Vegetariánus evangélista

Kultúra

Egy vegetariánus pap a Viktória-korban

Tévedés lenne azt gondolni, hogy a spiritualitásban jelen levő vegetárizmus csak Indiára jellemző. Egyes keresztény szerzetesrendek megengedték a halfogyasztást, mások szigorúbb regulát követtek, de tény, hogy a vegetariánizmus a 16. század végén a kolostorokban is megjelent. Igaz, nem etikai okok miatt, csupán az aszkézis eszközeként. Angliában a XIX. sz. közepén jött létre a Vegetariánus Társaság, amely ma egy dinamikus és jól ismert szervezet, s melynek gyökerei a nagy viktoriánus korszakra nyúlnak vissza.

A filozófiai előfutár azonban William Cowherd tiszteletes (1763-1816). Anglikán pap volt, aki 1809-ben megalapította a Bibliai Keresztény Egyházat (Salford, Manchester), ahol az állati élelmiszerektől és kábítószerektől való absztinencia az egyházi tagság feltétele volt.

Vegetariánus Evangélistának is nevezték, de humanista tevékenységével is nagy népszerűségre tett szert, hiszen ingyenes orvosi ellátást biztosított a szegényeknek, kölcsönkönyvtárat hozott létre, és ingyen zöldséglevest osztatott. Kápolnája nemcsak az istentisztelet helye volt, hanem egyben iskola, a tudomány kis akadémiája, a könyvtár mellett pedig még saját nyomdát is létrehozott.

Vegetariánus himnuszokat írt a gyülekezete számára, hitte és tanította, hogy Isten minden állatban jelen van, ezért húst enni bűn. Gyülekezetének elmagyarázta, hogy a húsevés agresszívvé teszi az embert. Azt írták róla, hogy „rendkívül intelligens volt, olyan ember, aki hihetetlenül erős elvekkel rendelkezett.” Igazán ráillett a szállóige: Nomen est omen (A név kötelez), a Cowherd névnek ugyanis tehénpásztor a jelentése. Nagy hatással volt rá a 18. századi svéd teológus, Emanuel Swedenborg, aki meggyőződéssel hirdette, hogy a fizikai világban mindennek van spirituális értéke.

Reformáló szelleme révén is híressé vált, mértékletességre és az oktatásban önfejlesztésre ösztönözte a helyi embereket. Halála után gyülekezetének prominens tagjai folytatták munkáját, James Simpson a Vegetáriánus Társaság egyik kiemelkedő vezetője lett, Joseph Brotherton pedig a templom prédikátora. 1812-ben az ő felesége, Martha jelentette meg az első vegetariánus szakácskönyvet.

Amikor 1847-ben megalakult a Vegetariánus Társaság, 150 tag iratkozott be. A következő évben, a Társaság első éves ülésén Manchesterben, a fiatal szervezet 265 taggal (14-76 éves korosztály) büszkélkedhetett. 1849-ban kiadták A Vegetáriánus Messenger c. folyóiratot, ez az 1 pennys kiadvány közel 5000 példányban jelent meg havonta.

Később dr. T.R. Allinson vezetésével – aki nemcsak vegetárius étrendet követett, de tartózkodott a dohányzástól és az alkoholtól is – megalakult a londoni Reform Food Society (Reformétel Egyesület), majd a Londoni Vegetariánus Társaság is, melynek saját kiadványa is volt. Ez a társaság Mahátma Gandhit és a nagy drámaírót, kritikust, George Bernard Shawt is a tagjai között üdvözölhette. Sok más, említésre méltó vegetariánus híresség is csatlakozott: John Barclay, atléta és skót fél mérföldes futó bajnok, dr. Anna Kingsford, a világ egyik vezető női aktivistája, Mrs. Annie Besant a teozófus, szintén női aktivista, író, híres szónok, aki rendkívüli módon támogatta az ír és indiai önrendelkezést, valamint az orosz regényíró, Leo Tolsztoj.

Dr. Samantha Calvert, aki e kor vegetariánus mozgalmát vizsgálta, a következőket írta:

„A 19. század végén virágzott a vegetárizmus, 1889-ben már 52 vegetariánus étterem volt Nagy-Britanniában, 34 Londonban.” Az archívumok őrzik a viktoriánus vegetariánus éttermek menü leírásait.

Bár a William Cowherd tiszteletes alapította kis egyház idővel beolvadt az unitáriusok közé, vannak manapság is hasonló gondolkodású szerzetesek:

„Valójában az a legszomorúbb sors amikor teljesen elvesztjük az élet szentségének érzését; elkövetjük azt a gyalázatot, hogy sok ezer életet taszítunk egy kegyetlen és szörnyű halálba vagy tesszük őket élő halottá – és közben nem érzünk semmit.” – írta Dr. John Austin Baker (1982-1993), Salisbury püspöke, a modern állattenyésztésről. A Keresztény Vegetariánus Szövetség (CVA) is maximálisan tiszteletben tartja az élet szentségét. Ez egy nemzetközi, nem felekezeti keresztény vegetariánus szervezet, amely – többek között – a növényi alapú táplálkozás által elősegíti az élőlények védelmét, a felelős gazdálkodást és jószágigazgatást.

Cowherd egyik himnusza (részlet)

Észreveszed a kisbárány halálát?
És érzed, hogy te vagy az oka?

Post a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*