Theresa May, brit miniszterelnök egy különös látogatást tett 2017. június 3-án, pénteken. Férjével együtt meglátogatta a London észak-nyugati területén fekvő Swaminarayan hindu templomot, melyet a legnagyobb Indián kívüli hindu templomként tartanak számon.

hindu templom látogatása

Leveles Zoltán írása

A templomlátogatás aznap történt, amikor a legutóbbi londoni terrortámadást elkövették. Bonyolult ez a világ, gondolhatnánk. Hogy stílusos legyek, hadd idézzem a 20. század kiemelkedő tanítóját, Bhaktivédánta Szvámí Prabhupáda mestert:

"Az egyszerűeknek egyszerű, a bonyolultaknak bonyolult."

A helyzet azonban nem mindig tűnik olyan egyszerűnek. Különösen, ha egyénileg vagy kollektíve másoknak szenvedést okoztunk a múltban. Márpedig Anglia (is) okozott némi szenvedést a világ Európán kívüli kultúráinak. Éppen azoknak, amelyeket ma kultúridegennek tartanak Európában.

Tegyük azonban félre a gyarmatosító múltat. A karma törvénye nem arra való, hogy mások orrát beleveregessük a saját piszkába. Sokkal inkább arra, hogy egyes szám első személyben tanuljunk általa. Való igaz, elmondhatjuk, hogy ma már általános terrorveszély van Európában. No, de mit tegyen az egyén ilyen helyzetben? Féljen? Gyűlölködjön? Dugja fejét a homokba és mondogassa, hogy nincs is terrorveszély?

Hogy társadalmi szinten mit kell tenni, azt inkább a nagyokra bíznám. Vagyis nem biztos, hogy rájuk bíznám, különösebb hatásom úgysem lehet rájuk.

De ahhoz, hogy vészhelyzetben mit tegyen az egyén, tökéletes útravalóval szolgál a védikus bölcselet. Legkézenfekvőbb idevágó tanítás a Bhágavata Purána története.

A Bhágavata Purána vagy más nevén Srímad-bhágavatam a Védák tanításának meghatározó műve, melynek keletkezését közel 5000 évvel ezelőttre helyezik.

A filozófiai mű alaptörténeteként Pariksit király életének végzetes vészhelyzete szolgál. A történetben váratlanul Pariksit tudomására jutott, hogy hét napon belül magával ragadja őt a halál.

Jó-e előre tudni halálunk időpontját, vagy sem, ez már egy másik kérdés. Pariksit király mindenesetre nem esett pánikba. Azonnal lemondott, átadta a királyságot, majd a Gangesz partjára vonult.

Hogy miért a Gangesz partjára? Mert ott éltek a nagy szentek és tanítók. Ők azok, akik átadhatták neki a védikus tudást. A védikus bölcsességre pedig azért volt szüksége, mert nyugodt szívvel kívánt az árnyékvilágról távozni.

Tanulság

A nehézségekben a legfontosabb, ha teszünk egy lépést befelé, az önmegismerés útján. Ne a külső elrendezésektől várjunk enyhítést fájdalmainkra.
Pariksit király is átszervezte a külső körülményeket. Nem is kicsit. Lemondott. De nem ettől várta a megoldást. A megoldás belül keresendő. Ezt ő jól tudta. Ezért ment a gangesz-parti bölcsekhez.

Theresa May hindu templomba látogatása

Hogy Theresa May londoni hindu templomba való látogatása mennyire volt egy lépés befelé, ezt csak ő és maga a Jóisten tudja megmondani. Jóllehet, vannak, akik a lemondását követelik. Nem is a lemondása vagy hatalmon maradása itt a kérdés. Sokkal inkább az, hogy vajon miért látogatott el a hindu templomba.

Theresa May idézet

Mi is történt azon a napon

A miniszterelnök asszony betartva a templomi szokást, cipő nélkül lépett a szentélybe. Virágszirmokat és vizet ajánlott fel az istenség kegyszobránál. Találkozott a templom vezetőivel és más hindu szervezet képviselőivel. 20 perces felszólalásában a miniszterelnök mintegy 2000 hívő előtt arról beszélt, hogy segítsenek neki Nagy-Britanniát a „világ nagy meritokráciájává” tenni. A meritokrácia olyan társadalmi forma, amiben az egyén pozíciója nem a származásától, hanem tehetségétől, tudásától, teljesítményétől függ.

Theresa May hindu templomba látogatott

Amikor a politika összekeveredik a vallással

Theresa May elismerően nyilatkozott a brit-indiai közösségekről, melyek „inspiráló példaképet adnak az élet minden területén”. Kihangsúlyozta, hogy az eredmények „a legjobb brit és indiai értékekre” épültek.

"Segítsenek kiépíteni a létfontosságú kapcsolatokat Indiával. Csatlakozzanak, építsünk egy erősebb, igazságosabb és gazdagabb világot mindannyiunk számára" – mondta Theresa May.

A miniszterelnök asszony már második alkalommal járt a templomban. 2013 márciusában, a Nemzetközi Nőnap alkalmával ő volt a díszvendég és a főszónok.

Egyengessük el a múltat

Nagy-Britannia, a volt gyarmatosító nagyhatalom ma már partnerként fordul India felé. Emlékeztetőül érdemes megjegyezni, hogy Theresa May elődje, David Cameron is rendkívül elismerően beszélt India kultúrájáról a választási kampánya során. Nagy-Britanniának ihletet kell merítenie a hinduizmusból, ha azt akarja, hogy jobban menjenek a dolgok – mondta akkoriban David Cameron, aki háromszor is járt Indiában. Számára a híres indiai eposz, a Rámájana is fontos alapmű. Cameron szerint az Egyesült Királyságban is tanulhatnak a Rámájana csodálatos epikus soraiból.

Gyorsszámolás: mi számít igazán?

2017. június 8-a az újabb választások ideje. Így Theresa May sem hagyhatta figyelmen kívül azt a tényt, hogy az Egyesült Királyságban élő, kb. egymilliós létszámú indiai származású népesség szavazata bizony sokat számíthat.