Tolerancia és empátia a világvallásokban elnevezésű vallásközi párbeszédet tartottak a Bharata Kultúrtérben 2016. szeptember 22-én. Az India Klub Alapítvány szervezésében megvalósuló eseményen a szépszámú közönségnek lehetősége nyílt bepillantást nyerni a különböző vallások tanításaiba, és kérdéseket feltenni a jelenlevő szaktekintélyeknek.

 

 Vallásközi párbeszéd volt a Bharata Kultúrtérben

„Tisztelnünk kell más vallásokat is, mint amennyire a sajátunkat is tiszteljük. A merő tolerancia nem elég.” M. K. Gandhi

Sebestyén Renáta beszámolója

Mécsesek, zene és mézes-gyömbéres tea fogadta az érdeklődőket a Tivadar utca 3. alatt, utána pedig kezdetét vette a beszélgetés, amelynek moderátora Szabó Szilvia vaisnava teológus, a budapesti Inbound Jógaiskola vezetője volt.


Első körben a közönség megismerhette a kerekasztal beszélgetés résztvevőit:


dr. Fischer Miklós - a LifeGarden pszichológusa, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem docense
Csong An Szunim - az Eredeti Fény Zen Templom apátja
Galgóczi István - muszlim hitoktató, arabista, politológus
Leveles Zoltán - hindu tanító, az India Klub Alapítvány vezetője
Nagypál Szabolcs - római katolikus teológus, az ELTE ÁJK egyetemi adjunktusaként a Jog- és Társadalomelméleti Tanszéken tanít


Az előadók nem csak az általuk képviselt vallás tanítását ismertették a jelenlevőkkel, hanem személyes példák által tették azt igazán életszerűvé, átérezhetővé.
Fischer Miklós judaizmus szakértő és pszichológustól megtudhattuk, hogy a vegyes házasság már önmagában „egy külön béke”. Galgóczi István muszlim hitoktató szerint, ha valaki a vallásával foglalkozik, akkor önmagát is ápolja. Leveles Zoltán hindu tanító kiemelte India békés vallási pluralizmusának példaértékűségét. Az esemény apropójául szolgáló, Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság évének kérdéskörét pedig Nagypál Szabolcs, római katolikus teológus fejtette ki.


A toleráns és együtt érző viselkedés fontossága mellett, a kerekasztal beszélgetés részvevői egyhangúan felhívták a figyelmet az irgalmasság határaira. Fischer Miklós hangsúlyozta a méltányosságra való képességet, az igazságosság és az irgalmasság közti egyensúlyt. Ehhez kapcsolódóan hangzott el a beszélgetés végkövetkeztetésének is tekinthető útmutató: „Legyetek bárányok, de ne birkák!”.


Csong An Szunim zen buddhista szerzetes szerint, ha felismerjük a másik emberrel való lényegi azonosságunkat, a tolerancián túlmutató empátia természetes mechanizmusként fog működni, és nem igényel erőfeszítést. Nagypál Szabolcs, a többiekkel egyetértésben, hangsúlyozta a tolerancia és empátia közt fennálló hierarchiát. Mint mondja, nem elegendő megtűrni a másikat, a tevékeny szeretethez képest a puszta tolerancia értéktelen.


A másfél órás eszmecserét követően a közönség kérdéseire is sor került. A beszélgetést pedig az öt világvallás képviselőinek egy-egy rövid, összefoglaló jellegű üzenete, tanácsa zárta. Többek közt elhangzott Szent Ágoston törvénye: „Szeress, és tégy, amit akarsz!”. Volt, aki arra ösztönözte a részvevőket, hogy olvassanak, és utazzanak egyedül, és volt, aki csak egy kézfogással foglalta össze az estén elhangzottakat.