A Jaiva Dharma (ejtsd. dzsaiva dharma) című regényt Bhaktivinód Thákur írta az indiai Bengáliában. A szerzőt a századforduló egyik legkiemelkedőbb vaisnava tudósaként, a Védák végkövetkeztetésének tökéletes ismerőjeként tartanak számon. A könyv a filozófia és a szépirodalom tökéletes fúziója. Ebből a páratlan könyvből közlünk most részletet. 

 

Jaiva dharma - Bhaktivinód Thákúr

 

TIPP: MÉLYÍTSD EL FILOZÓFIAI ISMERETEID ASRAMI PROGRAMJAINKON: BHARATA ASRAM

 

Jaiva Dharma az idő értékéről

Mint már mondtam, az emberi élet nagyon rövid. Olyan a lélek, mint az utazó, aki egy kis időt eltölt a fogadóban. Ezt a rövid időt arra kellene használnia, hogy elérje a lelki tökéletességet. Ha az utazók csak azzal törődnek, hogyan töltik kellemesebben az idejüket a fogadóban, elvész az az idő, amit az utazás megtervezésére kellene fordítaniuk. Ahogy az anyagi tudás terjed, úgy fogy a lelki dolgokra fordított idő.

Azt gondolom, az anyagi tudást csak annyiban kell elfogadni, amennyiben a mindennapi dolgokhoz szükséges. Nincs szükség több anyagi tudásra, vagy a barátnőjére, az anyagi civilizációra. Mert hány napig tartanak ennek a világnak az előnyei? ...

A Jaiva Dharma a tudásról

... kétféle tudás van: 1. lelki tudás, és 2. anyagi tudás. Az anyagi tudás nagyon tisztátalan, mert azt az anyagi érzékek útján lehet megismerni. Nincs is rá szükség a lelki fejlődéshez.

A lelki tudást 'suddha-gjánának' (tiszta tudásnak) nevezik. Ez az örök tudás az odaadó szolgálat vaisnava templomának alapköve. A lelki tudás és az anyagi tudás nagyon különböznek egymástól. Egymás ellentétei.

Te az anyagi tudást „tudománynak" nevezed, de az egyáltalán nem tudomány. Az orvoslást és másféle anyagi tudásokat tudománynak nevezed, de csak a leki tudást kellene tudománynak nevezi, amely az anyagi tudástól különbözik. „Tudás" és „tudomány" rokon értelmű szavak. A lelki tudás közvetlen észlelése a „tudás".

A tiszta lelki tudást akkor nevezik tudománynak, amikor elhomályosítja az anyagi tudást. Ez a kettő tehát egy és ugyanaz, különböző körülmények között vagy tudásnak, vagy tudománynak nevezik.

Összegzés

A hinduizmus az anyagi tudás helyes használatát nevezik tudománynak. Katonaság, orvoslás, csillagászat, kémia és az anyagi tudás egyéb formái nincsenek örök kapcsolatban a lélekkel. Nincs közvetlen közük a lélek örök cselekedeteihez és örök kötelességeihez. Ezek a gondolatok nem bírálják a materialistákat, akik az anyagi fölemelkedés érdekében védikus szertartásokat (karma-kanda) végeznek.

Miért nem? Ezek a törekvéseik közvetve segítik a lelki fölemelkedést. Íme, a Jaiva Dharma bölcsessége.