fbpx Vimanák, az ősi űrhajók - Bharata Kultúrtér

Vimanák, az ősi űrhajók

Indiától kaptuk Kultúra Tudomány

Az ősi hindu írásokban, a Védákban olvashatunk olyan repülő közlekedési eszközökről, mint a vimanák. Ezeket az ősi űrhajókat használóik képesek voltak irányítani a levegőben. Működésükkel kapcsolatban számunkra felfoghatatlan információkat is tartalmaznak a védikus írások. Eszerint az indiai ókor légi járműveit, űrhajóit mantrákkal irányították, sőt bolygóközi utakat is megtettek.

Az űrhajók őse az indiai vimana?

A vimana a hindu szakirodalomban szereplő ősi égi jármű. A védikus szemlélet különbséget tesz a durva és a finom-fizikai sík közt. Például ilyen a test és az elme. Ez a filozófia a bolygók kapcsán is durvább és magasabb szinten levő égitestekről beszél. A Föld durva-fizikai bolygó, itt a repülőgépek durva-fizikai gépezetek. A magasabb lelki civilizációval rendelkező bolygókon a repülő szerkezetek más alapokon működtek.

Évezredekkel ezelőtt létezett már űrhajózás?

Többféle űrrepülő szerkezetről, vimanáról van feljegyzés az ősi iratokban. A félisteni légi járműveket elmével, nap- és szélenergia, valamint mantrák segítségével irányították. Sőt földkörüli pályán keringő repülő városokról, mai szóval űrállomásokról olvashatunk. A védikus civilizáció aranykorában fejlettebb élőlények népesítették be a Földet is. Birtokukban volt a vimana készítésének tudománya. Az űrhajózás tehát évezredekkel ezelőtt is létezett, de a szerkezetek ma már ismeretlen anyagi hajtóerővel működtek.

A Bhágavata Purána részletesen leírja a misztikus képességekkel rendelkező Kardama Muni légi utazását. A jógi egy minden kényelemmel ellátott „repülőgépet” épített, mely megfelelt egy repülő palotának, és feleségével, Dévahutival együtt útra kelt.

„Úgy utazta be a bolygókat, ahogy a levegő áramlik akadály nélkül minden irányba. A hatalmas és ragyogó égi palotával − amely vágya szerint repült − az eget átszelve megelőzte még a félisteneket is.” (Srímad Bhágavatam 3.23.41.)

Vimana az óind szentírásokban

Az óind szentírásokban számtalan helyen olvashatunk az ősi űrrepülő járművekről. Az Arthasastra ősi szanszkrit értekezés az állam gazdaságpolitikájáról és a katonai stratégiáról. Többek között említi a saubhikat mint „az égi járműveket vezető pilótákat”. Csupán a Mahábháratában 41 helyen esik szó repülő vimánákról. A Mahabharata hivatkozása egészen meglepő, amikor a modern űrhajóhoz hasonló szerkezetről számol be:

„Bhima vimanája hatalmas sugárral indult, amely oly ragyogó volt, mint a nap, és olyan zajt hallatott, mint a mennydörgő vihar.”

„Fénylő égi járművek formába rendeződve vitorláztak a felhőtlen ég alatt.”

Visnu-Purána azt írja:

„Miközben még Kalki beszélt, leereszkedett az égből két napsugarasan csillogó, mindenféle drágakőből álló, magától mozgó kocsi, amelyeket ragyogó fegyverek védelmeztek.”

„Ó, képzett királyi mérnök, építs tengeri hajókat, amelyeket szakembereink vízre bocsátanak. Építs felfelé tartó repülőgépeket, melyek a középső régióban fekvő felhők fölé repülnek. … Legyél tehát virágzó ebben a világban, amelyet a mindenütt jelen lévő Isten teremtett.” (Jadzsúr-véda, 10.19)

A Rig-védában több helyen találunk utalást az ősi indiai űrhajóra. Például:

„A két Asvinit szólítjuk, ők fenséges szekéren utaznak, a legjobb a légi járművezetők, akik elérték az eget.” (I.22.2.)

A Srímad Bhágavatam is sok helyen ír a vimanákról:

A mennyek lakóinak repülőit igazgyöngy, arany és számtalan drágakő díszíti, ők maguk pedig az égen úszó felhőkhöz hasonlatosak, melyeket az időnként felvillanó villámok ékesítenek. (4.6.27.)

A paloták kupolái épp úgy csillogtak, mint a város fölött szálló gyönyörű repülők csúcsai. (4.9.56)

„A félistenek éppen úgy utaznak a világűrben, mint ahogy a közönséges emberek a földön járnak.” (4.4.19.)

A Rámájanában több helyen szerepel Rávana légi járműve, és találunk egy rendkívüli leírást a Pushpaka vimanáról:

„A Pushpaka vimana a Napra emlékeztet… mindenhova eljut az égen ez a ragyogó felhőre emlékeztető szekér… a király [Ráma] belépett, és a Raghira parancsnoksága alatt álló kiváló szekér felszállt a magasabb légkörbe. ”

A vimana a hindu szakirodalomban szereplő ősi égi jármű. Az űrhajót elmével, nap- és szélenergia, valamint mantrák segítségével irányították.

Szakmai vélemény

Dr. A.V. Krishnamurty, a Bangalore-i Indiai Tudományos Intézet légiforgalmi professzora:

„Igaz, hogy az ősi indiai Védák és más szövegek a repülésre, űrhajókra, repülőgépekre, ősi űrhajósokra is utalnak. A szanszkrit szövegek tanulmánya meggyőzött arról, hogy az ókori India tudta a repülőgépek építésének titkát.”

Az amerikai Henry S. Olcott ezredes a következőket írta:

„ A hinduk a régmúlt időkben képesek voltak a levegőben navigálni, sőt harcolni is. Mint megannyi háborús sas küzdöttek a felhők feletti uralomért. Ahhoz, hogy ilyen tökéletesek legyenek a repülés terén, ismerniük kellett más, ehhez kapcsolódó képességeket és tudományokat is. A légrétegek és áramlatok légkörét, a relatív hőmérséklet és páratartalom adatait vagy a különböző gázok sűrűségét és fajsúlyát .”

CS.R. Prabhu tanári és kutatói munkát végzett az Orlando Közép-Floridai Egyetemen. A Kommunikációs és Informatikai Minisztérium Nemzeti Informatikai Központjának főigazgatójaként ment nyugdíjba. Az ókori szövegek széles körét idézve hangsúlyozta, hogy a Mahabharata előtti időszak a csúcstechnika korszaka volt.

Ha a vimana az űrhajók őse, miért nem tudunk róluk?

Az idő múlásával és a különböző katasztrófák miatt a vimanákat nem használták. Az a fejlett tudás, mely többek között a repülő szerkezeteket is létrehozta, fokozatosan elveszett. Az UNESCO Világörökség része Mohendzsodáro ősi romja, ahol az Indus-völgyi civilizáció egyik legnagyobb és legszervezettebb városa állt. Még arról sincs elég tudásunk, hogy pontosan mi történhetett. Miként a kuruksetrai csata emlékei is meghaladják a mai tudományt.

A folyamatos mohamedán hódítások szintén a feledést erősítették. A híres indiai Nalanda egyetem könyvtára három nagy, több emeletes épületből állt, úgy is nevezték: Dharma-gunj (Az igazság hegye) vagy Dharmaganja (Az igazság kincsei). Abban az időben a világ hindu és buddhista tudásának a legismertebb tárháza volt. A muzulmán hódítók 1193-ban kirabolták, az ott élő bráhmana papokat legyilkolták. Jó néhány hindut megidéztek azzal az ürüggyel, hogy információt akarnak a könyvekkel kapcsolatban, majd halomra ölték őket. Maga a könyvtár oly hatalmas volt, hogy hetekig égett…

A nyugati orientalisztika és főleg a brit gyarmatosítás pedig mindent megtett, hogy a védikus szövegeket félremagyarázza, vagy csupán legendának állítsa be.

Összefoglalás

Az ókori hindu slókák, versek különféle formájú és méretű vimanákat írnak le. A vimana mantrával irányított ősi égi jármű. Még ma is őrzi néhány város ezt a kifejezést, pl. Vimanapura, a szanszkrit szó jelentése: „Repülőgépváros”. A vimanákat a jain és buddhista szövegek is említik.

A vimana a mainál lényegesen magasabb szinten levő védikus civilizációhoz tartozott. Megépítéséhez az anyagi energia sokkal nagyobb dimenziójú látásmódjára volt szükség, ezek teljesen ismeretlenek a mai tudomány előtt.

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*