fbpx Vegetariánus evangélista - Bharata Kultúrtér

Vegetariánus evangélista

Kultúra

Tévedés lenne azt gondolni, hogy a spiritualitásban jelen levő vegetárizmus csak Indiára jellemző. Egyes keresztény szerzetesrendek megengedték a halfogyasztást, mások szigorúbb regulát követtek. Tény, hogy a vegetáriánizmus a 16. század végén a kolostorokban is megjelent. Igaz, nem etikai okok miatt, csupán az aszkézis eszközeként. Angliában a XIX. sz. közepén jött létre a Vegetariánus Társaság, amely ma egy dinamikus és jól ismert szervezet. Gyökerei a nagy viktoriánus korszakra nyúlnak vissza.

A filozófiai előfutár azonban William Cowherd tiszteletes (1763-1816). Anglikán pap volt, aki 1809-ben megalapította a Bibliai Keresztény Egyházat (Salford, Manchester), ahol az állati élelmiszerektől és kábítószerektől való absztinencia az egyházi tagság feltétele volt.

Egy vegetariánus pap a Viktória-korban

Vegetariánus Evangélistának is nevezték, de humanista tevékenységével is nagy népszerűségre tett szert. Ingyenes orvosi ellátást biztosított a szegényeknek, kölcsönkönyvtárat hozott létre, és ingyen zöldséglevest osztatott. Kápolnája nemcsak az istentisztelet helye volt, hanem egyben iskola, a tudomány kis akadémiája. A könyvtár mellett pedig még saját nyomdát is létrehozott.

Vegetariánus himnuszokat írt a gyülekezete számára, hitte és tanította, hogy Isten minden állatban jelen van, ezért húst enni bűn. Gyülekezetének elmagyarázta, hogy a húsevés agresszívvé teszi az embert. Azt írták róla:

„rendkívül intelligens volt, olyan ember, aki hihetetlenül erős elvekkel rendelkezett.”

A név kötelez

Igazán ráillett a szállóige: Nomen est omen (A név kötelez), a Cowherd névnek ugyanis tehénpásztor a jelentése. Nagy hatással volt rá a 18. századi svéd teológus, Emanuel Swedenborg, aki meggyőződéssel hirdette, hogy a fizikai világban mindennek van spirituális értéke.

Reformáló szelleme révén is híressé vált. Mértékletességre és az oktatásban önfejlesztésre ösztönözte a helyi embereket. Halála után gyülekezetének prominens tagjai folytatták munkáját. James Simpson a Vegetáriánus Társaság egyik kiemelkedő vezetője lett, Joseph Brotherton pedig a templom prédikátora. 1812-ben az ő felesége, Martha jelentette meg az első vegetariánus szakácskönyvet.

A Vegetariánus Társaság

Amikor 1847-ben megalakult a Vegetariánus Társaság, 150 tag iratkozott be. A következő évben, a Társaság első éves ülésén Manchesterben, a fiatal szervezet 265 taggal (14-76 éves korosztály) büszkélkedhetett. 1849-ban kiadták A Vegetáriánus Messenger c. folyóiratot, ez az 1 pennys kiadvány közel 5000 példányban jelent meg havonta.

Később dr. T.R. Allinson vezetésével – aki nemcsak vegetárius étrendet követett, de tartózkodott a dohányzástól és az alkoholtól is – megalakult a londoni Reform Food Society (Reformétel Egyesület). Ezt követte a Londoni Vegetariánus Társaság, melynek saját kiadványa is volt. Ez a társaság Mahátma Gandhit és a nagy drámaírót, kritikust, George Bernard Shawt is a tagjai között üdvözölhette.

Sok más, említésre méltó vegetariánus híresség is csatlakozott: John Barclay, atléta és skót fél mérföldes futó bajnok, dr. Anna Kingsford, a világ egyik vezető női aktivistája, Mrs. Annie Besant a teozófus, szintén női aktivista, író, híres szónok, aki rendkívüli módon támogatta az ír és indiai önrendelkezést, valamint az orosz regényíró, Leo Tolsztoj.

Dr. Samantha Calvert, aki e kor vegetariánus mozgalmát vizsgálta, a következőket írta:

„A 19. század végén virágzott a vegetárizmus, 1889-ben már 52 vegetariánus étterem volt Nagy-Britanniában, 34 Londonban.”

Az archívumok őrzik a viktoriánus vegetariánus éttermek menü leírásait.

Cowherd egyik himnusza (részlet)

Észreveszed a kisbárány halálát?
És érzed, hogy te vagy az oka?

Keresztény Vegetariánus Szövetség

Bár a William Cowherd tiszteletes alapította kis egyház idővel beolvadt az unitáriusok közé, vannak manapság is hasonló gondolkodású szerzetesek:

„Valójában az a legszomorúbb sors amikor teljesen elvesztjük az élet szentségének érzését; elkövetjük azt a gyalázatot, hogy sok ezer életet taszítunk egy kegyetlen és szörnyű halálba vagy tesszük őket élő halottá – és közben nem érzünk semmit.”

– írta Dr. John Austin Baker (1982-1993), Salisbury püspöke, a modern állattenyésztésről. A Keresztény Vegetariánus Szövetség (CVA) is maximálisan tiszteletben tartja az élet szentségét. Ez egy nemzetközi, nem felekezeti keresztény vegetariánus szervezet, amely – többek között – a növényi alapú táplálkozás által elősegíti az élőlények védelmét, a felelős gazdálkodást és jószágigazgatást.

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*