Dr. Bruce Lipton nemzetközileg elismert sejtbiológus. Kimutatta, hogy a környezeti jelek hatással vannak a fehérjékre és a kromoszómában levő DNS-re. Gondolataink és hitünk hatással vannak testünk minden sejtjére. A jó hír az, hogy mindnyájan képesek vagyunk gondolataink átprogramozására, és ezzel életünk pozitív átformálására.

Dr Bruce Lipton

Lipton kimutatta, hogy a sejt, ha védekezésre szorul, vagy csak úgy gondolja, hogy védekeznie kell, akkor leáll a növekedéssel.

Az információk különféle szűrőkön keresztül jutnak el hozzánk, és a sejtekben félelmet, védekezést vagy nyugalmat, növekedést eredményeznek. Csak azt vesszük észre, aminek a meglátásához a kellő szűrőkkel rendelkezünk.

A jó hír az, hogy mi magunk vonzottuk magunkhoz ezeket a szűrőket, de képesek vagyunk átalakítani, kitörölni és pozitív fajtákkal kicserélni.

 


Tipp: Spirituális előadások a Bharatában>> Spirituális programajánló


Az életrajz átíródik

Bruce Lipton neves sejtbiológus, tudós, 20 évig tanított. Saját bevallása szerint orvostanhallgatóknak adta át „a biológia központi dogmáját”. Lipton számos kutatást végzett, s valamikor az 1980-as években döbbent rá arra, hogy a sejtek működéséről vallott nézetek egy része ellentétes a valósággal. Szembeszállt azzal az általa megkövesedett dogmának nevezett felfogással, hogy a gének irányítják az életünket, és nincs mit tenni, ezt el kell fogadni.

Lipton ateistaként élt, ezért számára is óriási változást jelentett a tudat irányító erejének felfedezése. Úgy fogalmazott: a sejtek működése megmutatta Isten létezését. Meggyőződése, hogy a világ nem mechanikus alapokon nyugszik, hanem „láthatatlan energián”. Hihetünk neki, hiszen a modern kvantumfizika is ezt igazolja.

dr Bruce Lipton munkássága

Bruce Lipton 1993 óta különböző egyetemeken tanít, publikál, és számos televíziós és rádióműsorban is szerepelt. Nemzetközi konferenciák előadója. Az új biológia területén végzett úttörő munkája elismeréseként a 2009-es Goi békedíj kitüntetettje. Ezt a nemzetközi díjat évente Japánban adják át azoknak, akik kiemelkedő módon járultak hozzá a békés és harmonikus világ megvalósításához.

Azt olvashatjuk róla, hogy felfedezései ellentétesek voltak a megalapozott tudományos nézettel, miszerint az életet a gének szabályozzák. Kiemelkedő munkát végzett az epigenetika tudományában, ami hozzájárult az élet jobb megértéséhez. A biológia egyik legfontosabb tudományos területe, az epigenetika. Azt kutatja, hogyan kerülnek át a gén információi egyik nemzedékből a másikba.

A szülők felelőssége

Bruce Lipton sok előadást tartott a szülők felelősségével kapcsolatban is. A tudatos elmének kicsi a befolyása mindaddig, amíg mi nem arra fókuszálunk. Leginkább a tudatalatti, a tanult szokások gyűjteménye igazgatja életünket. Tudatos várandósság! Másképp félelmeket, rossz szokásokat kódolnak a szülők leendő gyermekükbe.

Lipton szerint a magzat már az anyaméhben felkészül arra, ami a kinti világban várja. Információra van szüksége, és érthető módon ezt elsősorban az anyától kapja. Ha a kismama szerető közegben, kiegyensúlyozottan, aggodalmak nélkül tölti a várandós idejét, akkor a gyermek számára ezek az üzenetek válnak alapértékké. Természetesen ennek ellenkezője is igaz. A születés után pedig eleinte a környezet, majd mi saját magunk is módosítjuk, illetve betápláljuk azokat a programokat, melyeket szervezetünk megvalósít.

Emerson idézet

Dr Bruce Lipton kutatási eredményei és a Védák

Hogy miként látjuk az életet? Nem biztos, hogy az alapján kellene élnünk, ahogy eddig kondicionáltak minket. A védikus tanítás szerint az élőlény joga a boldogság. Mégpedig nem az önző öröm, hanem az, mely nem mások boldogtalanságán alapul. Ez a lélek alaptermészete. Ha nem ebben az állapotban van, akkor meg kell keresnie, mi az, ami ebben akadályozza.

Lipton a magzat tanulásával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a gyermek már az anyaméhben gyűjti az információkat, melyek a kinti világban segíteni fogják. Ezért is érthetetlen, hogy a mai világban az abortusz etikai szempontból elfogadott gyakorlat.

Erről a témáról rengeteget olvashattunk, nem véletlen, hogy zenét hallgattatnak az anyaméhben levő gyermekkel, beszélnek hozzá, sőt ma már az sem egyedi eset, hogy a szülők nyelvekre is tanítják. Tény, hogy dr. Bruce Lipton nagy hangsúlyt fektet annak megértetésére, hogy mennyire döntő jelentőségű, hogy a gyermek már az anyaméhben milyen ismeretekre tesz szert. 

A Védák ezt teljesen természetesen kezelik. A Bhágavata-purána 3. énekének 31. fejezete részletesen ír az anyaméhben levő gyermekről, s mindezt a modern orvostudomány is megerősíti. A Mahábhárata egyik híres történetében pedig arról olvashatunk, hogy Arjuna fia Abhimanyu az anyaméhben hallotta apja elbeszélését egy harci formációról, melyre később a kuruksetrai csatában is szüksége volt. Mivel csak a speciális alakzatba való bejutást halotta, így vesztére nem ismerte a kijutás módszerét.

Bruce Lipton magyarul

Bruce Lipton könyvei már magyarul is kaphatók. Ilyen a Spontán evolúció, mely „korunk természettudományos felismeréseit az ősi korok bölcsességével elegyíti”.

Bruce Lipton magyarul: idézet a tudatról

Másik híres könyvének címe: Tudat - a belső teremtő - A sejtek mágiája. A tudós előadásokat tartott „A hit biológiája” címmel, ezek közül néhány feliratozva a YouTube-ról is letölthető.

Következtetés

Úgy tűnik ma már a tudomány nyelvén is megfogalmazódik az, amit a filozófia és a vallások régóta természetesnek vesznek.

Marcus Aurelius, a filozófus császár mondta:

„Olyan az ember élete, amilyenné a gondolatai teszik.”

„Ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.” (Példabeszédek 23.7.)

Buddha: „Amit gondolunk, azzá leszünk.”

A hagyományos nézet szerint a gének véletlenszerűen változnak, de Lipton ezt tagadja. Új nézőpontból vizsgálta a spiritualitás és az orvostudomány kapcsolatát. Arra is emlékeztet, hogy a szeretet az élet leginspirálóbb és legfontosabb elemi része.

A valóság és a valóságról alkotott kép sok esetben nem egyezik meg. Még az anyagi síkon sem. A lelki tudatosság szempontjából pedig csak a legmagasabb szinten levő személyeknek van reális képe az élet dolgairól.

 

 _________________________________________________________

Iratkozz fel YouTube csatornánkra további tanításokért!

A képre kattintva megnézheted videóinkat!

tanitasok

Kattints a fenti képre hinduizmus témájú filmjeink megtekintéséhez!  

 _________________________________________________________