Om jel, avagy az ősi Om mantra

Kultúra

Az Om jel egy lelki ikon, egy magasztos hindu embléma. Az ősi Om mantra megtalálható a négy világvallásban, valamint a hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus és szikhizmus kultúrkörében egyaránt. Az Om jel vizuális formában is létezik. Egyetemes, a világegyetem teljességét képviseli. A transzcendentális om szótag egy szent hang: „ez a Védák örök magja, és az összes mantra titka”. Az Om vagy AUM ősi hang, több konkrét és allegorikus értelmezés van.

Tipp: zengd velünk a Mahámantrát és más szanszkrit verseket a Bharatában >> Asrami programok

A szanszkrit hagyományban az OM az úgynevezett „Anahata nada” egy „nem teremtett” hang. Ez az ősi mantra négy elemből áll: az első három vokális hang A, U, M. A negyedik hang, nem hallható, az a csend, amely körülveszi – olvashatjuk a Mundakya Upanisadban. Az Om mantra a leggyakrabban használt mantra. Magában hordozza a Mahámantra vagy más néven Krisna Mantra lényegét.

A szanszkrit om jelet tévedésből gyakran “Ohm” jelként írják. Az ohm az elektromos ellenállás alap mértékegysége. A fizikában az ohm jele a görög abc nagy ómega betűje.

Az Om jelentése

Az Om legszebb magyarázatai megtalálhatók az ősi védikus szentírásokban. A Mundaka Upanisad szép hasonlattal él: „az Om az íj, a lélek a nyíl, és a Legfelsőbb a cél”. Annak, aki koncentrált elmével zengi, olyan lesz, mint egy nyíl. Eljuttatja a legmagasabb célig. „Az AUM az egész világ. Ami volt, ami van és ami lesz. AUM azt is jelenti, ami a múlton, a jelenen és a jövőn túl van. ” (Mándukja Upanisad)

Az om szótagot omkara vagy aumkara (maga Isten) és pranava néven nevezik. Pranava azt jelenti, hogy a pránán vagy lélegzeten át átjárja az életet. A Bhagvad-gítában az Úr Krisna kijelentette:

„Én vagyok az om szótag a védikus mantrákban.” (7.8.)

Az Om az Abszolút maga. Sat, cit, ananda, vagyis az örökkévalóság, tiszta tudás és teljes boldogság egysége. Költői megfogalmazásban az Om a nagy Igen, jelentése: Igen, amit keresel, az létezik. Tökéletes boldogságra vágysz, amit a halál sem vesz el? Igen, létezik. Aum.

Paramahansa Yogananda Egy jógi önéletrajzában ezt írta:

„Om vagy Aum a Védák szent gyökérszava. A tibetieknél Hum, a muszlimoknál Amin. Megtalálható az egyiptomiak, a görögök, a rómaiak, a zsidók szövegeiben és ez a keresztények Ámenje.

Az Om szent teremtő magszó. A Bibliában olvashatjuk:

„Kezdetben volt az ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.”

OM mantra vagy AUM mantra?

Az Om a védánta filozófia esszenciája. Alap- vagy gyökérmantrának is nevezik, melyet több ima és szertartás elején recitálnak. A hindu mantrák többsége az Om hanggal kezdődik, és az Ommal végződik. Az Om kibontva AUM. Az Om három hangja: A, U, M. Ez a három hang többféleképpen is értelmezhető.

Az OM mantra hatása

Az Om mantra hatása transzcendentális tartalmában keresendő. Az Aum a Legfelsőbbet jelenti. Ebből következik, hogy maga a meditáció az egyéni lélek Isten felé irányítása.

Minden mantrának van lelki és pszichikai hatása. Attól függ, milyen koncentrációval és tudatállapottal zengi valaki vagy meditál rajta. A spirituális hatása mellett megteremti a belső harmóniát. Az elme nyugalmát a félelemnélküliséget.

Az AUM három betűje utal a test-intellektus-lélek hármasságára. Megnyugtatja az elmét, a testet energiával tölti fel. Az elmélyülés befelé fordítja a vizsgálódást, az érzék uralma helyett egy felsőbb tudatsíkra vezérel.

Az Om spirituális hatása mágikus erővel érvényesülhet. Magasztosabb síkra emeli a szellemet, segít legyőzni gyengeséget. Az Om ünnepélyes védikus himnusz, áldást kifejező és spirituálisan felemelő hatású. Erőt, védelmet és kegyelmet hirdet. Összeköt minket a belső guru irányító erejével.

Om shanti

Az om shanti üdvözlést jelentő mantra a mindennapokban, felhangzik a jógaosztályokban vagy a különféle indiai rituálékkor. Om shanti a béke kifejezése. A shanti szanszkrit szó, amely békét jelent, de nyugalomként vagy boldogságként is fordítható. A külső és belső béke köszöntése. Annak óhaja, hogy egy másik élőlénynek is ezt kívánjuk, sőt a kozmikus béke hívószava is.

Az „om shanti, shanti, shanti” mantra a béke három formája: az elme, a beszéd és fizikai test békéjeként szimbolizálható. Az egyéni, a kollektív és az egyetemes béke reményében sokszor csoportban zengik. Az Om hétköznapi, új generációs köszönésként egyfajta tiszteletteljes jóváhagyás: úgy legyen, rendben.

Om meditáció

Az Om a legmélyebb vallásos meditáció tárgya. Az Om központú elmélkedés megvilágosodáshoz és halhatatlansághoz vezet. Az Om a Legfelsőbbre utal, de a gyakorló megvalósításától függően többféleképpen lehet a meditáció tárgya. Az Abszolút személytelen formájától egészen bensőséges kapcsolatig.

A szent szótag föltárja a mindenható és végtelen Legfelsőbb Lélek igaz természetét. A hármas hang, az AUM a Legfelsőbb Úr, Bhagaván, az Abszolút Igazság, Brahman és a Felsőlélek, Paramátma. (Bhagavata-purana12.6.39.) Egy másik filozofikus felosztás szerint: A – Krisna, vagyis Isten, U – Krisna párja, Rádhá, a szeretet energiájának megszemélyesülése, és M – az egyéni lélek.

A szentírások megerősítik, hogy a helyes meditáció révén a gyakorló elérheti a legmagasabb tudatállapotot. „Miként a kígyó vedli le régi bőrét, úgy szabadul meg minden bűnétől. (…) megpillantja a természet Urát, az egyéni lelkek sokaságánál magasztosabb Legfelsőbb Személyt.” (Prasna Upanisad 5.5.)

A Bhagvad-gítá is biztosítja a legmagasabb célt azok számára, akik a Mindenhatón meditálva zengik a szent OM szótagot: „Ha a jógát elsajátító és a hangok tökéletes kombinációjából eredő szent OM szótagot kimondó személy teste elhagyásakor az Istenség Legfelsőbb Személyiségére gondol, akkor minden bizonnyal a lelki bolygókra jut.” (8.13.)

Évezredek óta zengik a hívek, a szentek és a jógik az OM transzcendentális mantráját. Tudatukat a Legfelsőbbre vagy annak valamely energiájára fókuszálják.

Post a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*