április 20. 7:00 és 16:00 - Bharata

guru maharaja_paramadvaiti_swamiÚjra Budapesten üd­vözöl­hetjük a vaisnava tanítómes­te­rt, aki április 20-án két előadást is tart a Bharatában.
Szvámi B. A. Paramadvaiti több mint 40 éve oktat szerte a világon. Fá­radt­ságot nem ismerve utazik és osztja meg azt a szeretetet, amit ő ma­ga ka­pott mestereitől.

"A kereső ember segítését szolgáló gurui tra­dí­ció a vé­dikus hagyományok egyik ősi alapelve. A lelki ta­ní­tó­mester és a tanítvány kapcsolata hasonló a szü­lő-gyer­mek viszonyhoz. Amikor az iskolában nehe­zebb nap ígérkezik, a szülők biztatják gyermeküket, meg­ígérik, hogy szorítanak neki, ami a gyermeknek se­gít­séget, erősítést ad."

"Ennél is töb­bet jelent a lelki tanítómester áldása. A guru egy­fajta mé­dium is, sőt a hagyományok szerint Isten képvi­se­lője, a Leg­felsőbb megnyilvánulása a tanítvány szá­má­ra. A lelki tanítómester nemcsak a hátszelet biz­to­sítja lelki éle­tünkhöz, de általa nyilvánul meg a Leg­fel­sőbb is, aki soha sincs messze tőlünk, csu­pán egy arasz­nyi­ra – a szívünkben." (Leveles Zoltán szavai "A szolidaritás harcosai" című könyvből, melynek hivatalos bemutatója 19-én lesz.)

Jelentkezz a programokra a facebookon is >>

Joomla SEF URLs by Artio