A mai civilizáció sok elemét Indiától, az indiai kultúrától kaptuk: bármilyen meglepő, a nulla számot, a „pí" első megközelítő értékét, a sakkot, vagy a kettes és a tízes számrendszert is. Sőt, az európai kultúránk alapjait adó ókori görög civilizációt is újra meg újra megtermékenyítő hatások érték az indiai szubkontinensről. A jóga, a meditáció ma az egész világon szolgálja a testi és lelki egészséget, de számtalan nyugati gondolkodó, művész munkásságára is alapvető hatást gyakorolt az indiai filozófia, életbölcsesség, elég Martin Luther Kingre, Hermann Hessére, Rudolf Steinerre vagy Hamvas Bélára utalnunk.

A Bharata Kultúrtérben magunk is állandó használói és élvezői vagyunk ennek a több ezer éves kultúrának a klasszikus zene és tánc, a jóga, a gyógyítás terén. A mi felfogásunk szerint azonban a mai tudatos embernek az is dolga, hogy ne csak kapni, de adni is tudjon. Ezért szeretnénk valamit a mi tudásunkból, lehetőségeinkből visszajuttatni Indiának.

Egy ismert történet szerint India béna, ám látó, a mai nyugati civilizáció viszont bár tud járni, de vak. Ha azonban a két kultúra találkozni, egyesülni tud, ez mindkettő számára a fejlődés új útjait nyithatja meg.

Alapítványunk, a Bharata Kultúrteret fenntartó India Klub Alapítvány egyik legfontosabb küldetésének tekinti az India szent folyóinak és ősi építményeinek megmentéséért folyó önkéntes munka szervezését.

 Indiai tevékenységeink

A szent Jamuna folyó tisztításában, medrének rendbehozásában való részvétel

Tevékenység leírása: Rendszeresen takarítjuk a Jamuna folyó partját, szemetet gyűjtünk. A World Vaisnava Associaton tagjaként az India Klub Alapítvány közreműködésével 50 szemétszállító riksát adományoztunk a Jamuna folyó tisztításával foglalkozó szervezeteknek.

Olvasd el a riksák adományozásról szóló indiai beszámolót >>

 Zöld akciók szervezése helyi szerzetesek és hírességek bevonásával 

 Tevékenység leírása: Önkénteseinkkel naponta takarítjuk személyesen is a folyó partját, illetve felügyeljük a nagyobb munkálatokat.

Olvasd el a Jamuna folyónál végzett önkéntes csatornaépítő akcióról szóló indiai cikket >>
Olvasd el a Jamuna tisztításáról szóló beszámolót >>

 Középkori templomok restaurálása, rekonstruálása, környezetük rendbetétele

Tevékenység leírása: Az 1632-ben épült Gópináth templom felújítását előkészítő munkálatokat Leveles Zoltán vezette. A több hetes intenzív munka az 1700-as években lerombolt templomrész faragványainak feltárása, szelektálása és a templomkert kialakítása volt. A használhatatlan kövekből egy 6mX4m méretű kőpódiumot építettünk, amivel a templom udvarába kulturális programokat szeretnénk bevonzani, illetve szervezni. A projekt célja, hogy a környék a Világörökség listájára kerülhessen.

Fényképes beszámoló a templomrestaurálásról >> 

 Indiai városi utcagyerekek szocializálásában, oktatásának támogatásában való részvétel

Tevékenység leírása: Alapítványunk indiai falusi iskolákkal együttműködve karolja fel a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekeit.