Hanuman, a Marut szent tudományban és politikában jártas fia, aki jól tudta, mikor jön el mindennek az ideje, úgy találta, hogy az ég tiszta, felhőtlen és villámtalan, csak a holdsugarak világítják meg, a vízimadarak pedig hiányolják az esőcseppeket, odament Szugrívához, és megszólította édes, jelentésteli szavakkal, melyek önmagukban is megtanítják a jámborság, megbocsátás, tartós hírnév és erények megszerzésének módjait: „Királyom, a királyságot, tartós hírnevet és a hatalmas gazdagságot már megszerezted. Most próbálj barátokat szerezni. A gazdagság, befolyás és hírnév csak növekszenek, ha valaki időben baráti segítséget ad. Hatalmas területet szerez vagyona, barátai és a fenyítés eszközeivel az, akinek az értelme szabad és világos. Kapik vezére, te erényes és jóságos vagy. Kötelességed, hogy teljesítsd a barátodnak tett ígéretet. Sok baj éri azt, aki nem segít a barátján, minden másról lemondva. A késlekedés megakadályozza egy dolog befejeződését, és nem következik nagy eredmény, még ha valaki jelentős dolgot teljesített is. Mi halogatjuk a barátainknak megígért szolgálatot, ezért most kelj föl, és kezdd el keresni Szítát. A bölcs Ráma ismeri az idő értékét, és tudja, mikor jön el valaminek az ideje. Bár az idő elmúlt, ő még nem szólt neked.

Türelmesen várakozik. Ő a mi jólétünk oka, barát a bajban, jóságának nincs határa, és a természete valóban csodálatos. Sokat tett érted a múltban, most viszonzásul neked kell őt segítened, küldd el a fő vánarákat, keressék meg Szítát. Ha hős vagy, ne várd be Ráma parancsait. Ráma a fegyvereivel még a félisteneket és a démonokat is le tudja győzni, most azonban várja, hogy teljesüljön az ígéreted. Kutassuk át az eget és a földet!"

Az értelmes Szugríva egyetértett Hanumán javaslatával, és utasítást adott Nílának, hogy mozgósítsa a vánara csapatokat. „Ügyelj arra, hogy a seregeim a kapitányaikkal együtt késedelem nélkül megérkezzenek. Jöjjenek ide a vánarák a távoli helyekről is, és amikor megérkeznek, te magad számold meg őket. Halállam büntetem azt, aki nem ér ide 15 napon belül. Menj most Angadával, és hozd ide a vánarákat."

Ilyen utasításokat adott Szugríva, majd visszavonult palotája belső termeibe.