Az ősrobbanás elmélet minden tudóst komolyan foglalkoztat. A Big Bang teória most megdőlni látszik. A kanadai Guelph Kutatóegyeteme nemrégiben díszdoktori címet adományozott Neil Turoknak, a Perimeter Elméleti Fizikai Intézet igazgatójának. Díszdoktori beszédében a tudós kifejtette:

„Keress valamit, amit igazán akarsz vagy gondolsz, hogy a világ egy jobb hely legyen. Lehet új ismeretekre vagy a meglévő tudás alkalmazására törekedni. Ha jó okra lelsz, azt teljes szívvel kövesd."

 

Nem az ősrobbanás a kezdet

 

Az univezrzum tágulási sebessége növekszik 

 

Miért érdekes ez számunkra? Nos, jónéhány évvel ezelőtt dr. Neil Turok és Paul Steinhardt, az amerikai Princeton Egyetem elméleti-fizika professzora a tudományos világot és a közvéleményt egyaránt megdöbbentő hírrel lepte meg. Két nagy tekintélynek örvendő tudósról van szó, akik 2008-ban elnyerték a világ leginnovatívabb gondolkodója díjat.

Neil Turok

A fizikusok évtizedeken keresztül elfogadták azt az elképzelést, hogy a világegyetem a Big Bang-gel, az ősrobbanással kezdődött. Neil Turok és Steinhardt azonban mindezt cáfolja. Egymástól függetlenül arra az eredményre jutottak, hogy az univerzumok tágulási sebessége nemhogy csökken, hanem ellenkezőleg: nő. Amiből egyenesen következik, hogy léteznie kell valamilyen anyagi módszerekkel nem mérhető ismeretlen energiának. E szerint az elmélet szerint a jelenleg gyorsulva táguló univerzumban a tágulást okozó energia idővel vonzássá alakul, és akkor a gravitációval együttműködve, összehúzza az univerzumot.

Megdőlni látszik az ősrobbanás elmélet

Így már nem a Nagy Bummról, hanem egy ciklikus univerzum létezéséről, beláthatatlanul hosszú élettartamú világegyetemről kell beszélnünk.

"Ha a világ ciklikus, bizonyos értelemben most is szükség van a rend egyfajta őrére, hogy érvényesítse a fizika törvényeit. Ha szükség van Istenre, rendben – de azt hiszem, ez a hit területe, mely azt kérdezi: miért olyan a világ, amilyen. A tudományos vizsgálatok azt kutatják, hogyan működik a világ, és nem azt, hogy miért van itt." Turok

 

Big Bang helyett

A a világegyetem keletkezését leíró hindu teremtés is az anyagi világ ciklikus megnyilvánulásáról beszél: Az univerzumok Mahávisnu testéből áradnak ki, és oda térnek vissza, mint ki és belégzéskor a levegő. Ugyanez vonatkozik az élőlényekre is,

meg nem nyilvánult állapotban vannak az anyagi világ következő teremtéséig. Így zajlik az anyagi megnyilvánulás teremtése, fenntartása és megsemmisülése, a teremtés folytonos ciklusa.

Mahávisnu a Legfelsőbb egy megnyilvánulási formája, kinek puszta kilégzésével létrejönnek az univerzumok magjai, és fokozatosan számtalan bolygóval teli, gigantikus formát öltenek minden egyes univerzumban. Arről a védák részét képező purána irodalomban olvashatunk bővebben, különösen a Bhágavata Puránában, melyet Srímad Bhágavatamnak is neveznek.

„Egyedül Ő létezett a természet kötőerőinek megnyilvánult teremtése előtt, s mivel Ő a Legfelsőbb Úr, egyedül Benne merül el minden élőlény, energiáját beszüntetve, mintha csak éjszakai álomba merülnének." Srímad Bágavatam 1.10.21.

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio