április 19. 18:00 - Bharata Kultúrtér
szolidaritás harcosai borító
Szeretettel várunk mindenkit Szvámi B. A. Paramadvaiti vaisnava tanítómester művének hivatalos bemutatójáraA szolidaritás harcosai című könyv a 2012-es a Föld Napja rendezvény előadásaiból készült, közel tíz bhakta segítségével.
Idézetek a könyvből: "Sokféle kultúra és hagyomány lé­te­zik, de a lényegi tartalom ugyanaz. Úgy vélem, az önzetlen szolgálatra vágyó, szeretetteljes hit fogalma a leg­fontosabb dolog, amit az indiai vallásból megis­mer­hetünk."
"Az egyetemen majdnem minden egyetemista a szoli­daritásról beszél, de amikor az iparban elhelyez­ked­nek, ez egyre inkább háttérbe szorul. [...] A cél az, hogy szo­li­dár­isak legyünk embertársainkkal, a családunkkal, a barátainkkal, sőt az állatokkal is, akikkel nem meg­felelő módon bánik a világ. Legyünk együttérzőek a gaz­dálkodókkal, a természet védelmezőivel, éte­lünk oltalmazóival, s legyen szolidaritás aközött, aki el­készíti és aki elfogyasztja az ételt. A világ alap­ele­me­i­vel való szolidaritásról is ejtsünk szót, különösen a víz iránti szolidaritásról."
"Ki kell hát fejlesztenünk az egymás iránti önzetlen szeretet ké­pes­ségét. Elutasítunk minden vallással való vissza­é­lést, melyek csak az emberek közötti ellenségeskedést szolgálják és viszályt keltenek. Az ősi védikus kultúra történetében nem találkozunk olyan esettel, amikor va­lakit a hindu tanok elfogadására kényszerítettek volna. Abban hiszünk, hogy ennek a közeledésnek sze­re­tetből, szabad akaratból és szabad elhatá­ro­zás­ból kell születnie."