Az Om jel egy lelki ikon, egy magasztos hindu embléma. Az ősi Om mantra megtalálható a négy világvallásban. Az Om jel vizuális formában is létezik. Egyetemes szimbólum, a világegyetem teljességét képviseli. A hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus és szikhizmus egyaránt használja. A transzcendentális Om szótag egy szent hang: „ez a Védák örök magja, és az összes mantra titka”. Az Om vagy AUM ősi hang, számos hagyományos és allegorikus értelmezése van. 

om jel, azaz om mantra

Tipp: zengd velünk az Om mantrát és más szanszkrit mantrákat a Bharatában>> Asrami programok

A szanszkrit tradícióban az OM az úgynevezett „Anahata nada" a „Nem teremtett” hang. Ez az ősi mantra négy elemből áll: az első három vokális hang A, U, M. A negyedik hang, nem hallható, az a csend, amely körülveszi – olvashatjuk a Mundakya Upanisadban.

Az Om mantra a leggyakrabban használt mantra. Magában hordozza a Mahámantra vagy más néven a Hare Krisna Mantra is. 

 

Az Om jelentése

Az Om legszebb magyarázatai megtalálhatóak az ősi védikus szentírásokban. A Mundaka Upanisad szép hasonlattal él: „az Om az íj, a lélek a nyíl, és a Legfelsőbb a cél”. Annak, aki koncentrált elmével zengi, olyan lesz, mint egy nyíl. Eljuttatja a legmagasabb célig. „Az AUM a legfelsőbb valóságnak felel meg. Ez a szimbólum az, ami volt, ami van és ami lesz. AUM azt is jelenti, ami a múlton, a jelenen és a jövőn túl van.” (Mándukja Upanisad)

A Om szótagot omkara (aki az Om-ot alkotta), aumkara és pranava néven is nevezik. Pranava azt jelenti, hogy a pránán vagy lélegzeten keresztül átjárja az életet. A Bhagvad-gítában az Úr Krisna kijelentette:

„Én vagyok az OM szótag a védikus mantrákban.” (7.8.)

Az Om az Abszolút szimbóluma. Sat, cit, ananda, vagyis az örökkévalóság, tiszta tudás és teljes boldogság egysége. Költői megfogalmazásban az Om a nagy Igen. Jelentése: Igen, amit keresel, az létezik. Tökéletes boldogságra vágysz, amit a halál sem vesz el? Igen, létezik.

Paramahansa Yogananda Egy jógi önéletrajzában ezt írta:

„Om vagy Aum a Védák szent szava a tibetieknél Hum, a muszlimoknál Amin. Megtalálható az egyiptomiak, a görögök, a rómaiak, a zsidók szövegeiben és a keresztények Ámenje is innét ered.”

Az Om szent teremtő magszó. A Bibliában is hasonlót olvashatunk: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.”

Om mantra vagy Aum mantra?

Az Om a védánta filozófiájának esszenciája. Alap- vagy gyökérmantrának is nevezik, melyet számos ima és szertartás elején recitálnak. A hindu mantrák többsége ezzel a hanggal kezdődik, és gyakran Om-mal is végződik. Az Om kibontva AUM. Az Om három hangja: A,U,M. Ez a három hang többféleképpen is kifejezi a világ hármasságát, mely ugyanakkor teljes egészet alkot.

OMkara om mantra idézet


Om mantra hatása

Minden mantrának van lelki és pszichikai hatása is. Oly mértékben hat, amilyen koncentrációval és amilyen tudatállapotban zengi valaki, illetve meditál rajta. Természetesen a belső harmóniát a test nyugalma is követi. Az elme nyugalmát a félelemnélküliség.

Az A-U-M három szótagja utal a test-intellektus-lélek hármasságára. Megnyugtatja az elmét, a testet energiával tölti fel. Az elmélyülés befelé fordítja a vizsgálódást, az érzékek uralma helyett magasabb tudatsíkra vezet.

Az Om védelmező hatása mágikus erővel érvényesülhet. Mivel magasztosabb síkra emeli a szellemet, segít legyőzni gyengeségeinket. Az Om ünnepélyes védikus himnusz, áldást kifejező és spirituálisan felemelő hatású. Erőt, védelmet és kegyelmet ad. Összeköt minket a belső guru irányító erejével.

Om shanti jelentése

Az Om shanti üdvözlést jelentő mantra akár a mindennapokban, akár a jógaosztályokban vagy a különféle rituálék végzésekor. Az Om shanti a béke kifejezése is. A shanti szanszkrit szó, amely békét jelent, de nyugalomként vagy boldogságként is fordítják. A külső és belső béke köszöntése. Annak óhaja, hogy a másik számára is ezt kívánjuk, sőt a kozmikus béke hívószava is.

Az „om shanti, shanti, shanti” mantra a béke három formáját szimbolizálja: az elme, a beszéd és a fizikai test békéjét. Az egyéni, a kollektív és az egyetemes béke reményében sokszor csoportban zengik. Az Om hétköznapi jelentése pedig egyfajta tiszteletteljes jóváhagyás: úgy legyen, rendben.


Om meditáció

Az Om a legmélyebb vallásos meditáció tárgya. Az Om központú elmélkedés megvilágosodáshoz és halhatatlansághoz vezet. Az Om a Legfelsőbbre utal, de a gyakorló megvalósításától függően többféleképpen lehet a meditáció tárgya. Az Abszolút személytelen formájától egészen bensőséges kapcsolatig.

A szent szótag föltárja a mindenható és végtelen Legfelsőbb Lélek igaz természetét. A hármas hang, az AUM a Legfelsőbb Úr, Bhagaván, az Abszolút Igazság, Brahman és a Felsőlélek, Paramátma. (Bhagavata-purana12.6.39.) Egy másik filozofikus felosztás szerint: A – Krisna, vagyis Isten, U – Krisna párja, Rádhá, a szeretet energiájának megszemélyesülése, és M – az egyéni lélek.

A szentírások megerősítik, hogy a helyes meditáció révén a gyakorló elérheti a legmagasabb tudatállapotot.

„Miként a kígyó vedli le régi bőrét, úgy szabadul meg minden bűnétől. (…) megpillantja a természet Urát, az egyéni lelkek sokaságánál magasztosabb Legfelsőbb Személyt.” (Prasna Upanisad 5.5.)

A Bhagvad-gítá is biztosítja a legmagasabb célt azok számára, akik a Mindenhatón meditálva zengik a szent OM szótagot:

„Ha a jógát elsajátító és a hangok tökéletes kombinációjából eredő szent om szótagot kimondó személy teste elhagyásakor az Istenség Legfelsőbb Személyiségére gondol, akkor minden bizonnyal a lelki bolygókra jut.” (8.13.)

Évezredek óta zengik a hívek, a szentek és a jógik az Om transzcendentális mantráját. Tudatukat a Legfelsőbbre vagy annak valamely energiájára fókuszálják.