Vannak, akik maximalisták, míg mások pedig felületesek, kevés akaraterővel rendelkeznek vagy lusták. A jóga útján, ha egyszer valaki belekóstol a spirituális élmény ízébe, egész biztosan maximalistává válik és mindent a Legfelsőbb felkutatása alá rendel. Másként fogalmazva, tökéletes jógi válik belőle. Lássuk, a hindu tanok legfőbb írása hogyan definiálja a tökéletes jógit. A jóga egyik legfontosabb szakkönyve Bhagavad-gítá.
 
A tökéletes jógi mindenben a Legfelsőbbet látja
Tipp: Ismerd meg a Védák tanítását és ősi rítusait>> Hindu templomi programok Budapesten
 
 

A tökéletes jógi definíciója - Bhagavad-gítá 6.47


Szanszkrit transzliterált formában:

jóginám api szarvesám
mad gatenántar átmaná
sraddháván bhadzsate jó mám
sza me juktatamó mataha

Magyar fordítás:

„Aki nagy hittel mindig Bennem lakozik, s Engem imád transzcendentális szerető szolgálatában, az a legmeghittebben egyesül Velem a jógában, s az összes jógi közül ő a legkiválóbb."

 

Elemzés (Leveles Zoltán)

E vers a jóga és jógi szó valódi jelentését írja le. A jóga szó jelentése: kapcsolódik, összeköt, egyesít; nyilvánvalóan a lélek, azaz a gyakorló és a Legfelsőbb közötti kapcsolatra vonatkozóan. Bárcsak elmondhatnánk már, ott állva szemtől szemben Vele, hogy "...mi most találkoztunk..."

E versben Krsna arra utal, hogy nagy hittel Benne lakozhatunk. A hit azt jelenti, hogy mindig, minden körülmények között felfedezzük Őt. Hiszünk abban, hogy Ő mindenek fenntartója és hogy mindig mindentől megvéd. Benne lakozni azt jelenti, hogy sosem tévesztjük Őt szem elől, Őt látjuk minden mozzanatban, őt halljuk minden szóban.

A legkiválóbb jógivá válás másik feltétele, hogy transzcendentális szeretetteljes szolgálatunkkal imádjuk Őt. A szolgálat azt jelenti, hogy valami olyasmit csinálunk, amiben semmilyen önös érdekünk nincs, semmit sem várunk cserébe és önként végezzük.

Nem megfélemlítésből, hogy ellenkező esetben rosszul járunk, elkerül a jószerencse, pokolba kerülünk stb. A szeretet világában nincs helye az ilyen diktatúrának.

A valódi szeretetben két fél önként feltámadó igényéről beszélünk. Szabad akarat híján nem beszélhetünk makulátlan szeretetről.

A Legfelsőbb iránti szeretet a bhakti, a önzetlen, rajongó odaadás. A szeretetteljes transzcendentális szolgálat pedig olyan önzetlen szolgálat, amit a Legfelsőbb iránt érzett szeretetünkből végzünk a hívein keresztül.

A tökéletes jógi képes a makulátlan istenszeretetre és önátadásra.