fbpx Az indiai kasztrendszer megértése, jelentése és fogalma - Bharata Kultúrtér

Az indiai kasztrendszer megértése, jelentése és fogalma

Elmélet

A ma ismert indiai kasztrendszert nem a védikus hagyományokat követő India hozta létre. A védikus ideál az, hogy mindenkit valódi tulajdonságainak és hajlamainak megfelelően képezzenek ki.

Az óind társadalom felosztása nem a származáson, hanem a tulajdonságokon alapult. Az eredeti rendszer degradálódásával India teljes társadalmi struktúrája megsemmisült.

Az eltorzult, származáson alapuló „kaszt” rendszer pedig a kihasználás melegágyává válhatott.


Spirituális tanítások a Bharatában szerdánként >> Spirituális tanítások


A kasztrendszer

A kasztrendszer az embert a társadalomban elfoglalt helyzete szerint osztályozza. Sokkal könnyebb, ugyanakkor felszínesebb a születése alapján azonosítani az embereket, mint a veleszületett tulajdonságait vizsgálva. Amikor a varnasráma rendszert kompromittálták, örökletes kasztrendszerként jelent meg. A kali júgában, vagyis a mai vaskorban, mely évezredekkel ezelőtt kezdődött, a tagozódás az ember veleszületett jellemzői helyett a születéshez kötődött.

A védikus gyakorlat már régen elveszett. A Mahábháratában is olvashatjuk, hogy bár Vidura nagyszerű tudós és rendkívül erkölcsös ember volt, mégis félre állították, megalázták, mert egy alacsonyrendű sudra nő fiaként született. Akkor a különféle társadalmi rétegek között nem volt versengés. A hasonló mesterséget folytató emberek csoportjai különféle réteget alkottak, de ezek kiegészítették egymást, köztük nem volt versengés.

A kasztrendszer fogalma

A kasztrendszer fogalma a társadalmi rétegződésen alapul, így az ember lehet bráhmana, ksatrija, vaiisja vagy sudra. A brahmanák az értelmiségi és papi réteg, munkájuk az irányítás mellett vallásos tevékenységekkel is kapcsolatos. A ksatriják adminisztrátorok és harcosok, a kormány és a katonaság tagjai. A vaisják a kereskedők, üzletemberek és a földművesek, a sudrák a kétkezi munkások.

A két „felső kaszt” sem a harácsolás és érzéki élvezetek létformája. Sőt, számukra különösen fontos a bráhminikus elvek betartása:

„A bráhmanát az elme és az érzékek szabályozása, az önmegtartóztatás és a vezeklés, a tisztaság, az elégedettség, a megbocsátás, az egyszerűség, a tudás, a kegy és az igazmondás jellemzi, valamint az, hogy teljesen átadja magát az Istenség Legfelsőbb Személyiségének.

Erős a csatában, legyőzhetetlen, türelmes, szeret harcba hívni másokat, szívesen adományoz, uralkodik a test szükségletein, megbocsátó, ragaszkodik a bráhminikus természethez, mindig − ezek a tulajdonságok jellemzik a ksatriját.” Srímad Bhágavatam 7.11.21-22.

Ez a valódi emberi társadalom, ahol a közösség minden tagja haladhat a spirituális megvalósítás útján. Minden más, a maja, az illúzió délibábja csupán.

A kasztrendszer jelentése

Az angol Caste szó a spanyol/portugál „casta” szóból jött, amely származást vagy fajtát jelent. Amikor a portugál utazók először találkoztak hindu társadalmi csoportokkal, ezt a szót használták, így vették át az angolok. A varna szanszkrit fogalma, valódi jelentése mást takar. Ha megértjük a varnasrama spirituális jelentőségét, azt is belátjuk, hogy a kaszt merev társadalmi tagozódása annak eltorzult formája.

A valódi kaszt nem születés alapú

A Bhagavad-gítá eredeti rendszere szerint a kasztot nem a születés, hanem a tulajdonságok határozzák meg. Aki eléri a bráhmana tulajdonságait, de egy alacsonyabb kasztú családban született, bráhmanának kell tekinteni. Hasonlóan hiába született valaki egy bráhmin családban, ha mentalitása alacsonyrendű.

„Ha valakin egy bráhmana, ksatrija, vaiisja vagy sudra jellemvonásai mutatkoznak meg a korábbi leírásoknak megfelelően, akkor az osztályozásnak e jellemzői szerint kell besorolnunk őt, még akkor is, ha egy másik kasztban született.” (Srímad Bhágavatam 7.11.35.)

Indiai kasztrendszer fogalma

A Candogja Upanisadban van egy szép történet arról a diákról, aki tanításért fordult egy guruhoz. A guru megkérdezte a családi nevét. A fiú anyjához fordult, mire a nő bevallotta:

„Szolgálólány voltam ifjúkoromban, és sok helyen dolgoztam, több kapcsolatom volt. Nem tudom, ki az apád.”

Ne felejtsük el, hogy ez egy etikus korban játszódó történet, nem általános eset! A fiú pontosan elmondta a bölcsnek, amit hallott, aki kijelentette:

„Egy bráhmanán kívül senki sem beszélhetett volna ilyen igazmondó őszinteséggel, mint ez a fiú.”

Így bráhmanaként fogadta el, mivel bráhmanaként viselkedett.

A védikus irodalom ebben a kérdésben teljesen világos. Krisna maga használta a brahma-bandhu kifejezést, ami azt jelenti: „egy bráhmana rokona”. Olyan személyre vonatkozik, aki bár egy bráhmana családjában született, de tulajdonságai nem erre minősítik.

Összefoglalás

Ahogyan szükségünk van mérnökökre vagy orvosokra, akiket ezért egyetemeken tanítanak, elengedhetetlen lenne a fejlett bráhmanák képzése is. Ha valaki bráhmana családban született, attól még nem nevezhető annak. Ez érvényes mindenfajta tevékenység kapcsán. Előző életeink tettei, a karmáink döntik el, hová, milyen képességekkel születünk.

A varnasrama társadalom olyan, mint egy test, melyben minden tag egyformán fontos. A brahmanák a test feje, fejlett tudásuk révén útmutatást adhatnak. A ksatriják a védő karok. A vaisjákat a gyomorhoz hasonlítják, mint produktív osztály energiát szolgáltat a test többi tagjának. A sudrák olyanok, mint a lábak, ők biztosítják a szükséges fizikai munkát.

A bölcs ember az egész testére vigyáz, miként egy ép társadalom is minden tagját elismeri és védi. A test összhangban, egységként működik, bármilyen betegség kihat az egész szervezetre. Hasonlóan az örök, spirituális törvények mellőzése a társadalom minden tagjára baljóslatú.

Post a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*