fbpx Henry David Thoreau - Bharata Kultúrtér

Henry David Thoreau

Hírességek Indiáról

Henry David Thoreau amerikai transzcendentalista, költő és filozófus. A spirituális India megszállott rajongója. Vegetáriánus.

Thoreau közismert a természetszeretetéről, a jógához való vonzódásáról, az indiai kultúra és a Védák iránti rendkívüli érdeklődéséről egyaránt. Vagy arról, hogy Mahátma Gandhi is olvasta Thoreau Polgári engedetlenség című munkáját.

Thoreau ismerte, olvasta a Rigvédát, a Visnu-puránát, tanulmányozta az Upanisad-irodalmat és a Bhagavad-gítát. Egy-egy példány 1855-től a birtokában is volt. Művészete, alkotásai az óind gondolatiság hatására fejlődött és mélyült.

Henry David Thoreau idézetek

“Valahányszor elolvastam a Védák bármelyik részét, mindig úgy éreztem, hogy egy földöntúli és ismeretlen fény árasztott el engem. A Védák nagy tanításaiban nincs semmiféle szektás vonás.

Minden korra, felemelkedésre törekvésre és nemzetiségre alkalmazható, és ez a kiralyi út vezet a Nagy Tudás eléréséhez. Amikor olvasom úgy érzem, mintha egy nyári est csillagos égboltja alatt lennék.”

Az amerikai transzcendentalisták

Az 1830-as évek kezdetén alakult ki az a mozgalom, mely a mindennapok gyakorlati életében ugyan nem volt hosszú életű, de annál hatásosabbá vált. Főleg az irodalom és a filozófia terén. 1836-ban Thoreau és egy maroknyi kalandvágyó amerikai gondolkodó létrehozta a transzcendentalizmus néven ismertté vált filozófiai és irodalmi mozgalmat.

Az amerikai transzcendentalisták közösségének három fő alakja a filozófus Ralph Waldo Emerson, a remete Henry David Thoreau és Walt Whitman, a misztikus.

A transzcendentalisták úgy gondolták, hogy az ideális emberi szellem túlmutat a fizikai világon. Tudták, hogy reformokat az egyes embernek kell kezdenie, nem egy csoportnak vagy szervezetnek. Az amerikai transzcendentalisták néven ismertté vált csoport egyik legkiemelkedőbb személyisége Thoreau volt, az irodalmi zseni.

Thoreau, a tudós jógi civilben Gandhi tanácsadója

Amerika nagy írói között tartják számon, de egyben természettudós és filozófus is volt. A rabszolgaság intézményét mélységesen elítélte. Vonzotta a „magány és a meditatív élet általában”, ahogy jellemezte magát. Ezért szentelte magát a jógának és a meditációnak is. Stefanie Syman történész szerint – aki Thoreau életét kutatta – a szomszédok leginkább bohóckodásnak tartották, amint látták, hogy jógapózban ül erdei kunyhója előtt hosszú órákon keresztül.

A legelső amerikai környezetvédő

A legelső amerikai környezetvédőnek is Thoreau -t tartják. Rousseau természet iránti elkötelezettségét a mindennapi élet gyakorlatává tette. A természetközelség is a jóga része. Akik gyakorolják a jógát, elérik ezt:

„Szabadnak lenni ebben a világban, mint a madarak és a levegő, kiakasztani mindenféle láncot (…) A jógi belemélyed a szemlélődésbe, ily módon járul hozzá a teremtéshez, isteni illatot lélegzik, csodálatos dolgokat hall. Isteni formája áthalad vele anélkül, hogy elszakadna tőle, és egyesül a természettel, amely megfelelő neki, megy, cselekszik, éltető eredeti minőségében. Bizonyos mértékig, és ritka pillanatokban magam is jógi vagyok. Modernkori hindunak érzem magam, de ha nem is lennék az, nagyon közel állok hozzájuk.”

Thoreau polgári engedetlensége

Thoreau alapelve szerint a polgár ne nyújtson segédkezet az igazságtalannak tartott hatalomnak. Joga, sőt kötelessége, hogy ne vegyen részt erkölcsileg elfogadhatatlan dolgokban. Tőle származik ez a fogalom: civil disobedience − polgári engedetlenség. A kormánynak, írta

„nem lehet joga a teljes személyemre és vagyonomra, hanem csak annyira, amennyit átruházok rá. … Engem csak azok kényszeríthetnek valamire, akik valamilyen magasabb törvénynek engedelmeskednek, mint én.”

Ne gondoljuk, hogy csak szavakban tiltakozott. 1846-ban börtönbe került, mivel nem fizetett adót. Nem akarta a rabszolgatartó kormányt támogatni, sem az indiánok kiirtását, sem a Mexikó ellen viselt háborút. Valaki kifizette a kívánt összeget, így hamar szabadult. 1849-ben pedig megjelent híres tanulmánya a polgári engedetlenségről.

Ez a mű Martin Luther King számára is inspiráló volt az erőszakmentes aktivizmus gyakorlásához. King Lépések a szabadság felé című könyvében azt írta:

„Amikor először olvastam Thoreau polgári engedetlenségről írt tanulmányát, oly mélyen lenyűgözött a gondolat, hogy megtagadják az együttműködést egy gonosz rendszerrel, hogy újra elolvastam a munkát többször is. Ez volt az első szellemi érintkezésem a passzív ellenállás elméletével.”

Dél-Afrikában Gandhi ennek a kis könyvnek egy példányával vonult börtönbe, pedig sokadjára olvasta már. Amikor erről kérdezték így felelt: „Betéve tudom a Polgári engedetlenség egyes részeit.” Elképzelhetjük, milyen komoly hatással volt rá abban az időben is, amikor India függetlenségéért küzdött.

További Thoreau idézetek

Az életrajzi adatok további ismertetése helyett inkább néhány idézettel szeretnénk jobban bemutatni Henry David Thoreau-t.

“Reggelente megfürdetem elmém a Bhagavad-gítá döbbenetesen magasrendű és kozmológikus filozófiájában. Félisteni évekkel számolva is már sok év telt el e mű megalkotása óta, mégis hozzá képest modern világunk és irodalmunk csekély s jelentéktelen. E filozófia fensége oly távol áll a mi felfogásunktól, hogy feltételezem: egy ősi, magasrendű civilizáció létét sejteti.”

“Nem elég, hogy elfoglaltak vagyunk, mint a hangyák. A kérdés az, mitől vagyunk elfoglaltak.”

“Mindenható Isten, nem kérem a jelentéktelen pénzt. Inkább azt, hogy ne okozzak magamnak csalódást, és hogy cselekedeteim oly magasan szárnyaljanak, amennyire csak a tiszta látásmód engedi.”

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*