Csakravarti Radzsagopálacsári (1878-1972), ismertebb nevén Radzsadzsí, egy indiai ügyvéd, függetlenségi aktivista, politikus, író és államférfi volt. A világbéke és a leszerelés támogatójaként hevesen ellenezte a nukleáris fegyverek használatát. Gandhi kiváló harcostársa volt, harminc éves munkatársi és baráti kapcsolat fűzte őket össze. Számtalan levelet váltottak, egy ideig Radzsadzsí szerkesztett Gandhi újságját, a Young Indiát. A Mahátma úgy emlegette őt, mint „lelkiismeretének kapusá”-t.

Radzsadzsí és Gandhi

„Ha a civilizáció összefonódik az anyagi haladással,
el kell fogadnunk az elkerülhetetlen következményeit:
a szabadság elvesztése pontosan arányos az előremenetellel.” – Radzsadzsí

Radzsadzsí rutinos íróként anyanyelvén, tamilul és angolul egyaránt irodalmi szinten alkotott. A Rámájanát és a híres klasszikus etikai művet, a Thirukkuralt tamilból angolra fordította, és elkészítette a Mahábhárata történeteinek egy rövidített kiadását, szintén angolul. Nemcsak a Bhagavad-gítáról és a Upanisadokról készített tanulmányokat, hanem Szókratészről vagy Marcus Aureliusról is. Ő volt az egyik alapítója a Bharatiya Vidja Baván szervezetnek, melynek célja az indiai kultúra megismerését elősegítő oktatás.
 
1946-ban az indiai ideiglenes kormány minisztere lett, majd főkormányzó. Ő volt az egyetlen indiai nemzetiségű, aki valaha megkapta ezt a tisztséget. Az alkirályi palotában is nagyon egyszerűen élt, saját maga mosta a ruháit és polírozta a cipőit. Nemcsak szavakkal tanított a ragaszkodás mentességről, ő dicsfényben és nehézségek között is ugyanaz az ember volt. Bengál kettéosztásakor nyugat-bengáli kormányzóvá nevezték ki, később uniós belügyminiszternek. 1962-ben a Gandhi Béke Alapítvány tagjaként megismerkedett John F. Kennedyvel a Fehér Házban. Radzsagopálacsári figyelmeztette az amerikai elnököt a fegyverkezési verseny veszélyeire. Az összejövetel végén Kennedy megjegyezte: „Ez a találkozó volt a legnagyobb civilizációs hatással rám. Ritkán hallottam ilyen pontos, tiszta és elegáns nyelvű előadást”. Richard Casey, Bengál egyik korábbi kormányzója pedig úgy tekintett Radzsadzsíre, mint a „legbölcsebb emberre” Indiában.

Személyében egy meg nem alkuvó vegetáriánust és egy antialkoholistát is megismerhettek, egy mélyen vallásos, jámbor hindut, a Védák és Upanisadok követőjét. Radzsagopálacsári 94 éves volt, amikor az élete elapadt. Fia, Cs.R. Narasimhan ült az ágya mellett, kérésére egy hindu szent könyv verseit olvasta neki. A távozó utolsó leheletével 1972. december 25-én azt suttogta: „Boldog vagyok.”

 

Kellár Márta