A világbajnoki cím visszatért Indiába, abba az országba, ahonnan a sakk ered. A jelenlegi világbajnok, Visvanathan Anand miután legyőzte Kramnyikot a világbajnoki döntőn, repülőre ült, s nem kisebb helyre utazott, mint a szép zalai dombvidék városába Nagykanizsára.

sakk hindusztan india figurakNagykanizsán óriási hagyományai vannak a sakknak: csaknem húsz éve NBI-es a városi egyesület. A klub a legjobb női játékos, Polgár Judit mellé szerződtette a legjobb férfi sakkozót. Évente átlagban kétszer látjuk majd kanizsai színekben versenyezni az indiai nagymestert, aki a klub tervei szerint jövőre páros mérkőzésen asztalhoz ül Polgár Judittal.

Anandról azt tartják, hogy nagyon elegánsan, stílusosan játszik, rendkívül megfontolt, ugyanakkor magával ragadó személyiség. Művelt családból származik, hallott a két kanizsai festőnőről, Sass-Brunner Erzsébetről és lányáról Brunner Erzsébetről, akik Indiában alkottak, s képeik egy részét Nagykanizsa városára hagyták.

A védai kor már említést tesz a sakkról, nem kisebb személyiség, mint a Jadu dinasztia ifjú hercege, Balarám kapcsán. Az írások a kor „sakk nagymestereként" is számon tartják, bár szerepe sokkal szerteágazóbb, jelentékenyebb ennél.

Az óind kultúra szerelmesei már megszokhatták, hogy e hagyományok bármely története tanító jellegű -legyen az a történelem, a kultúra, a mese vagy akár a mindennapi élet területéről. Megláttatja a nemesebb cél felé való törekvést, mert ebben a világban, ilyen tudatisággal rendelkező emberek számára soha nem „véletlenül" játszódnak le a dolgok. Ilyen a sakk története is.
Találtunk két nagyon kedves képet arról, hogy Krisna és Rádhá sakkoznak. Tekintsd meg őket és még néhány rövid gontolatot is szerezhetsz sakk eredete témában.

Mint arról volt már szó, az óind civilizáció monarchikus alapelve szerint a király teljes mértékben felelős népe jólétéért, sőt a birodalmában lakó minden élőlény boldogságáért. Miniszterei a független bráhmanák, akik nem fogadnak el fizetést, csak adományokból élnek, s erkölcsi kötelességük a királyságot támogató jótanács és lelki útmutatás.

Nos, természetesen mindig van kivétel is, ilyen volt hajdanán Shirham, az ifjú fejedelem, aki korántsem népe boldogítását tartotta céljának, éppen ellenkezőleg: szilaj természete, vad indulatai csak romlás felé vitték a birodalmat. Mivel a jámbor bráhmanák sem tudták féken tartani, ugyancsak veszélybe került mindenki, annak ellenére, hogy jóképességű, tehetséges embert mondhattak uralkodójuknak.

A birodalom összeomlását megelőzendő egy öreg bráhmin, Sissa Ben Dahir, a fejedelem bölcs tanácsosa mély meditációba kezdett, három napig böjtölt, imádkozott, közben dolgozott valamin, majd átnyújtott egy játékot Shirhamnak. Az ajándék egy négyszögü tábla volt, betöltve 64 apró, váltogatva világos és sötét színre festett koczkával. A táblán 16 világos és 16 sötét színű különböző figura állt szembe egymással.

- Remélem, e játék elűzi majd felséged unalmát -, mondta a bölcs bráhmin, tudván azt, hogy komoly tanácsait csak így, játék formájában adhatja át az uralkodónak. -Ez a Csaturangka (csatur = 4, angka = hadtest) egy harcjáték, melyben a legnagyobb alak a király, mellette a bölcsesség vagy vezér (a királyné), mellettük kétfelől két hasty (elefánt, futár), jelképezve az elefánton harcoló indiai hadtestet, azok mellett pedig kétfelől két aswa ( ló), a könnyü lovagok csapata, kétfelől ezeket erősen védi a ratka (szekér, most bástya), elöl pedig a padatam (gyalogság) tömör sora.

Majd arról beszélt, hogy ha nem lennének hű alattvalói, a király nagy veszélybe kerülne, s nem menekülhetne meg mások segítsége nélkül. Az ő kötelességük a jó király oltalmazása, sőt szükség esetén még életüket is feláldozzák érte.

A fejedelem figyelmesen hallgatta, s ugyancsak meglepődött, amikor az ősz Sissa azt fejtegette, hogy ha már a sereg színe-java mind elhullott is, egy igénytelen gyalog képes megmenteni a trónt, továbbá azt, miként bomlik föl és vész el az ország, ha a királyt a biztos halál (sanszkritul: math) várja. Sissa kihasznáta a fejedelem koncentrálását, s bemutatta, milyen fontos a társadalmi összefogás, hogy ne pártokat képezve, önös érdekkel küzdjenek az emberek, mert csak az egyetértés, a következetes kitartás vezethet győzelemre. S ha a fejedelmek megbecsülik alattvalóikat, azok is hűségesen kitartanak mellette.

Játszva kapta e tanításokat Shirham, az önzetlenség szépsége játszva lopta be magát a szívébe. Így tanulta megbecsülni alattvalóit, s ettől fogva már csak népe jólétéért dolgozott. Sötét tetteire az örök feledés fátylát borította az az irgalom, melyet nemes tetteivel érdemelt ki. Megkedvelte a játékot, akarata, jelleme megszilárdult, elméje élesedett, szívében a szenvedélyt felváltotta a jóság. Nem feledkezett meg jótevőjéról, Sissa ben Dahirról sem, s egy nap maga elé hivatva így szólt hozzá: - Kérj tőlem bármilyen jutalmat, boldogan megadom.

Folytatás a következő részben. India a sakk hazája>>