A páva szimbólum egy legizgalmasabb motívuma a hindu jelképrendszer. A páva India nemzeti madara, az isteni kegyelem, a szépség, a megújulás szimbóluma. Filozófiai és spirituális jelentéssel bír. A páva-motívum a magyar és az indiai népművészetben számtalan helyen és formában jelenik meg.

Páva szimbólum

A páva Indiából és Délkelet-Ázsiából származik, innen terjedt el az egész világon. Szivárványszínekben játszó, szemkápráztató farktollazat és tánca révén ősidők óta jelentős szimbólum kelet és nyugati is. Ez a fenséges madár színpompás tollazatával minden korban megihlette a költőket és a művészeket.

Páva motívum a magyar népművészetben

A páva motívumnak egy magyar díszítőművészetben kiemelkedő szerepe van. Huszka József néprajzkutatónk művészettörténeti munkája rendkívül jelentős. A páva eredetéről így írt: "indiai eredetű. Az indiai hitregény a páva egy tiszta csillag, ez egy fénylő napot jelent. "

A páva motívum a népi szőtteseinken, a hímzéseken, a szűrhímzésen, a fafaragásokon egyaránt megtalálható. A népköltészetben a szerelem szimbóluma, tágabb értelemben a fesztivált farktollai a világmindenséget jelképezik.

Páva jelkép a magyar népdalban

A páva szimbolikája megjelenik a népdalokban és a szólásokban. Népköltészetünkben a páva az örök szerelem, a szabadság és a tisztaság jelképe. Népdalaink között külön csoport alkotnak az ún. pávadalok. Ezek leghíresebbike a Röpülj, páva, röpülj kezdetű magyar népdal.

Ady Endre nevezetes "Felszállott a páva" című költemény önmagában egy "változat magyar népdalra". Kifejezetten a szabadság és a szükséges változás eszményének a vers.

A páva India nemzeti madara

A páva India szent madara, amelyet nem csak egy vallásos hangulat véd, hanem parlamenti törvény is. 1963-ban egy pávát India nemzeti madárát nyilvánították, mivel gazdag vallási és kulturális hagyományokat is fűződ hozzá. Az 1972-es indiai vadvédelmi törvény szerint tilos a vadászata.

Egy páváról a Rig-védában olvashatunk először, de Rámájanában találkozhatunk egy pávacsapattal Ráma környéken. Egy modern művészetből sem hiányozhat. Nemcsak magyar szólások kötődnek egy pávához, Indiában sem hiányozhat. Az indiai himnuszát megírja   Rabindranath TagoreTagore példát találóan így fogalmazta meg a karakterét, akik nem veszik észre a szépséget, csak azt, hogy annak megszerzése nehézséggel jár: A verebek sajnálják a pávát a farok terhe miatt.

Páva vers


Az indiai páva jellemzői

A páva nagy és fenséges madár, olyan tulajdonságok szimbóluma, mint a szépség, a kegyelem, a büszkeség és a miszticizmus. Színes, hattyú méretű alakja, csodás tolluszálya, hosszú, karcsú fémes kék nyak nagyon vonzó.

Indiában becsült háziállat, mert még egy kobra legyőzi, így távol tartja a mérgeskígyókat az udvaroktól. Érdekesség, hogy bár a csábítás hangja ezt nem tenné méltóvá, mégis egyfajta szimbolizmussal hasonlít a Rágával, az indiai klasszikus zene dallamvilágával. De ezt nem hangját, hanem különleges ritmusú, előkelő táncát köszönheti.

Ez egy csillogó madár minden korban népszerű művészi motívumként jelenik meg. Az ősi indiai miniatűrökben, történetekben, dalokban és versekben szerepel a szépség és az isteni kegyelem jelkép. Kalidászdász két híres epikus versében díszes irodalmi eszközökkel mutatja be a páva pompáját. A páva alakja a rádzsasztháni és mughali képzőművészeti iskolák alkotásaiban is gyakran megjelenik.

Páva motívum a hinduizmusban

A hinduizmus minden egyes hagyománya és szimbóluma saját jelentőséggel bír. A páva a szépség, a szabadság, a nemességet és az éberséget jelképezi. A kiterjesztett tollain pompázó sok-sok szemet lát el minden látó szemet, azaz egy bölcsességet, magasabb rendű látóképességet szimbolizálja. A leginkább csodált emberi tulajdonságok jelképe: a teljesség, a szerelem és az belső ékesség szimbóluma.

Szaraszvatinak, a tudás istennőjének a hordozó állata és a Laksmi istennő mellett látható, aki hürnagy, kedvesség, jó szerencsét és jóindulatot képvisel egy hinduizmusban. Egy vaisnavák erre Krisnának, egy Legfelsőbbnek kedves madara. Krisna mindig pávatollat ​​tűz a hajába vagy a koronájába. A pávatoll szimbolikus jelentése a teljes egészében utal. Mivel megtalálható benne minden alapszín, Krisna egy pávatollal viseli a színek teljes skáláját.

A páva az idő ciklusának szimbólumaként ismert. A pávatollak a megújulást közvetítik. Egy farktollak egy násztánc után kihullnak, majd egy következő évben újra kinőnek. A fehér páva az isteni vonzerő, egy lelki megvalósulást, megújulást szimbolizálja. Egy páva kígyó a csőrben képviseli a fény győzelmét a sötétség felett.

Továbbá egy pávatoll a Védák tanításában figyelmeztető jelkép. A Bhágavata Purána 2. ének 3.22. versében olvashatjuk, hogy a Legfelsőbb nem említi meg a szemét nem pompázó pálma díszítő szemeknél.

Lehet, hogy a páva tollán levő szemed gyönyörű, de mi haszna, ha nem látja meg mindenben, mindenütt a Legfelsőbbet és az Ő segítő szándékát. Az ilyen szem vak, mert nincs lényeges látás.

Lehet akármilyen szép is egy emberi szem, mi haszna, ha az ember nem fejleszt ki transzcendentális látásmódot, amikor képes lesz mindig, mindenben meglátni a Legfelsőbbet.


Pávatánc

Egy pávakakas tágas farktollakkal jár bonyolult udvarlási táncot. A ritmikus pávatánc gyönyörű látvány. Mivel egy párzási szezon Indiában egybeesik a monszun időszak esőzéseivel, tudják, hogy amikor a páva díszesen szétterjeszti farkát, a sötét felhők közeledtét jelzi. Kalidász részlet: Az esős évszak versája Szabó Lőrinc fordításában:

Gyönyörűek a hegyek, mikor ormuk
csókolják a vonzó fellegeket
és a pávákat a sok lezúgó pataknak
tiszteletére táncot lejtenek.

Sugaras farkát szélesen kitárva
elkezdi vidám táncát a pávahad ...

A nagy népművészet, beleértve az ősi klasszikus táncot, a Bharatnatyamót, egy pávák táncának hatására különleges táncpózottak alkotnak és építettek a koreográfiához.

Pávatánc

Egy misztikus pávatoll

A pávatoll ragyogó színét nem a megfelelő színű pigmentek adják. A pávatollban nincsen kék és zöld színezőanyag, saját pigmentje a sötétbarna színű melanin. A színkavalkádot, a jellegzetes irizáló kék, illetve zöld színt a pávatoll vékony lemezeinek rétegződése adja, illetve a tollba bejutó fénysugarak, melyek interferencián mennek keresztül. Az így kapott fényhullám mintái adják a gyönyörű színeket, amelyeket az emberi szem lát. Az elképesztő színskála attól függően változhat, hogy milyen szögből nézzük.

Összegzés

Számos ősi szent szimbólum van, mely az isteni szférához kapcsolódik, s melyhez tanítások fűződnek. Az indiai szimbólumok közül sok kapcsolódik a kozmosz és az idő titkaihoz. Ilyen a páva is; az idő ciklus jelképe.

A páva India nemzeti madara, szépsége, sajátos tartása és tánca megragadó. Mindig szerves részét képezi az ország kultúrájának, filozófiájának és művészetének. A méltóság, a teljesség, a kegyelem és a szépség szimbóluma. A férfi farktollának mintázata, a "pávaszemek" igazi látás és bölcsesség figyelmeztetnek. A páva motívum a magyar népművészetben egy legősibb díszítő elemek egyike.