt.”

Egy perccel később lehullt a feje.

Humphrey Bogart, a hollywoodi legenda erősen dohányzott, és sok alkoholt fogyasztott. 1957-ben nyelőcső rákban haldoklott. Szomorú a sekélyes utolsó mondata, csak néhány másodperccel a halála előtt mondta feleségének: −

Soha nem lett volna szabad a whiskiről a martinire váltanom.

A csodálkozó vagy értetlen

Mi ez?

Leonard Bernstein amerikai zeneszerző és kora legismertebb karmestere, a világhírű West side story komponálója tűnődött így (1990).

Ez abszurd! Ez abszurd!

– kiabálta Sigmund Freud a halál küszöbén (1939).

Koncertzongoristának kellett volna lennem.

Teller Ede, magyar-amerikai fizikus (2003).

Alacsony tudatállapotban

Ha valamelyikük üzenetet küldene az ördögnek, adja nekem, mert hamarosan találkozom vele!

– kiáltotta Lavinia Fisher mielőtt gyilkosság miatt felakasztották (1820).

Csókoljátok meg a seggem! Soha nem fogjátok megtalálni a többit!

– ordította John Wayne Gacy amerikai sorozatgyilkos, mielőtt a halálos injekcióval kivégezték (1994). A „többi” más áldozatainak holttestére utalt, huszonhetet később megtaláltak.

Összegzés

A halál pillanata rejtély számunkra.

„Születésem óta a halál sétál felém. Sétál, de sohasem siet”

− mondta halála előtt Jean Cocteau, francia író, költő és festő. A legtöbben úgy gondolkodunk, hogy az életre koncentrálunk. Minden nap felébredünk, és igyekszünk a lehető legjobban kihasználni az adott pillanatot.

Nem a szociális helyzet, a pénz, vagy a nemi hovatartozás határozza meg utolsó perceinket. Napóleon vagy Viktória királynő saját koruk leghíresebb, leggazdagabb emberei voltak. Mindketten átlagosan távoztak, szeretett házastársuk nevét ejtették ki utoljára.

Semmi mástól, csakis tőlünk függ, hogy életünk milyen eredménnyel zárul. Sokat megtudhat ezzel kapcsolatban is: Megszűnés, lélekvándorlás vagy feltámadás? című írásban. A halál meghatározza létünket, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e ennek a ténynek vagy sem.

Van valamiylen kapcsolódó személyes élményed arról, hogy ki mit mondott halála előtt? Oszd meg velünk élményed cikk alatti commentben.

Ha Ön vagy bárki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a mobilról is ingyenesen tárcsázható 116-123 lelki elsősegély telefonszámot!

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*