Mohandász Karamcsand Gandhi élete

India nagyjai

Híveitől kapta a megtisztelő Mahátma Gandhi nevet. A mahátma szanszkrit szó, elentése: „nagy lélek”. Jogász, India politikai és spirituális vezetője, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja.

Mohandász Karamcsand Gandhi (1869-1948)

Az erőszaknélküliség szószólójaként ismeri őt az egész világ, s így vált a békés ellenállás jelképévé. 1893-ban egy indiai cég jogtanácsosaként Dél-Afrikába utazott, ahol szembesült az indiaiak diszkriminációjával. Ebben az időben alakította ki filozófiai rendszerét, melyre egész pályafutása épült.

1915-ben családjával visszatért Indiába, ahol a függetlenségi mozgalom élére állt, s ekkoriban kapta a Mahatma jelzőt is híveitől. India ebben az időben még brit koronagyarmat Gandhi pedig Nagy-Britanniával szemben hazája képviselőjeként lépett fel. Egészen haláláig népét szolgálta.

A háborúk és viszályok ellen a legnagyobb fegyverként a böjtöt, az imát és az erőszakmentességet alkalmazta. A böjtről azt tartotta, hogy általa megtisztul az ember lelke és gondolata, ezáltal magasabb tudatállapotba kerül.

Gandhi életmódjában az „Istenhez vezető magatartás” , a személyes példaadás, az önmegtartóztatás és a teljes megtisztulás keresése felé fordult.

„senkinek sem sikerülhet önmaga megismerésére jutnia, ha nem szabja életét bizonyos szabályokhoz. Három ezek közül általánosan kötelező. Az első megkívánja, hogy az ember ragaszkodjék az igazsághoz… A második azt, hogy az ember ne bántson meg másokat… A harmadik pedig, hogy uralkodjunk a szenvedélyeinken, mivel csak az képes megismerni önmagát, aki a szenvedélyein teljesen úrrá tud lenni.”

Életcélként a többi ember önzetlen szolgálatát jelölte meg. S ezt a szolgálatot nem azért kell vállalni, hogy másoknak jót tegyünk, hanem azért, mert ez a létezés törvénye.

Valószínűleg sokan nem tudják, hogy Gandhi verseket is írt. A következő vers a Young India-ban jelent meg 1918. október 11-én.

Van egy titkos és misztikus erő, mindent áthat,

Érzem belül, bár a szemem abból mit se láthat.

Láthatatlan, érezhető, nincs rá bizonyíték,

Nem hasonlít ahhoz, amit észlelhet az érzék,

Isten ez a forma és erő…

Post a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*